Címke: inkasszó

Vállalkozók réme az inkasszó – 2. rész

 

Cikkünk előző részében megnéztük, mit kell tennünk, hogy csírájában fojtsuk el még az inkasszó gondolatát is.

Azzal foglalkoztunk, hogyan kerülhetjük el, hogy a bankszámlánkra inkasszó kerüljön, milyen közös munkát igényel ez a jó könyvelőtől és a vállalkozótól. A továbbiakban azt nézzük meg, hogy milyen adókra vonatkozóan és mit tudunk tenni akkor, ha már megtörtént az inkasszó támadás.

Milyen adókra nem engedélyez az adóhivatal fizetési halasztást, részletfizetést?

 • a magánszemélyek jövedelemadójának előlegére és a levont jövedelemadóra,
 • a beszedett helyi adóra,
 • a kifizető által a magánszemélytől levont járulékokra.

Az olyan típusú adókra, járulékokra tehát, amelyeket a vállalkozás a magánszemély helyett (annak jövedelméből levonva) köteles megfizetni és az olyanokra, amelyeket a vállalkozás helyi adó (pl. idegenforgalmi adó) címen beszed, az adóhivatal nem engedélyez fizetési halasztást, részletfizetést.

Azokra az adókra és járulékokra, amik nem tartoznak a fenti kategóriák egyikébe sem, fizetési halasztási, részletfizetési kérelemmel lehet az adóhivatalhoz fordulni.

Mi történik akkor, ha az adóhivatal benyújtotta inkasszóját, de az nem érte el a kívánt hatást?

Ez ugye akkor van, ha a könyvelő nem tudta beadni a kérelmet az adók, járulékok esedékességének napjáig, az adóhivatal támadott, de a vállalkozónak éppen nem volt pénz a betétszámláján és nem érkezett az inkasszó hatálya alatt bevétel sem arra.

Ilyenkor is lehetőség van az adófolyószámlán felhalmozott tartozások megfizetésére fizetési halasztási, részletfizetési kérelmet benyújtani.

Mi történik akkor, ha elmulasztottuk az adófizetési kötelezettség keletkezésével egyidőben benyújtani a fizetési halasztási, részletfizetési kérelmet, folyamatosan érkeznek bevételek a bankszámlánkra és az adóhivatal benyújtotta inkasszóját a bankszámlánkat vezető bankokhoz?

Tüntessük el!

Telefonos ügyintéző rendszer

Az adóhivatal kiépítette telefonos ügyintéző rendszerét, amelyen konkrét ügyek intézése válik lehetővé.

Nagyon fontos, hogy a könyvelőnek adott meghatalmazás, a telefonos ügyintézés lehetőségét is tartalmazza, mert ilyenkor minden perc számit és csak ezen keresztül tudunk olyan nélkülözhetetlen információkhoz jutni, amivel vissza tudjuk verni ezt a támadást.

A telefonos ügyintéző rendszeren keresztül el tudunk jutni a végrehajtási eljárást indító revizor személyéhez, aki bizonyos feltételek fennállása esetén visszavonulót fúj.

Hogyan verhetjük vissza a támadást?

 • Az adózónak lehetősége van arra, hogy egy adott tartozást / tartozásokat érintő inkasszót visszavonasson a végrehajtással.
 • Ehhez fel kell fegyverkezni egy kitöltött fizetési halasztási, részletfizetési kérelemmel – amihez célszerű a tartozást előzetesen egyeztetni – és azt be kell nyújtani.
 • Ennek a kérelemnek a benyújtására csak akkor van lehetőség, ha ezekre a tartozásokra még nem nyújtottunk be korábban fizetési halasztási, részletfizetési kérelmet.
 • Meg kell fizetni a kérelem illetékét.
 • Fel kell hívni a végrehajtást elrendelő revizort és kérni kell, hogy a fentiekre tekintettel vonja vissza az inkasszót, amit ő a fenti feltételek megléte esetén meg is tesz.

Végül tisztázzunk két fogalmat!

Fizetési halasztás az, amikor azt kéri a vállalkozó, hogy az esedékes vagy lejárt adóját, járulékát egy általa megjelölt, későbbi időpontig fizethesse meg.

Részletfizetési kérelem, amikor pedig azt, hogy az esedékes vagy lejárt adóját, járulékát ne egy összegben kelljen megfizetni, hanem a kérelemben előterjesztett hónapok alatt, egyenlő részletekben.

