Címke: személygépkocsi

Személygépkocsi beszerzés az Európai Unióból – 2. rész

Cikkünk első részében összefoglaltuk a fontosabb információkat.

Cikkünk első részében összefoglaltuk a fontosabb információkat, amit a használt személygépkocsi kereskedelemről tudni kell, az áfa törvény szemüvegén át.

Most megmutatjuk, hogy a különféle áfa adózási módok választása mennyiben befolyásolja a használt személygépkocsi beszerzése és értékesítése után fizetendő általános forgalmi adót.

Milyen áfa bejelentkezési típusokat hasonlítunk össze?

 • alanyi adómentes adózót
 • általános szabályok szerint bejelentkezett adózót
 • különleges szabályok szerint bejelentkezett (különbözeti áfát fizető) adózót

Ha termékbeszerzéskor választhatjuk azt, hogy 10 000 eur értékig nem adóalanyként járunk el, mint ahogy erről már írtunk, ezt közöljük a partnerünkkel is és nem adjuk meg az adószámunkat. Ekkor az történik, hogy a partner fog, az ő országa szerinti áfa mértékkel számlázni és mi ezt az áfát természetesen nem fogjuk tudni visszaigényelni. (Érdemes azért ezt kihasználni, mert a környező országok áfa kulcsai alacsonyabbak, mint a magyar áfa kulcsok.) Esetünkben ez csak az 1. gépkocsi beszerzésre lenne alkalmazható, mert a következővel már túllépnénk ezt a határt.

Példáinkban nem éltünk ezzel a lehetőséggel.

Alanyi adómentes

Időszak Beszerzési    ár Fizetendő áfa Levonható áfa Eladási ár Eladáskor fizetendő áfa
2016.III.       2 300         621          –     2 990                –
2016.IV.       2 200         594          –     2 860                –
Összesen       4 500      1 215          –     5 850                –

Adómentesként, ahogy az a táblázatból is látszik, adómentes számlát fog kapni a beszerző társaság, az áfát magának kell felszámítania, bevallania és befizetnie, visszaigényelni pedig nem tudja azt. A gépkocsik értékesítésekor pedig, mivel alanyi adómentes a társaság, nem fog áfát felszámítani. A beszerzési árat (az egyéb rárakódó költségeken kívül, regisztrációs adó, illetékek, stb.) 1 215 eFt-tal drágítja meg a rárakódó áfa.

Általános szabályok szerint bejelentkezve az áfába

Időszak Beszerzési    ár Fizetendő áfa Levonható áfa Eladási ár Eladáskor fizetendő áfa
2016.III.       2 300         621          621     2 990                636
2016.IV.       2 200         594          594     2 860                608
Összesen       4 500      1 215       1 215     5 850              1 244

Általános szabályok szerint bejelentkezve az áfába és adóalanyként vásárolva a használt személygépkocsikat, a partner adómentes számlát fog adni, áthárítva az áfa felszámítását a beszerző társaságra, aki az adómentes számlára felszámítja és bevallja az áfát, de bejelentkezve az áfa körbe, vissza is tudja igényelni azt. Ez ekkor nem jelent többletkiadást.

Értékesítéskor viszont az eladási árból meg kell fizetnie az áfát, vagyis 1 244 eFt-ot az eladási árból a költségvetésbe kell áfa címen befizetni, csökkentve ezzel a társaság hasznát.

Különbözeti áfát választva

Időszak Beszerzési    ár Fizetendő áfa Levonható áfa Eladási ár Eladáskor fizetendő áfa
2016.III.       2 300         621          –     2 990                19
2016.IV.       2 200         594          –     2 860                18
Összesen       4 500      1 215          –     5 850                37

Különbözeti áfa esetén, a beszerzések áfája nem vonható le, ezért a beszerző társaság felszámítja az áfát, bevallja, befizeti, de nem igényli vissza. A használt gépkocsi értékesítésekor viszont az eladási ár és a beszerzésre fordított összes kiadás különbségének áfáját fizeti meg. A gépkocsi értékesítése kapcsán 1 252 eFt többletkiadással kell számolnia a beszerző társaságnak.

