Címke: adófelajánlás

Társasági adójából támogathat – 4. rész

53219794_sEddig az általános szabályokat ismertettük.

Eddig a társasági adóelőleg és adó felajánlásának általános szabályait ismertettük, most megnézzük, hogy a látvány-csapatsport támogatásának milyen speciális szabályai vannak, de megnézzük azt is, hogy milyen további általános szabályok vannak abban az esetben, ha a felajánlott összegek túllépnek bizonyos kereteket.

Mi az eljárás, ha a felajánlások összege meghaladja az igazolásban szereplő összeget?

A különbözetet, maximum az igazolásban szereplő összeg 2%-át

 • filmalkotás támogatása esetén a MNF Zrt.-nek,
 • előadó-művészeti szervezet, látvány-csapatsport támogatása esetén az EMMI-nek utalja át az adóhivatal.

Mi történik a 80%-os korlát átlépése esetén?

Ha a korlátot meghaladó átutalást történt, akkor a 80%-ot meghaladó összeg a következő adóévekre felajánlott összegnek fog minősülni.

Az adófelajánlásra vonatkozó általánosságok bemutatás után nézzük meg a látvány-csapatsport támogatásának specialitásait.

A látvány-csapatsport támogatás specialitásai

Nem a teljes felajánlás kerül a megjelölt célra.

A teljes támogatási összeg 12,5%-a kiegészítő sportfejlesztési támogatásként utalandó a felajánló döntése szerint

 • a felajánlásban részesített országos sportági szakszövetségnek vagy,
 • a látvány-csapatsport érdekében működő sportszervezet, létrejött közhasznú alapítvány vagy,
 • a MOB részére.

Milyen fontos különbség van a hagyományos támogatással juttatott látvány-csapatsport támogatás és az adófelajánlással való támogatás között?

 • Adófelajánlás esetén nem kell az adóhatóság részére bejelentést tenni – SPORTBEJ nyomtatványt nem kell kitölteni.
 • A kiegészítő sportfejlesztési támogatás nem minősül nem vállalkozás érdekében felmerült költségnek, nem kell vele társasági adóalapot növelni (értelmetlen lenne).
 • A felajánlás teljesítésének nem feltétele a kiegészítő sportfejlesztési támogatás átutalása, hiszen a támogatásunk teljes összegét az adóhivatal teljesíti utalással a megfelelő helyekre. A kiegészítő sportfejlesztési támogatásról szóló szerződést nem kell megküldeni az adóhivatal részére, hiszen ezt a támogatást az adóhivatal automatikusan annak a szervnek  utalja át, amelyet a felajánló a nyilatkozatában megjelölt.
 • Ha a kiegészítő sportfejlesztési támogatásról a felek támogatási szerződést kötnek, a felajánló nem lesz jogosult ellenszolgáltatásra a támogatással szemben.
 • Ha a kiegészítő sportfejlesztési támogatásról szponzori szerződést kötnek a felek, a felajánló ellenszolgáltatásra lesz jogosult. Ebben az esetben a kiegészítő sportfejlesztési támogatás lesz az áfa köteles ügylet nettó összege.

Milyen bonyodalmak vannak még?

A felajánlott összeg kiegészítő sportfejlesztési támogatással csökkentett összegének 1%-át is meghatározott célokra köteles az adóhivatal elutalni.

 • az 1%-os összeg 1/3-át az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) részére utalja,
 • az 1%-os összeg 2/3-át pedig az érintett országos sportági szakszövetség részére.

Ha tetszett írásunk, kedvelje oldalunkat és kérek szépen egy megosztást is, hogy minél több emberhez eljussanak az információk!

Ha meg szeretné ismerni adótanácsadónk és egy tapasztalt könyvelőiroda vezető további tanácsait, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Bejegyzés nyomtatása Bejegyzés nyomtatása

Társasági adójából támogathat – 3. rész

56360093_sTovább folytatjuk a társasági adó felajánlással kapcsolatos tudnivalók ismertetését és azt nézzük meg, mikor fogja az adóhatóság teljesíteni átutalási rendelkezésünket?

Előzőekben bemutattuk, milyen célokra, miből és milyen feltételek megléte esetén tehetünk felajánlást a társasági adó terhére. Most az nézzük meg, mikor fogja az adóhatóság teljesíteni adóelőleg, adóelőleg-kiegészítési és adófizetési kötelezettségünk átutalását a támogatni kívánt szervezetek felé.

5 feltétel, amit az adóhatósági átutaláshoz teljesíteni kell!