Ha meg szeretné ismerni adótanácsadónk és egy tapasztalt könyvelőiroda vezető további tanácsait, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Bejegyzés nyomtatása Bejegyzés nyomtatása

 

Vállalkozók réme az inkasszó 1. rész

Nem kell megvárni, hagyni, hogy az adóhivatal inkasszóval terhelje a vállalkozó bankszámláját.

Minden vállalkozónak tudnia kell, hogy ha pénzügyi nehézségei vannak és nem tudja határidőre megfizetni az éppen aktuálisan bevallott adóját, akkor sem kell feladni, nem kell hagyni, hogy az adóhivatal inkasszóval terhelje a bankszámláját.

Előzzük meg!

A jó könyvelő

A jó könyvelő igen nagy segítségére tud lenni ilyen ügyekben a vállalkozónak, de ehhez kell a párbeszéd. Kell a vállalkozói jelzés arról, hogy azt a fizetendő adót, amelyről a könyvelő előzetesen kiértesítette, nem fogja tudni határidőre megfizetni.

Fizetési halasztási, részletfizetési kérelem

Ha ez az információ megvan, akkor a könyvelő a bevallás benyújtásával egyidőben, fizetési halasztást vagy részletfizetést tud kérni a vállalkozó számára.

Természetesen ez a könyvelő többletmunkájával jár, ráadásul egy sok munkával terhelt időszakban, abban az időszakban, amikor a bevallásokat is készíti. Ezért nyilván ára van annak, hogy a bevallási időszakban még egy kérelmet is készítsen, de semmiképp sem elhanyagolható az a hatás, hogy ezzel kihúzza a vállalkozót a likviditási gödörből, megteremti annak a lehetőségét, hogy a vállalkozó dönthesse el, mikor, milyen ütemezésben szeretné az adót megfizetni.

A könyvelőnek ahhoz, hogy ezt a kérelmet el tudja készíteni, szüksége van arra, hogy 3 hónapnál nem régebbi könyvelt adatok alapján, beszámolót készítsen, mert ezt a kérelemhez csatolnia kell.

Ezen kívül – és itt ismét kihangsúlyoznám az ügyféllel való kommunikáció szükségességét – a beadványban részletesen számot kell adni arról, hogy

 • milyen okokra vezethető vissza, hogy a vállalkozó nem tud eleget tenni adókötelezettsége megfizetésének
 • milyen intézkedéseket tett az adótartozás felhalmozódás elkerülése érdekében
 • milyen intézkedéseket tett a pénzügyi egyensúly és fizetőképesség helyreállítása és az adótartozás jövőbeni teljesítése érdekében

Ha a jó könyvelő jól ismeri a vállalkozót, mert a kommunikáció, egymás tájékoztatása folyamatos, akkor elképzelhető, hogy maga is boldogul ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásával, de mindenképpen elvárható, hogy amennyiben szükséges, a vállalkozó támogassa ezt a folyamatot.

Miért az adóbevallás benyújtásával egyidőben?

Az adóhivatal behajtási rendszere igen fejlett. Értem ezt a bevallások határidőben való benyújtásának és az esedékes adók megfizetés ellenőrzése terén.

Bár az ügyfél támogatási, tájékoztatási rendszere lenne ilyen fejlett! – mondom én is –, de sajnos ez a rendszer tényleg összehasonlíthatatlanul alatta marad minőségben a behajtási rendszernek, bár vitathatatlanul fejlődik.

Ebből az következik, hogy az adóhivatal számítógépes rendszere azonnal kiszűri azokat az adózókat, akik az esedékesség napjáig nem fizetik meg adóikat, járulékaikat és a végrehajtási osztályon keresztül, akár az esedékesség napját követő napon is, inkasszókat bocsát ki a bankszámlánkat kezelő bankok felé.

Milyen hátrányai vannak az adóhivatal inkasszójának?

 • kezdjük az egyik legfontosabbal, a vállalkozó pénzének hirtelen megcsapolásával, aminek következtében vállalkozónk fizetésképtelenné válhat szállítói, alvállalkozói felé
 • a vállalkozó kiesik a köztartozásmentes adózók közül és támogatások, pályázatok, közbeszerzés vagy bármilyen más ügyben, ahol adóigazolásra van szükség, azt nem tudja kiváltani, nem tudja egyszerűen igazolni tartozásmentességét
 • a minősített adózók adatbázisából is kiesik és adómérséklés esetén nem tud sürgősségi ügyintézést kérni
 • nem utolsó sorban 5 évig nem lesz megbízható adózó, annak minden pozitív vonatkozását elveszítve

A következő részben megnézzük, milyen adókra engedélyez az adóhivatal részletfizetést és azt is, hogy ha elmulasztottuk a fizetési halasztási, részletfizetési kérelmet a bevallások benyújtási határidejében beküldeni, mit tudunk tenni a bankszámlánkat ért inkasszó támadás ellen.

