Címke: látvány-csapatsport

Adó jogszabály változások – 1. rész – 2017. június

A 2017. júniusi adójogszabály változások több adónemet is érintettek.

A 2017. évi adótörvény módosítások közül, eddig a kata és a személyi jövedelemadó változásait néztük át, ebben a cikkünkben pedig az ekho és a társasági adó kerül terítékre.

Ekho

Az ekho és a kata

Nem alkalmazható a közterhek ekho szerinti megfizetése azon ekhos tevékenységi körök esetében, amelyek a katás egyéni vállalkozó tevékenységi körében is szerepelnek.

Tehát, ha a következő adóévben, 2018-ban, valamely ekhos tevékenységi kört nem katásként, hanem ekhosként szeretnénk végezni, akkor azt a tevékenységet, a 2017. adóévben ki kell jelenteni az egyéni vállalkozói tevékenységek közül.

Hatálybalépés: 2018. január 1.

Sportolók és edzők

Az eddigi éves 125 millió forint helyett 250 millió forintig választhatják bevételeikre az ekho szerinti közteherfizetést.

Hatálybalépés: 2017. június 20., de 2017. január 1-től alkalmazható!

Társasági adó

Bejelentett részesedés

Az eddigi 10%-os korlát helyett, bármilyen arányú tulajdoni részesedést be lehet jelenteni.

Hatálybalépés: 2018. január 1.

Adóalap kedvezmény bérlakások után

A munkáltató a munkavállalók számára épített, felújított bérlakások bekerülési értékével csökkentheti a társasági adó alapját, a beruházás, felújítás évében.

Hatálybalépés: 2018. január 1.

Közérdekű nyugdíjas szövetkezetek

Adóalapjukat az iskolaszövetkezetekre érvényes szabályok szerint állapíthatják meg.

Hatálybalépés: 2017. július 1.

Látvány-csapatsport

 • a támogatási igazolás kiadásának feltétele, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet, a saját tulajdonában lévő ingatlanon valósítsa meg a beruházást, felújítást, vagy
 • a támogatási igazolás kiadására jogosult szerv felé nyújtsa be előzetesen az ingatlan tulajdonosával kötött megállapodást
 • a röplabda is látvány-csapatsport lett, a labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda és jégkorong mellett

Ha meg szeretné ismerni adótanácsadónk és egy tapasztalt könyvelőiroda vezető további tanácsait, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Bejegyzés nyomtatása Bejegyzés nyomtatása

 

Társasági adójából támogathat – 1. rész

24991412_s2015-től nem csak társasági adója, hanem társasági adóelőlege terhére is tehet felajánlásokat a támogatni kívánt szervezetek részére.

2012-től megnyílt a lehetősége annak, hogy a társaságok támogatás formájában támogathassanak kulturális és sport célokat.

Erről nagyon sok írást jelentettünk meg, mert igen hasznosnak éreztük azt, hogy a költségvetés helyett, az adózók maguk dönthetnek arról, hogy jogszabály szerint fizetendő társasági adójukat milyen célra delegálják, ezekből néhány:

Számvitel – adózás, avagy hihetetlen év végi adószökkentő titkok – 2/2. rész

Adótanácsadói javaslat – Ismét művészeti tevékenység támogatása

Adótanácsadói javaslat – Látvány-csapatsport támogatása

Ezt a rendelkezést már kezdik ismerni a társaságok, de 2015-től lényeges, pozitív változás van a támogathatóságban és jó lenne, ha ez az információ is minél több társaság vezetőjéhez jutna el.

2015. január 1-től ezt a lehetőséget bővítette a jogszabály egy másik eljárási formával. A társasági adó hatálya alá tartozó, társasági adó- és előlegfizetésre kötelezett társaságoknak ettől az időponttól van lehetőségük arra, hogy adófelajánlással rendelkezzenek fizetendő társasági adójuk, társasági adóelőlegük bizonyos részéről.

Milyen közös elemek vannak a két támogatási formában?

3 kedvezményezett cél:

 • filmalkotás támogatása
 • előadó-művészeti szervezet támogatása
 • látvány-csapatsport támogatása

A támogatás társasági adó terhére történő elszámolásához rendelkezni kell a jogszabály által előírt szervezetek igazolásával:

 • filmalkotás támogatása esetén – Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság
 • előadó-művészeti szervezet támogatása esetén – Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Előadó-művészeti Iroda
 • látvány-csapatsport támogatása esetén – ha a kedvezményezett az országos sportági szakszövetség vagy a MOB, akkor a sportpolitikáért felelős miniszter, ha amatőr vagy hivatásos sportszervezet, látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány, akkor az országos sportági szakszövetség

Az igazolások beszerzésében támaszkodni tudnak a támogatott szervezetek eljárási tapasztalataira.

Mik a leglényegesebb különbségek?

 • A 2012. óta adható támogatásokat a társaság az előírt társasági adóelőlegek megfizetése mellett, újabb likviditási forrást felhasználva adhatta. Ezt az adott támogatást az év végi bevallásban érvényesíthette és igényelhette vissza befizetett társasági adóelőlegeiből. Persze azok a társaságok, akik folyamatosan támogattak, csökkentve ezzel költségvetés felé fizetendő társasági adójukat, elérték azt, hogy ez csak az első és második évben jelentett problémát, mert a nyújtott támogatások a később  fizetendő társasági adóelőlegeiket is lecsökkentették.
 • Adófelajánlással befizetendő adóelőlegeket, feltöltést és adót tudunk csökkenteni, nincs szükség előfinanszírozásra.
 • Az adófelajánlás alkalmazásával kiállított igazolást az adóhatóságnak meg kell küldeni, míg a “hagyományos” támogatás esetében ezt az adózónak kell megőrizni a bizonylatokra vonatkozóan előírt határidőig.
 • Adófelajánlás esetén, a rendelkező nyilatkozatok megtételének időpontjában az adózónak nem lehet 100 ezer forintot meghaladó adótartozása.

