Címke: társasági adó

Adó jogszabály változások – 1. rész – 2017. június

A 2017. júniusi adójogszabály változások több adónemet is érintettek.

A 2017. évi adótörvény módosítások közül, eddig a kata és a személyi jövedelemadó változásait néztük át, ebben a cikkünkben pedig az ekho és a társasági adó kerül terítékre.

Ekho

Az ekho és a kata

Nem alkalmazható a közterhek ekho szerinti megfizetése azon ekhos tevékenységi körök esetében, amelyek a katás egyéni vállalkozó tevékenységi körében is szerepelnek.

Tehát, ha a következő adóévben, 2018-ban, valamely ekhos tevékenységi kört nem katásként, hanem ekhosként szeretnénk végezni, akkor azt a tevékenységet, a 2017. adóévben ki kell jelenteni az egyéni vállalkozói tevékenységek közül.

Hatálybalépés: 2018. január 1.

Sportolók és edzők

Az eddigi éves 125 millió forint helyett 250 millió forintig választhatják bevételeikre az ekho szerinti közteherfizetést.

Hatálybalépés: 2017. június 20., de 2017. január 1-től alkalmazható!

Társasági adó

Bejelentett részesedés

Az eddigi 10%-os korlát helyett, bármilyen arányú tulajdoni részesedést be lehet jelenteni.

Hatálybalépés: 2018. január 1.

Adóalap kedvezmény bérlakások után

A munkáltató a munkavállalók számára épített, felújított bérlakások bekerülési értékével csökkentheti a társasági adó alapját, a beruházás, felújítás évében.

Hatálybalépés: 2018. január 1.

Közérdekű nyugdíjas szövetkezetek

Adóalapjukat az iskolaszövetkezetekre érvényes szabályok szerint állapíthatják meg.

Hatálybalépés: 2017. július 1.

Látvány-csapatsport

 • a támogatási igazolás kiadásának feltétele, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet, a saját tulajdonában lévő ingatlanon valósítsa meg a beruházást, felújítást, vagy
 • a támogatási igazolás kiadására jogosult szerv felé nyújtsa be előzetesen az ingatlan tulajdonosával kötött megállapodást
 • a röplabda is látvány-csapatsport lett, a labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda és jégkorong mellett

Ha meg szeretné ismerni adótanácsadónk és egy tapasztalt könyvelőiroda vezető további tanácsait, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Bejegyzés nyomtatása Bejegyzés nyomtatása

 

Nem minden jogdíj, jogdíj!

A 2016.07.16-án kihirdetett adójogszabály változásokkal, változik a jogdíj fogalma.

2016.07.16-tól változik a jogdíj fogalma, de ezzel együtt a társasági adóban igénybe vehető kedvezmények mértéke is.

A jogdíj már nem jogdíj!

Mi volt eddig a jogdíj fogalma?

 • a szabadalom, a más iparjogvédelmi oltalomban részesülő szellemi alkotás és a know-how hasznosítási engedélye,
 • a védjegy, a kereskedelmi név, az üzleti titok használati engedélye,
 • a szerzői jogi törvény által védett szerzői mű és a szerzői joghoz kapcsolódó jog által védett teljesítmény felhasználási engedélye, valamint
 • az említett iparjogvédelmi és szerzői jogi oltalmi tárgyakhoz fűződő vagyoni jogok átruházása fejében a jogosult által kapott ellenérték;

Mi a jogdíj 2016.08.16-tól?

 • a szabadalom
 • a növényfajta oltalom
 • a kiegészítő oltalmi tanúsítvány
 • a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalma
 • a szerzői jogvédelemben részesülő szoftver hasznosítási engedélyéből, felhasználási engedélyéből
 • a ritka betegségek gyógyszerévé minősítéséből származó eredmény

Mi nem minősül már a társasági adótörvény szerint jogdíjnak?

 • a védjegy
 • a kereskedelmi név
 • az üzleti titokhasználati engedély
 • a szerzői jogi törvény által védett szerzői mű és a szerzői joghoz kapcsolódó jog által védett teljesítmény felhasználási engedélye, kivéve a szerzői jogi védelemben részesülő szoftver hasznosítási engedélyéből, felhasználási engedélyéből származó eredmény

Már megszoktuk az évek alatt, de sosem örülünk neki, hogy az egyes adójogszabályok külön fogalomalkotással értelmezik azokat a generális jogszabályok alapján már megalkotott fogalmakat, amik kapcsolódó területet jelentenek.

Most is az a furcsa helyzet áll elő, hogy a társasági adótörvény szerint így a szerzői jogok egy része nem minősül szerzői jognak és nem jogdíj jár érte.

Hogyan változott az igénybe vehető kedvezmények mértéke?

A kedvezmény nem a jogdíjból származó bevétel alapján, hanem a jogdíjból származó nyereség alapján lesz igénybe vehető. Maximuma továbbra is az adózás előtti eredmény 50%-a lehet.