 • A kedvezményezett célokhoz kapcsolódóan kiállított igazolásokat a rendelkezések benyújtásáig az adóhatósághoz el kell juttatni.
 • A felajánló és a kedvezményezett nettó adótartozása, az átutalás napján, nem haladja meg a 100 ezer forintot.
 • A támogató a felajánlás alapjául szolgáló bevallását határidőben nyújtja be.
 • A támogató a felajánlás alapjául szolgáló összeget határidőben fizeti meg.
 • A támogató az adóelőleg-kiegészítés valamint az éves adó terhére tett felajánlásával együtt, adóévi felajánlásával nem haladja meg az éves adó 80%-át.

Hogyan teljesíti az adóhatóság átutalási rendelkezésünket?

 • Adóelőleg felajánlás esetén havonta illetve negyedévente – adóelőleg fizetési kötelezettségünknek gyakorisága szerint – a teljesítendő kötelezettség megfizetését követő 15 munkanapon belül utalja át a támogatási összeget.
 • Az adóelőleg-kiegészítés, valamint az éves adó terhére tett felajánlás esetén, az ezekről benyújtott bevallást követő 15 munkanapon belül.

Mekkora összeget utal át?

Filmalkotás, illetve előadó-művészeti szervezet támogatása esetén a teljes felajánlott összeget.

Látvány-csapatsport támogatása esetén a rendelkező nyilatkozatban szereplő összeg 87,5%-át a csatolt igazolások szerint

 • 99%-ban a nyilatkozatban megjelölt kedvezményezetthez,
 • 1%-ának 1/3 része az EMMI-hez,
 • az 1% maradék 2/3 része pedig az érintett országos sportági szakszövetséghez kerül,

12,5% pedig a kiegészítő sportfejlesztési támogatás jogosultjához.

Még néhány fontos tudnivaló

Az adóhatóság az átutalások megtörténtéről minden érintettet 15 napon belül értesít. Ha azonban az átutalásokat valamilyen feltétel hiánya miatt nem tudja teljesíteni, az ezzel kapcsolatos döntésről kizárólag a támogatót értesíti.

Amennyiben adóhatósági- vagy önellenőrzés miatt a fizetendő társasági adó 80%-os korlátnak megfelelő összege módosulna, az nem érinti a korábban már átutalt összegeket.

Miért éri meg adót felajánlani?

Adóhatósági jutalék!

A támogatót átutalt támogatása után, adófolyószámláján jóváírás illeti meg.

Mi a jóváírás alapja?

 • filmalkotás illetve előadó-művészeti szervezet támogatása esetén a támogatásként átutalt összeg 100%-a
 • látvány-csapatsport támogatása esetén pedig a támogatásként átutalt összeg 87,5%-ának 99%-a

Mekkora összeget ír jóvá számlánkon az adóhatóság?

 • adóelőleg és adóelőleg-kiegészítés felajánlása esetén, az átutalt felajánlás összegének 7,5%-a, legfeljebb az éves adó 80%-ának 7,5%-a
 • éves adó felajánlása esetén, az átutalt felajánlás összegének 2,5%-a, legfeljebb az éves adó 80%-ának 2,5%-a

A jóváírás napja az adóbevallás tárgyévét követő év július 1-e. Az adófolyószámlán az összeg adócsökkentő tételként kerül jóváírásra, melyet adóalap csökkentő tételként kell majd figyelembe venni és az egyéb bevételek között kell elszámolni.

Ha a 80%-os korlát adóhatósági megállapítás vagy önellenőrzés miatt módosulna, az adóhatóság a jóváírt összeget is ennek megfelelően fogja módosítani.

A látvány-csapatsport céljára történő felajánlásnak vannak speciális szabályai.

Következő cikkünkben ezt fogjuk megosztani Önökkel.

Ha tetszett írásunk, kedvelje oldalunkat és kérek szépen egy megosztást is, hogy minél több emberhez eljussanak az információk!

Ha meg szeretné ismerni adótanácsadónk és egy tapasztalt könyvelőiroda vezető további tanácsait, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Bejegyzés nyomtatása Bejegyzés nyomtatása

Társasági adójából támogathat – 2. rész

50930742_sElőző írásunkban azt néztük meg, hogy milyen lehetőségek vannak arra, hogy társasági adójuk bizonyos része fölött rendelkezzenek.