Nézzük az adófelajánlás alkalmazásának részleteit!

Három ütemben tehetünk nyilatkozatot adófelajánlásról

 • adóelőleg terhére
 • adóelőleg-kiegészítés (feltöltés) terhére
 • fizetendő adó terhére

Következő cikkünkben részletesen megnézzük, hogy mik a lépései az adófelajánlás alkalmazásának.

Ha tetszett írásunk, kedvelje oldalunkat és kérek szépen egy megosztást is, hogy minél több emberhez eljussanak az információk!

Ha meg szeretné ismerni adótanácsadónk és egy tapasztalt könyvelőiroda vezető további tanácsait, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Bejegyzés nyomtatása Bejegyzés nyomtatása

Adótanácsadói javaslat – Látvány-csapatsport támogatása

Adótanácsadóként előző cikkeink egyikében már írtam egy olyan lehetőségről, amikor a társaság saját döntése szerint, társasági adójából támogathat előadó-művészeti szervezeteket.

A társasági adó terhére azonban nem csak művészeti szervezetek támogathatók, hanem a látvány-csapatsport is. A látvány-csapatsport támogatása is egy olyan lehetőség, amikor a vállalkozó maga dönthet társasági adója befizetéséről, hogy annak címzettje a költségvetés vagy valamelyik látvány-csapatsportág legyen.

Mely sportágak támogathatók?

 • labdarúgás
 • kézilabda
 • kosárlabda
 • vízilabda
 • jégkorong

Mely szervezetek támogathatók adómentesen?

 • A támogatható szervezetek listája igen széles, ezért a legegyszerűbb, ha felvesszük a támogatni kívánt szervezettel a kapcsolatot és kiderítjük, hogy a kiválasztott szervezet támogatható-e.
 • Ez azért is lényeges, mert a szervezetek egy-egy célra csak bizonyos mértékű támogatást fogadhatnak be. A jogszabály ezeket a mértékeket is meghatározza, de az egyszerűbb itt is mindenképpen az, ha a támogatni kívánt szervezettel egyeztetjük ezeket a célokat és mértékeket.

Milyen kedvezmény igénybevételére jogosít a látvány-csapatsport támogatás?

 • a támogatás összege ráfordításként számolható el a támogatónál, csökkentve ezzel a társasági adó alapját
 • a támogatás összegével csökkenthető a megállapított társasági adó összege
 • ha nem tudjuk a teljes támogatási összeget érvényesíteni társasági adónk terhére, mert az kevesebb, mint a támogatás összege, akkor ezt a kedvezményt a következő hat adóévre is átvihetjük

Adótanácsadói kisokos: figyeljünk a kiegészítő sportfejlesztési támogatásra

 • A támogatás megfizetésével együtt kötelezően kiegészítő sportfejlesztési támogatás is fizetendő, ami az átutalt tényleges támogatás 7,5%-a, a 10%-os társasági adókulcs szerint adózó társaságok esetében.
 • A kiegészítő sportfejlesztési támogatást a jogszabály nem ismeri el vállalkozás érdekében felmerült ráfordításként, ezért bár kiadás, nem vehető figyelembe társasági adóalap csökkentő tételként, vagyis a társaság ezt adózott pénzéből fizeti.

Milyen feladataink vannak adótanácsadónk szerint, míg eljutunk az adólevonásra jogosító igazolásig?

 • A támogatási szerződés megkötésének napján rendelkeznünk kell nullás igazolással, vagy hitelesítenünk kell azt a dokumentumot, amely köztartozás-mentességünket igazolja.
 • A támogatott szervezet, kiegészítő sportfejlesztési támogatási szerződésünket köteles tértivevényes levélben továbbítani az országos szakszövetség felé és erről részünkre igazolást kell kiállítania.
 • Köztartozás-mentességünknek a szerződés megküldésének időpontjában is fenn kell állnia.
 • Ezek után az országos szakszövetség megküldi részünkre a támogatási igazolást.
 • Az igazolás alapján tudjuk a támogatás összegét az abban szereplő számlákra átutalni, az átutalás kizárólag az igazolásban meghatározott számlákra és az igazolásban meghatározott összegben lehetséges.
 • Ugyanezzel egy időben a kiegészítő sportfejlesztési támogatást is el kell utaljuk a sportági szakszövetség elkülönített számlájára.

FONTOS adótanácsadói emlékeztető:

A támogatás átutalását követő 8 napon belül az adóhatóság részére bejelentést kell tenni a támogatás és átutalás tényéről. Ez a határidő jogvesztő, ha a bejelentést a 9. napon tesszük meg, már nem leszünk jogosultak arra, hogy igénybe vegyük a társasági adókedvezményt.

Ahogyan a művészeti szervezet támogatása, úgy a látvány-csapatsport esetében is a támogatás összege a társasági adó 70%-áig vonható le a társaság adott évi társasági adójából.
Ha a támogatási összegünk nagyobb, mint társasági adónk 70%-a, akkor a tárgyévben el nem számolt támogatási összeg elszámolható a következő 6 év társasági adója terhére.

Cikkünket a Piac és Profit oldalán is olvashatja.

Kedvelje oldalunkat, és ha nem akar lemaradni adótanácsadónk praktikáiról iratkozzon fel hírlevelünkre!