Címke: könyvelés

Figyeljen könyvelőirodájára, költséget és energiát spórolhat!

Adótanácsadóként azt látom, hogy az ügyvezetés gyakran teljesen kivonul a könyvelésből, azt gondolván, hogy ez kizárólag a könyvelők, könyvelőiroda területe.

Az efféle gondolatnak is csak a fele igaz!

Könyvelőiroda vezetői tapasztalataim szerint nagyon nehéz dolga van a könyvelőirodának, amikor a cégvezetést kell döntési helyzetbe hoznia illetve még nehezebb amikor az ügyvezetést döntésre kell bírnia.

A könyvelőiroda valóban minden feladatot elvégez, ami szakmai területét érinti, de vannak olyan döntési helyzetek, amikor a könyvelőiroda az ügyvezetés nélkül nem tudja megalapozottan meghozni a döntéseket.

Mi is az a döntési helyzet, amely most aktivitásra kell ösztönözze az ügyvezetőket?

2013. január 1-től lehetősége van a társaságoknak arra, hogy beszámolási formaként válasszák a mikrogazdálkodói beszámolót. Ez egy olyan beszámoló (mérleg és eredmény-kimutatás) készítési forma, amely az éves- és egyszerűsített éves beszámolóhoz képest lényeges egyszerűsítéseket tartalmaz.

Egy sor éves- és egyszerűsített éves beszámoló készítésében használható választási lehetőséget kizár, és konkrét, kötelező előírásokat tartalmaz az egyes gazdasági események elszámolására, könyvelésére, értékelésére.

Itt jegyezném meg, hogy könyvelőiroda vezetői tapasztalatom szerint ezeket a választási lehetőségeket eddig is igen csekély százaléka alkalmazta a vállalkozásoknak, illetve nem voltak olyan gazdasági eseményei a társaságnak, amelyekre ezek a választási lehetőségek vonatkoztak.

Milyen pótolhatatlan előnyökkel és költségmegtakarítással jár, ha a mikrogazdálkodói beszámoló formát választja?

A vállalkozásnak a beszámoló részeként nem kell kiegészítő mellékletet és üzleti jelentést készítenie. A kiegészítő melléklet készítését a könyvelőiroda rendre megoldotta, de az üzleti jelentés készítése az ügyvezetés feladata volt, amit most egy csapásra elfelejthetünk.

Nem kell számviteli politikát és ehhez kapcsolódó szabályzatokat készíteni. Ezeket a szabályzatokat nyilván nem az ügyvezetés készítette, hanem a könyvelőiroda, s mivel nem tartozott annak feladatai közé, jogosan külön díjat számolt fel érte.

A gyakori jogszabályi változások miatt a szabályzatok aktualizálását is sűrűn el kellett végezniük a könyvelőiroda dolgozóinak, amiért szintén külön díjat számolhattak fel. Egy esetleges adóhatósági ellenőrzéskor ezeket a szabályzatokat az adóhatóság ellenőrizte, s ha a szabályzatoktól eltérő elszámolási, könyvelési megoldásokat talált, büntetett érte. Ezt a lehetőséget most kihúzhatja az adóhatóság lába alól!

Nézzünk néhány különbséget a mikrogazdálkodói beszámoló és az eddig megszokott éves-, egyszerűsített éves beszámolási forma között:

 • kötött szabályok vonatkoznak a könyvelésre, a könyvelőiroda munkájára
 • nincs választási lehetőség a készletek értékelésében
 • minimális a választási lehetőség az immateriális javak, tárgyi eszközök aktiválásának és felújításának elszámolásában
 • csak a kis értékű tárgyi eszközök esetében van választási lehetőség az értékcsökkenés elszámolásában
 • csak legalább három évet érintő számlák esetében van lehetőség azok árbevétel és költség hatását évekre bontani
 • a vevői tartozásokat nem vevőnként, hanem számlánként és lejárt esedékességük időtartama alapján kötelezően értékelni kell

Kinek ajánljuk a mikrogazdálkodói beszámoló készítését?

Érdemes számba venni azokat az egyszerűsítéseket és kötelezően alkalmazandó előírásokat, amelyeket a beszámoló választása kötelezően előír, és megnézni, hogy ez az adott vállalkozást mennyiben érintette volna az előző években.