Jó hír!

Aki jogosult az új jogdíjfogalom alapján kedvezmény igénybevételére és 2016. január 1. és 2016. június 30. között is jogosult volt a régi jogdíjfogalom alapján a kedvezményt érvényesíteni, az a június 30-ig hatályos szöveg szerint meghatározott kedvezményt (vagyis a jogdíj bevétel alapján igénybevehető kedvezményt) 2021. június 30-ig veheti igénybe akkor, ha 2016. június 30-ig szerzett, előállított, változás előtti jogdíjfogalom szerinti jószág vagy bejelentett immateriális jószág vonatkozásában alkalmazza.

Ha tetszett írásunk, kedvelje oldalunkat és kérek szépen egy megosztást is, hogy minél több emberhez eljussanak az információk!

Ha meg szeretné ismerni adótanácsadónk és egy tapasztalt könyvelőiroda vezető további tanácsait, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Bejegyzés nyomtatása Bejegyzés nyomtatása

Társasági adójából támogathat – 4. rész

53219794_sEddig az általános szabályokat ismertettük.

Eddig a társasági adóelőleg és adó felajánlásának általános szabályait ismertettük, most megnézzük, hogy a látvány-csapatsport támogatásának milyen speciális szabályai vannak, de megnézzük azt is, hogy milyen további általános szabályok vannak abban az esetben, ha a felajánlott összegek túllépnek bizonyos kereteket.

Mi az eljárás, ha a felajánlások összege meghaladja az igazolásban szereplő összeget?

A különbözetet, maximum az igazolásban szereplő összeg 2%-át

 • filmalkotás támogatása esetén a MNF Zrt.-nek,
 • előadó-művészeti szervezet, látvány-csapatsport támogatása esetén az EMMI-nek utalja át az adóhivatal.

Mi történik a 80%-os korlát átlépése esetén?

Ha a korlátot meghaladó átutalást történt, akkor a 80%-ot meghaladó összeg a következő adóévekre felajánlott összegnek fog minősülni.

Az adófelajánlásra vonatkozó általánosságok bemutatás után nézzük meg a látvány-csapatsport támogatásának specialitásait.

A látvány-csapatsport támogatás specialitásai

Nem a teljes felajánlás kerül a megjelölt célra.

A teljes támogatási összeg 12,5%-a kiegészítő sportfejlesztési támogatásként utalandó a felajánló döntése szerint

 • a felajánlásban részesített országos sportági szakszövetségnek vagy,
 • a látvány-csapatsport érdekében működő sportszervezet, létrejött közhasznú alapítvány vagy,
 • a MOB részére.

Milyen fontos különbség van a hagyományos támogatással juttatott látvány-csapatsport támogatás és az adófelajánlással való támogatás között?

 • Adófelajánlás esetén nem kell az adóhatóság részére bejelentést tenni – SPORTBEJ nyomtatványt nem kell kitölteni.
 • A kiegészítő sportfejlesztési támogatás nem minősül nem vállalkozás érdekében felmerült költségnek, nem kell vele társasági adóalapot növelni (értelmetlen lenne).
 • A felajánlás teljesítésének nem feltétele a kiegészítő sportfejlesztési támogatás átutalása, hiszen a támogatásunk teljes összegét az adóhivatal teljesíti utalással a megfelelő helyekre. A kiegészítő sportfejlesztési támogatásról szóló szerződést nem kell megküldeni az adóhivatal részére, hiszen ezt a támogatást az adóhivatal automatikusan annak a szervnek  utalja át, amelyet a felajánló a nyilatkozatában megjelölt.
 • Ha a kiegészítő sportfejlesztési támogatásról a felek támogatási szerződést kötnek, a felajánló nem lesz jogosult ellenszolgáltatásra a támogatással szemben.
 • Ha a kiegészítő sportfejlesztési támogatásról szponzori szerződést kötnek a felek, a felajánló ellenszolgáltatásra lesz jogosult. Ebben az esetben a kiegészítő sportfejlesztési támogatás lesz az áfa köteles ügylet nettó összege.

Milyen bonyodalmak vannak még?

A felajánlott összeg kiegészítő sportfejlesztési támogatással csökkentett összegének 1%-át is meghatározott célokra köteles az adóhivatal elutalni.

 • az 1%-os összeg 1/3-át az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) részére utalja,
 • az 1%-os összeg 2/3-át pedig az érintett országos sportági szakszövetség részére.

Ha tetszett írásunk, kedvelje oldalunkat és kérek szépen egy megosztást is, hogy minél több emberhez eljussanak az információk!