Előző írásunkban azt vettük szemügyre, hogy milyen lehetőségei vannak a vállalkozóknak arra, hogy művészeti és sportszervezetek támogatásával, maguk döntsenek társasági adójuk bizonyos hányadáról, feltártuk a két támogatási lehetőség közötti lényeges különbségeket és fontos hasonlóságokat. Most tovább megyünk és arra adunk választ, hogyan és mikor tehetünk adófelajánlást a társasági adóelőleg és adó terhére.

Adófelajánlás a társasági adóelőleg terhére

Azok a társaságok, akik havi illetve negyedéves társasági adóelőleg fizetésre kötelezettek, fizetendő adóelőlegük legfeljebb 50%-áig tehetnek felajánlást valamilyen művészeti vagy sportszervezet részére.

Mit kell tudni az adóelőleg felajánlásáról?

 • Nem kötelező valamennyi fizetendő adóelőleg esetében ugyanazt a mértéket alkalmazni, tehát lehet az egyik adóelőleg felét, a másik adóelőlegből pedig csak 30 vagy 0%-ot felajánlani.
 • A felajánláshoz kizárólag elektronikus úton lehet a rendelkező nyilatkozatot (RENDNY) benyújtani, az adóelőleg-fizetési kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidőt megelőző hónap utolsó napjáig.
 • Ezen a nyilatkozaton az összes olyan előlegről rendelkezhetünk, amelyek megfizetése még nem történt meg vagy nem volt esedékes.
 • Az adóhivatal a nyilatkozat alapján átutalja a támogatni kívánt szervezet részére adófelajánlásunkat, de csak abban az esetben, ha a cikkünk előző részében felsorolt, igazolást kiállító szervezet igazolását a nyilatkozat benyújtásáig az adóhatóság részére megküldtük és az adóelőleget, amelynek terhére adófelajánlást tettünk, határidőre megfizettük.
 • Ha nyilatkozatot tettünk az adóhatóság felé, akkor ezt a nyilatkozatunkat jogunkban áll, legfeljebb öt alkalommal módosítani. Ezek a módosítások szintén nem visszamenőlegesek, mindig csak a soron következő adóelőlegekre vonatkozhatnak.

Hogyan működik ez a gyakorlatban?

Tehát, ha például negyedéves adóelőleg fizetésre kötelezett a társaság, akkor akár minden negyedéves adóelőleg esedékesség előtti hónap utolsó napjáig tehet nyilatkozatot az éppen esedékes adóelőlegről. Ez három módosításnak fog minősülni, így marad még két módosítási lehetőség, amit a feltöltési kötelezettségnél és /vagy az adófizetésnél használhat fel.

Lehet azonban úgy is nyilatkozni, hogy előre tesz felajánlást az összes fizetendő, még esedékes adóelőlegről, és ha közben kisebb lenne a kalkulált eredmény, mint az első felajánláskor az látható volt, csökkentheti vagy lenullázhatja egy módosítással a még esedékes előlegek támogatási összegét.

Felajánlás a társasági adóelőleg-kiegészítés és az társasági adó terhére

Ha a társaság az adóelőlegek terhére nem tett felajánlást, vagy felajánlása nem éri el a fizetendő adóelőleg-kiegészítés illetve fizetendő éves adó összegének 80%-át, akkor

 • az adóelőleg-kiegészítésére nyitva álló határidő utolsó napjáig rendelkezhet a kiegészítés összegének felajánlásáról, annak bevallásában
 • a társasági adóról, a benyújtásig nyitva álló határidőig, a társasági adóbevallásban

A felajánlás támogatotthoz való átutalásának itt is feltétele, hogy a társaság az adó esedékességének időpontjáig, az adóhatóságnak megküldje a jogszabályban előírt szervek igazolását.

A társasági adóelőleg-kiegészítés és az társasági adó terhére tett felajánlások nem módosíthatók.

FONTOS!

A két támogatási forma nem alkalmazható együtt vagy a hagyományos támogatási formával támogathatunk (amikor szerződéskötés után a támogatni kívánt szervezetnek utaljuk át a támogatás összegét) vagy adófelajánlással (amikor az adóhivatal felé utaljuk át fizetési kötelezettségünket és rendelkezünk arról, hogy ennek bizonyos részét utalja tovább a támogatni kívánt szervezet részére).

Mik a buktatói az adófelajánlásnak?

Az előlegek terhére történő támogatás esetében, a támogatási összegeket akkor sem lehet visszakapni, ha a társaság fizetendő adójának 80%-át meghaladja a felajánlott összeg.

Következő cikkünkben megnézzük, hogy milyen speciális szabályok vannak az adófelajánlással történő támogatás rendszerében.