Vagyis fontos a könyvelőirodával együtt, az előző évek gazdasági eseményeinek átnézése, abból a szempontból, hogy a mikrogazdálkodói beszámoló választásával járó szabályok és előírások okoznak-e valamilyen hátrányt a beszámoló készítésekor, lerontják-e a beszámolót.

A két beszámoló közötti különbségek azoknak a vállalkozásoknak lesznek lényegesek a mikrogazdálkodói beszámoló választásánál, amelyek támogatási vagy hitelkérelem benyújtására készülnek az elkövetkezendő három évben.

Azok a társaságok, amelyek esetében a könyvelésre vonatkozó, kötelezően előírt keretek a beszámoló készítésekor az előző években sem teremtettek volna hátrányt, illetve azok a társaságok, amelyek nem készülnek támogatás vagy hitel felvételére, nyugodtan élhetnek a mikrogazdálkodói beszámoló nyújtotta előnyökkel. Ennek eldöntéséhez természetesen elengedhetetlenül szükséges a könyvelőiroda segítsége, és a választás velük való átbeszélése.

Kik választhatják a mikrogazdálkodói beszámolót?

Azok a társaságok, amelyek 2013-ban kezdődő üzleti évtől könyvvizsgálatra nem kötelezettek, üzleti évük nem tér el a naptári évtől, és amelyek 2011–2012. évi beszámolójában a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket:

 • a mérlegfőösszeg a 100 millió forintot,
 • az éves nettó árbevétel a 200 millió forintot,
 • az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 10 főt.

A mikrogazdálkodói beszámolót a jogelőd nélkül alapított vállalkozások is választhatják.

Mit kell ehhez tenni? A könyvelőiroda barátian rövid checklistája

Összesen csak annyit, hogy a számviteli politikát és a hozzá kapcsolódó szabályzatokat egy ügyvezetői határozattal hatályon kívül kell helyezni, és meg kell hozni azt a belső döntést, hogy valamelyik üzleti év január 1-étől a mikrogazdálkodói beszámolót kívánja a társaság alkalmazni.

Döntésünket még az adóhatóság felé sem kell bejelenteni, csak alkalmazni kell az előírtakat mind a könyvelés, mind a beszámoló készítés vonatkozásában.

Cikkünket a Piac és Profit oldalán is olvashatja.

Ha nem szeretne lemaradni adótanácsadónk, könyvelőirodánk további praktikáiról, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Személygépkocsi vásárlás, lízing vagy bérlet adótanácsadó szemmel

Adótanácsadóként azt mondom, hogy még a személygépkocsi áfája is visszaigényelhető, persze csak akkor, ha jól választunk!

Attól, hogy Ön nem adótanácsadó, biztosan ismeri ezeket a fogalmakat, de vajon azt is tudja, hogy adómegtakarítási szempontból miben különböznek ezek a finanszírozási formák egymástól? Tudja, hogy vállalkozóként melyiket érdemes használnia, hogy a felmerülő költségek döntő hányada elszámolható legyen a könyvelésben?

Ezek nagyon fontos szempontok a vásárlás tervezésekor, de nagyon fontos ezek ismerete is, mert ilyen nagyságrend mellett egy – adótanácsadó nélküli – rossz döntés százezreket húzhat ki a vállalkozók zsebéből.

A következőkben a különböző finanszírozási formák jellemzőit nézzük meg egy adótanácsadó szemével.

Adótanácsadó tippek gépkocsi beszerzéséhez:

az adók elszámolhatósága és a könyvelés szempontjából milyen finanszírozási lehetőségek vannak?

 • vásárlás
 • pénzügyi lízing
 • bérlés
 • operatív lízing

Vásárlás 

A teljes vételárat, áfával együtt, egy összegben kell megfinanszírozni.

A felszámított áfa sem a személygépkocsi árából sem annak járulékos költségeiből nem igényelhető vissza. Az eszköz a társaság tulajdonába kerül, ezért ékcsökkenést számolhat el rá a könyvelésben. Minden az eszközzel kapcsolatos jog és kötelezettség a társaságot terheli.

Pénzügyi lízing 

A lízingbe adó megvásárolja a személygépkocsit, amit rendszeres díjfizetés ellenében átenged a lízingbe vevőnek.