Ha meg szeretné ismerni adótanácsadónk és egy tapasztalt könyvelőiroda vezető további tanácsait, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Bejegyzés nyomtatása Bejegyzés nyomtatása

Társasági adójából támogathat – 3. rész

56360093_sTovább folytatjuk a társasági adó felajánlással kapcsolatos tudnivalók ismertetését és azt nézzük meg, mikor fogja az adóhatóság teljesíteni átutalási rendelkezésünket?

Előzőekben bemutattuk, milyen célokra, miből és milyen feltételek megléte esetén tehetünk felajánlást a társasági adó terhére. Most az nézzük meg, mikor fogja az adóhatóság teljesíteni adóelőleg, adóelőleg-kiegészítési és adófizetési kötelezettségünk átutalását a támogatni kívánt szervezetek felé.

5 feltétel, amit az adóhatósági átutaláshoz teljesíteni kell!

 • A kedvezményezett célokhoz kapcsolódóan kiállított igazolásokat a rendelkezések benyújtásáig az adóhatósághoz el kell juttatni.
 • A felajánló és a kedvezményezett nettó adótartozása, az átutalás napján, nem haladja meg a 100 ezer forintot.
 • A támogató a felajánlás alapjául szolgáló bevallását határidőben nyújtja be.
 • A támogató a felajánlás alapjául szolgáló összeget határidőben fizeti meg.
 • A támogató az adóelőleg-kiegészítés valamint az éves adó terhére tett felajánlásával együtt, adóévi felajánlásával nem haladja meg az éves adó 80%-át.

Hogyan teljesíti az adóhatóság átutalási rendelkezésünket?

 • Adóelőleg felajánlás esetén havonta illetve negyedévente – adóelőleg fizetési kötelezettségünknek gyakorisága szerint – a teljesítendő kötelezettség megfizetését követő 15 munkanapon belül utalja át a támogatási összeget.
 • Az adóelőleg-kiegészítés, valamint az éves adó terhére tett felajánlás esetén, az ezekről benyújtott bevallást követő 15 munkanapon belül.

Mekkora összeget utal át?

Filmalkotás, illetve előadó-művészeti szervezet támogatása esetén a teljes felajánlott összeget.

Látvány-csapatsport támogatása esetén a rendelkező nyilatkozatban szereplő összeg 87,5%-át a csatolt igazolások szerint

 • 99%-ban a nyilatkozatban megjelölt kedvezményezetthez,
 • 1%-ának 1/3 része az EMMI-hez,
 • az 1% maradék 2/3 része pedig az érintett országos sportági szakszövetséghez kerül,

12,5% pedig a kiegészítő sportfejlesztési támogatás jogosultjához.

Még néhány fontos tudnivaló

Az adóhatóság az átutalások megtörténtéről minden érintettet 15 napon belül értesít. Ha azonban az átutalásokat valamilyen feltétel hiánya miatt nem tudja teljesíteni, az ezzel kapcsolatos döntésről kizárólag a támogatót értesíti.

Amennyiben adóhatósági- vagy önellenőrzés miatt a fizetendő társasági adó 80%-os korlátnak megfelelő összege módosulna, az nem érinti a korábban már átutalt összegeket.

Miért éri meg adót felajánlani?

Adóhatósági jutalék!

A támogatót átutalt támogatása után, adófolyószámláján jóváírás illeti meg.

Mi a jóváírás alapja?

 • filmalkotás illetve előadó-művészeti szervezet támogatása esetén a támogatásként átutalt összeg 100%-a
 • látvány-csapatsport támogatása esetén pedig a támogatásként átutalt összeg 87,5%-ának 99%-a

Mekkora összeget ír jóvá számlánkon az adóhatóság?

 • adóelőleg és adóelőleg-kiegészítés felajánlása esetén, az átutalt felajánlás összegének 7,5%-a, legfeljebb az éves adó 80%-ának 7,5%-a
 • éves adó felajánlása esetén, az átutalt felajánlás összegének 2,5%-a, legfeljebb az éves adó 80%-ának 2,5%-a

A jóváírás napja az adóbevallás tárgyévét követő év július 1-e. Az adófolyószámlán az összeg adócsökkentő tételként kerül jóváírásra, melyet adóalap csökkentő tételként kell majd figyelembe venni és az egyéb bevételek között kell elszámolni.

Ha a 80%-os korlát adóhatósági megállapítás vagy önellenőrzés miatt módosulna, az adóhatóság a jóváírt összeget is ennek megfelelően fogja módosítani.

A látvány-csapatsport céljára történő felajánlásnak vannak speciális szabályai.

Következő cikkünkben ezt fogjuk megosztani Önökkel.

Ha tetszett írásunk, kedvelje oldalunkat és kérek szépen egy megosztást is, hogy minél több emberhez eljussanak az információk!

Ha meg szeretné ismerni adótanácsadónk és egy tapasztalt könyvelőiroda vezető további tanácsait, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Bejegyzés nyomtatása Bejegyzés nyomtatása