Ha meg szeretné ismerni adótanácsadónk és egy tapasztalt könyvelőiroda vezető további tanácsait, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Bejegyzés nyomtatása Bejegyzés nyomtatása

 

Az adótanácsadó figyelmeztet: Az inkasszó csak a kezdet!

Volt már olyan, hogy nem tudta határidőre befizetni adóit, nem konzultált adótanácsadó szakértőjével halasztási vagy részletfizetési kérelem benyújtása ügyében, és az adóhatóság inkasszót küldött a bankszámláját vezető pénzintézethez, tartozása behajtására?

Az inkasszó önmagában is bosszantó, de amire 2013. január 1-től jogszabály szerint számíthat, az adótanácsadó szemszögéből nézve, még ennél is bosszantóbb lesz.

Változások az inkasszó körül az adótanácsadó tolmácsolásában:

Ha nem fizeti határidőre adóit, nem csak késedelmi pótlékot fog fizetni, hanem azt a költséget is meg kell térítenie, amibe ez a tartozás behajtása került az adóhatóságnak.

2013. január 1-jén lépett hatályba az a törvénymódosítás, amely az adó-végrehajtási eljárás során felmerülő költségeket áthárítja az adózóra.

Sokan azt hiszik, hogy a végrehajtás az, amikor a végrehajtó a társaság székhelyén megjelenik, és lefoglalja a tartozás fejében az ott található eszközöket.

Ez azonban óriási tévedés!

Mi a végrehajtás valódi kezdete?

A végrehajtás akkor kezdődik, amikor az adózó nem fizeti határidőre adóit, nem nyújt be halasztási vagy részletfizetési kérelmet, és az adóhatóság inkasszót küld a bankszámláját vezető pénzintézethez. Ez az inkasszó már egy végrehajtási eljárás kezdete.

Előző cikkeink egyikében már írtunk arról, hogy a végrehajtási eljárás megelőzhető és kivédhető azzal, ha halasztási vagy részletfizetési kérelemben kérjük az adóhatóságot, hogy későbbi határidőben fizethessük meg esedékes adóinkat.

Eddig volt az adózóknak néhány napjuk, sőt hetük is arra, hogy ha nem tudtak határidőre adót fizetni, akkor ezt pótolják, de az adóhatóság behajtó rendszere az utóbbi időben igen felkészült lett. Az adótanácsadó tapasztalata szerint, gyakorlat lett, hogy ha az adózó nem fizeti meg adófizetési kötelezettségét az esedékesség napjáig, akkor az adóhatóság már az esedékességet követő első napon inkasszót küld a bankszámlájára.

Ez, adótanácsadói véleményem szerint, több szempontból is problémákat okozhat.

Ha az esedékességet követő napokban bevételünk érkezik a bankszámlára, amiből már meg tudjuk fizetni adótartozásunkat és elutaljuk azt, előfordulhat, hogy az adóhatóság benyújtott inkasszójával együtt az kétszer kerül megfizetésre.

A kétszer beszedett illetve átutalt összeg visszaszerzése igen körülményes dolog, de nem ez a legnagyobb bosszúság, ami az adózót érheti, amikor inkasszó kerül a számlájára.

Plusz kiadás az inkasszó miatt!

Minden megindított végrehajtási eljárás (minden benyújtott adóhatósági inkasszó), plusz 5 000 forintjába fog kerülni, mivel a jogszabály változás alapján az adóhatóság végzés megküldésével költségátalány megfizetését rendeli el.

Az adótanácsadói munkám során tapasztalom, hogy ezt a gyakorlatot a napokban tényleg bevezette az adóhatóság, és kiküldte azokat a végzéseket, amelyekben elrendeli a végrehajtási költségátalány megfizetését.

Adótanácsadói véleményem szerint elég érzékeny dolog ez, hiszen nem elég, hogy az adózó likviditási gondokkal küzd, a problémákat tetézi egy újabb áthárított költségvetési tétel is.

Ha értesülni szeretne adótanácsadónk praktikáiról és jó tanácsairól, iratkozzon fel hírlevelünkre!