Az eszköz a futamidő végéig a lízingbeadó tulajdonában marad, de a lízingbevevő könyvelésében kerül kimutatásra, ezért a lízingbevevő jogosult értékcsökkenést elszámolni. Attól függően beszélünk zárt illetve nyílt végű lízingről, hogy a lízingtárgy a futamidő végén automatikusan a lízingbe vevő tulajdonába kerül, vagy a lízingbe vevő dönt arról, hogy a tulajdonába kerül vagy nem.

A zárt végű lízing tulajdonképpen egy meghitelezett vásárlással egyenértékű, a lízingbeadó alapvetően finanszírozási szerepet tölt be, így a személygépkocsi és járulékos költségeinek áfája nem igényelhető vissza.

A nyílt végű lízinget viszont az áfa törvény bérbeadáshoz hasonló szolgáltatásnak minősíti, ezért annak áfája visszaigényelhető. Ez esetben a futamidő végén a személygépkocsi maradványértéke az lízingbe vevő választásának megfelelő személyre kerül kiállításra és csak ennek a számlának az áfája nem lesz visszaigényelhető.

Bérlés

A szerződés tartalma nem finanszírozás, hanem szolgáltatás, amelynek keretében a bérbeadó az eszközt a bérlő használatába adja, a futamidő végén pedig visszakapja azt. A bérbeadó marad a megvásárolt személygépkocsi tulajdonosa, az ő könyvelésében kerül az eszköz kimutatásra, így értékcsökkenést a bérbevevő nem számolhat el.

Az áfa a rendszeresen felszámított bérleti díjjal együtt fizetendő és mind a személygépkocsi bérleti díjából, mind annak járulékos költségeiből a céges használatra jutó áfa visszaigényelhető.

A bérleti időszak végén a bérbevevő nem válik az eszköz tulajdonosává, hanem bérbeadó azt egy következő bérlő részére adja használatba.

Azért természetesen előfordulhat az is, hogy ha a bérbeadó a személygépkocsi értékesítése mellett dönt, akkor bérlő a bérleti időszak végén megvásárolhatja azt, de ez már egy külön szerződés keretében valósul meg és erre a szerződéses összegre már nem igényelhető vissza az áfa.

Operatív lízing

A szerződés tartalma nem finanszírozás, hanem szolgáltatás, amelynek keretében a lízingbeadó az eszközt a lízingbe vevő használatába adja, a lízingbe vevő pedig a futamidő végén visszaszolgáltatja azt. Az eszköz a lízingbeadó tulajdonában marad, de a lízingbevevő könyvelésében kerül aktiválásra, ezért a lízingbevevő jogosult értékcsökkenést elszámolni rá.

Az áfa a rendszeresen felszámított lízing díjjal együtt fizetendő és mind a személygépkocsi bérleti díjából, mind annak járulékos költségeiből a céges használatra jutó áfa visszaigényelhető.

A lízing időszak végén a lízingbe vevő nem válik az eszköz tulajdonosává, hanem lízingbe adónak visszaszolgáltatja azt.

5 fontos adótanácsadói szempont a döntéshez

 • Látszik, hogy adózási szempontból átjárhatóak a kategóriák és kiemelt fontossága van annak, hogy a személygépkocsi beszerzése kapcsán kötött szerződésünk milyen feltételeket és lehetőségeket tartalmaz.
 • Fogadjuk meg az adótanácsadó ajánlását és figyeljünk arra, hogy az adóhatóság nem a szerződések megnevezése, hanem annak belső tartalma alapján fogja megítélni adófizetési kötelezettségünket.
 • A bérlet, a nyílt végű pénzügyi lízing és az operatív lízing óriási előnye, hogy a beszerzett személygépkocsi és járulékos költségei áfája (a nagyságrendhez képest minimális adminisztrációval) csaknem teljesen visszaigényelhető.
 • Mivel személygépkocsi esetében a felszámított áfa mértéke 27%, így egy jó adótanácsadói ajánlással kiválasztott finanszírozási formával akár ötödét is megtakaríthatjuk a személygépkocsi bruttó árának.
 • A döntéshez azonban minden esetben ismerni kell azokat a konkrét kondíciókat (díjakat, kamatokat) is, amik rárakódnak az eszköz beszerzési árára. Dönteni csak akkor lehet jól, ha az egyes beszerzési formák esetében vizsgáljuk meg, hogy a személygépkocsi nettó árára milyen „vissza nem szerezhető” tételek rakódnak rá. Mint bármely gazdasági döntéshez, az adótanácsadói ajánlás mellett, ehhez is szükség van a konkrét számokkal való alátámasztásra.