Ha tetszett írásunk, kedvelje oldalunkat és kérek szépen egy megosztást is, hogy minél több emberhez eljussanak az információk!

Ha meg szeretné ismerni adótanácsadónk és egy tapasztalt könyvelőiroda vezető további tanácsait, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Bejegyzés nyomtatása Bejegyzés nyomtatása

Társasági adójából támogathat – 1. rész

24991412_s2015-től nem csak társasági adója, hanem társasági adóelőlege terhére is tehet felajánlásokat a támogatni kívánt szervezetek részére.

2012-től megnyílt a lehetősége annak, hogy a társaságok támogatás formájában támogathassanak kulturális és sport célokat.

Erről nagyon sok írást jelentettünk meg, mert igen hasznosnak éreztük azt, hogy a költségvetés helyett, az adózók maguk dönthetnek arról, hogy jogszabály szerint fizetendő társasági adójukat milyen célra delegálják, ezekből néhány:

Számvitel – adózás, avagy hihetetlen év végi adószökkentő titkok – 2/2. rész

Adótanácsadói javaslat – Ismét művészeti tevékenység támogatása

Adótanácsadói javaslat – Látvány-csapatsport támogatása

Ezt a rendelkezést már kezdik ismerni a társaságok, de 2015-től lényeges, pozitív változás van a támogathatóságban és jó lenne, ha ez az információ is minél több társaság vezetőjéhez jutna el.

2015. január 1-től ezt a lehetőséget bővítette a jogszabály egy másik eljárási formával. A társasági adó hatálya alá tartozó, társasági adó- és előlegfizetésre kötelezett társaságoknak ettől az időponttól van lehetőségük arra, hogy adófelajánlással rendelkezzenek fizetendő társasági adójuk, társasági adóelőlegük bizonyos részéről.

Milyen közös elemek vannak a két támogatási formában?

3 kedvezményezett cél:

 • filmalkotás támogatása
 • előadó-művészeti szervezet támogatása
 • látvány-csapatsport támogatása

A támogatás társasági adó terhére történő elszámolásához rendelkezni kell a jogszabály által előírt szervezetek igazolásával:

 • filmalkotás támogatása esetén – Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság
 • előadó-művészeti szervezet támogatása esetén – Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Előadó-művészeti Iroda
 • látvány-csapatsport támogatása esetén – ha a kedvezményezett az országos sportági szakszövetség vagy a MOB, akkor a sportpolitikáért felelős miniszter, ha amatőr vagy hivatásos sportszervezet, látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány, akkor az országos sportági szakszövetség

Az igazolások beszerzésében támaszkodni tudnak a támogatott szervezetek eljárási tapasztalataira.

Mik a leglényegesebb különbségek?

 • A 2012. óta adható támogatásokat a társaság az előírt társasági adóelőlegek megfizetése mellett, újabb likviditási forrást felhasználva adhatta. Ezt az adott támogatást az év végi bevallásban érvényesíthette és igényelhette vissza befizetett társasági adóelőlegeiből. Persze azok a társaságok, akik folyamatosan támogattak, csökkentve ezzel költségvetés felé fizetendő társasági adójukat, elérték azt, hogy ez csak az első és második évben jelentett problémát, mert a nyújtott támogatások a később  fizetendő társasági adóelőlegeiket is lecsökkentették.
 • Adófelajánlással befizetendő adóelőlegeket, feltöltést és adót tudunk csökkenteni, nincs szükség előfinanszírozásra.
 • Az adófelajánlás alkalmazásával kiállított igazolást az adóhatóságnak meg kell küldeni, míg a “hagyományos” támogatás esetében ezt az adózónak kell megőrizni a bizonylatokra vonatkozóan előírt határidőig.
 • Adófelajánlás esetén, a rendelkező nyilatkozatok megtételének időpontjában az adózónak nem lehet 100 ezer forintot meghaladó adótartozása.

Nézzük az adófelajánlás alkalmazásának részleteit!

Három ütemben tehetünk nyilatkozatot adófelajánlásról

 • adóelőleg terhére
 • adóelőleg-kiegészítés (feltöltés) terhére
 • fizetendő adó terhére

Következő cikkünkben részletesen megnézzük, hogy mik a lépései az adófelajánlás alkalmazásának.

Ha tetszett írásunk, kedvelje oldalunkat és kérek szépen egy megosztást is, hogy minél több emberhez eljussanak az információk!

Ha meg szeretné ismerni adótanácsadónk és egy tapasztalt könyvelőiroda vezető további tanácsait, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Bejegyzés nyomtatása Bejegyzés nyomtatása