Három hét múlva, adótanácsadói szemmel azt boncolgatjuk, hogy ki is legyen a személygépkocsi tulajdonosa, üzembentartója? 

Ha értesítést szeretne kapni hetente megjelenő hírlevelünkről, iratkozzon fel rá!

Trükkök a könyvelés birodalmából

Milyen információmorzsákat szedhet össze a Nullás igazolásról egy könyvelőiroda folyosóján?

Rendszeresen határidőre fizeti adóit, és már elege van abból, hogy nullás igazolásokért zaklatja a könyvelést?

Mint rendes adófizető, szeretne már nyugodtan hátradőlni, és csak azzal foglalkozni, hogy tovább építse jól működő vállalkozását?

Akkor eljött az Ön ideje!

Könyvelője, könyvelőirodája biztosan tájékoztatta már arról, hogy létezik az adóhivatal honlapján egy olyan adatbázis, amely azokat az adózókat tartalmazza, amelyeknek nincsen vám- és adótartozásuk. Ez a köztartozásmentes adózók adatbázisa.

Ha mégsem így lenne, akkor most pótoljuk ezt az információ elmaradást.

Ez az adatbázis már eddig is létezett, és azok a könyvelőirodák ügyfeleikkel együtt használták is, akik közbeszerzési pályázatokon indultak, de 2013. január 1-től, már általános „nullás igazolás”-t helyettesítő szerepe is van.

Kérje meg könyvelőirodáját, hogy társaságát jelentse be, és mind Ön, mind a könyvelőiroda mentesül az állandó igazoláskérések terhe alól.

Hogyan jelentheti be Önt könyvelőirodája a NAV adatbázisába ?

A könyvelő, könyvelőiroda kitölt egy bizonyos „KOMA” jelű nyomtatványt, és természetesen elektronikusan bejelenti a társaságot, ha a társaságnak a bejelentés előtti hónap utolsó napján nem volt adó- és vámtartozása.

Az adóhatóság ellenőrzi saját nyilvántartása alapján, hogy a könyvelőiroda bejelentkezése jogos volt-e. Fontos, hogy csak akkor jelentkezzünk ebbe az adatbázisba, ha megfeleltünk a fenti kritériumnak, mert valótlan nyilatkozat kitöltése esetén mulasztási bírságot szabhat ki az adóhatóság.

Az adóhatóság minden hónap utolsó napjával megvizsgálja saját adatbázisában az adózó bevallásait és befizetéseit, s ha az adózó megfelel a feltételeknek, akkor a következő hónapban is szerepelteti az adatbázisban. Ha nem, akkor értesítés küldése mellett törli az adózót az adatbázisból (itt már nincs bírság kiszabás), aki, ha újra eleget tett a feltételeknek, a kérelem újbóli benyújtásával újra visszakerülhet.

5 fontos előny

 • a kérelem benyújtása illetékmentes
 • általánosan helyettesíti a tartozásmentességről szóló nemleges adó- és együttes adóigazolásokat
 • üzleti partnerei felé igazolhatja pénzügyi megbízhatóságát
 • az adatbázis nyilvános, bárki számára előzetes azonosítás nélkül elérhető
 • az adatbázis adatai minden hónap 10. napján frissülnek, így mindenkor a nyilvántartásban szereplő aktuális adatok láthatók

Milyen feltételeket ellenőrizzen könyvelője a bejelentés előtt?

 • A kérelmet és közzétételt megelőző hónap utolsó napján nem lehet az adózónak a vám-, illetve adóhivatalnál nettó adó- és köztartozása.
 • A kérelem és a közzétételt megelőző hónap utolsó napjáig könyvelőirodája maradéktalanul eleget tett esedékes bevallási kötelezettségeinek.
 • Adószámát nem függesztették fel, a kérelem és a közzététel hónapjában érvényes adószáma van.
 • Nem áll csőd, végelszámolás vagy felszámolási eljárás alatt.

Mi a teendő akkor, ha van olyan partnere, aki ragaszkodik a nullás igazoláshoz?  Megtudhatja, tartson velünk három hét múlva is!

Ha információkat szeretne kapni, és megosztani cégvezető társaival, lépjen be tagjaink közé és iratkozzon fel hírlevelünkre!

Miért jobb mérföldekkel a profi könyvelőiroda által végzett könyvelés?

Kis- vagy középméretű cég vezetőjeként gondolt már arra, hogy a könyvelést profi könyvelőirodára bízza, és ne saját alkalmazottal oldja meg?

Az egyre nehezedő piaci körülmények között erősen fókuszál társasága bevételeire, ezért kevés ideje marad arra, hogy megalapozott döntést hozzon e téren. Vannak olyan ismerősei, akik esküsznek a saját munkatársra, és vannak olyanok is, akik előnyben részesítik egy könyvelőiroda szolgáltatásait, így ez nem nagyon segíti Önt a döntésében. Azt, hogy egy vállalkozás saját könyvelővel rendelkezik-e, vagy könyvelőirodával végezteti el a feladatot, a cég nagysága, illetve a költség-haszon elv döntheti el.

Ma már oly sok előnye van annak, ha egy társaság könyvelését könyvelőiroda végzi, hogy a középméretű vállalkozások esetében is egyre több társaság részesíti előnyben ezt a formát.

 • A sok ügyfél sokféle megoldandó problémával szembesíti a könyvelőirodát, így az sokrétű, naprakész tapasztalatokkal rendelkezik mind a könyvelés, mind a jogszabályok ismerete területén.
 • Az összegyűjtött szakértelemért sokkal kevesebbet kell fizetnie, mintha egy alkalmazott könyvelő munkabérét, annak járulékait és továbbképzését kellene megfinanszíroznia.
 • Egy könyvelőirodában nem fordulhat elő, hogy betegség, vagy bármilyen előre nem látható ok miatt elvégezetlenül maradjanak a feladatok, és elcsússzanak a határidők. A szolgáltatás határidőre való és pontos teljesítéséért felelősségbiztosítással alátámasztott garanciát vállal a könyvelőiroda.
 • A könyveléshez szükséges megfelelő színvonalú eszközök (számítógépek, szoftverek), irodaszerek és azok pótlása, frissítése sem az ügyfél feladata, ezt a könyvelőiroda megoldja.

Hogyan tud még több előnyhöz jutni, ha már eldöntötte, hogy könyvelőirodára bízza a könyvelést?

Keressen olyan könyvelőirodát, ahol adótanácsadó, adószakértő is dolgozik, mert akkor nem csak a papírjai lesznek rendben, hanem a pénztárcája is.

7 érv a mellett, hogy könyvelését olyan irodára bízza, ahol adótanácsadó, adószakértő is dolgozik

 • Az ilyen iroda teljes szemléletét átitatja az az irány, hogy a társaságok megtermelt profitjából minél több maradjon a vállalkozók zsebében.
 • Már a társaság tevékenységének feltérképezésénél figyelnek arra, hogy a könyvelés folyamata a lehető legkevesebb adófizetési kötelezettséget eredményezze.
 • Naprakészen ismerik az igénybe vehető adóalap- és adókedvezményeket, és ezeket alkalmazzák is a könyvelés és a bevallások elkészítése során.
 • Az ilyen típusú könyvelőirodát nem az a szemlélet vezeti, hogy „fizessünk meg minden adót, abból nem lehet baj”, hanem az, hogy jól alátámasztottan kihasználjon minden jogszerű adómegtakarítási lehetőséget az ügyfél érdekében.
 • Az ügyfelekkel való folyamatos kapcsolattartás és kommunikáció során, egy-egy gazdasági esemény tervezésénél felhívják a figyelmet arra, hogyan lehet azt úgy megvalósítani, hogy a lehető legkevesebb adófizetési kötelezettséget vonja maga után.
 • A folyamatos adózási jogszabályváltozásokat és a különböző új adózási formákat is figyelemmel kísérik, és kiválasztják a társaságok számára a legkedvezőbbet.
 • Ezek az irodák mind könyvelési, mind tanácsadási tevékenységükre felelősségbiztosítással alátámasztott garanciát vállalnak.

Ha könyvelő- vagy könyvelőiroda váltás előtt áll, és tanácstalan a döntést illetően, keresse könyvelőirodánkat.