Tanulságok

Keressünk adótanácsadót, adószakértőt, még a döntés előtt, hogy a legjobb megoldást tudjuk megtalálni és ne érjenek meglepetések!

Ne bízzuk a könyvelőre, hogy az üzleti döntéseinkhez tanácsot adjon, mert adózási kérdésekben könnyen lehet, hogy nem elég tájékozott és lássuk be ez nem is az ő feladata.

Tudom, hogy az írásaimat sok könyvelő is olvassa, ezért fontosnak tartom elmondani, hogy azokban a témákban, amikben hiányosságaink vannak, nem vagyunk biztosak a rá vonatkozó szabályokban, vagy olyan bonyolult szabályozási környezetről van szó, mint a használt személygépkocsi viszonteladása, csak alapos tanulmányozás, kalkuláció után adjunk ügyfelünknek tanácsot, mert helyrehozhatatlan károkat fogunk okozni egy nem megfelelően előkészített döntéssel.

Több lehetőség is van arra, hogy az ilyen helyzeteket megoldjuk

 •         tájékozódunk, még abban az esetben is, ha azt gondoljuk, hogy biztos a tudásunk, de speciális adózói körről van szó
 •         küldjük el ügyfelünket adótanácsadóhoz, adószakértőhöz
 •         magunk megyünk el adótanácsadóhoz, adószakértőhöz

Kössünk szerződést!

Tisztelt ügyvezetők! Meghökkenve tapasztaltam, hogy még mindig létezik, hogy írásos szerződés nélkül bíznak meg könyvelőket, társaságuk könyvelési feladatainak ellátásával.

Azt gondoltam, hogy ennek az ideje már lejárt, de a példaként idézett ügyfelem esetében is sajnos így volt ez és amikor megkérdezte, hogy ennek a tévedésnek az anyagi vonzatát, hogyan tudná a könyvelőjére áthárítani, csak egy választ tudtam adni – SEHOGY.

Ne tegyék!

Lehetetlen, hogy ebben a gyorsan változó gazdasági környezetben még mindig nem vesszük elég komolyan az írásos szerződések fontosságát! Lehetetlen, hogy még mindig kötünk olyan könyvelővel, könyvelőirodával szerződést, akinek nincs felelősségbiztosítása! De ha mégis, akkor számítsanak arra, hogy a könyvelő, könyvelőiroda által okozott kárt is a saját zsebüknek kell elszenvedni.

Ha meg szeretné ismerni adótanácsadónk és egy tapasztalt könyvelőiroda vezető további tanácsait, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Bejegyzés nyomtatása Bejegyzés nyomtatása

Személygépkocsi beszerzés az Európai Unióból – 1. rész

Gyakran adnak témát a cikkeim írásához azok a kérdések, amelyekkel tanácsadás keretében keresnek meg a vállalkozók.

Gyakori téma a használt autókereskedés is, amelyben a tanácsomat szokták kérni, most éppen egy alanyi adómentes társaság ügyvezetője volt a tanácsadásom résztvevője.

Most egy olyan tapasztalatomat szeretném Önökkel megosztani, amikor sem nekem sem a tanácsadásra jelentkezett társaság ügyvezetőjének nem esett jól az az egy óra, amit a 2016-os évben történtek megbeszélésével töltöttünk.

Igen kellemetlen tanácsadás volt!

Neki azért nem, mert egy át nem gondolt ügylet, súlyos többletkiadásokat okozott visszavonhatatlanul, nekem pedig azért nem, mert azt gondolom, hogy még mindig működnek nagyon elkeserítő színvonalon könyvelőirodák, akik tájékozatlanságukkal párosult magabiztosságukkal, igen komoly károkat tudnak okozni ügyfeleiknek.

A történet

A társaságot az adóhivatal kereste meg támogatási eljárás keretében és felszólította fel arra, hogy rendezze az elmaradt általános forgalmi adó bevallásait.

Ügyfelem 2016-ban, mivel társasága addig bejegyzett főtevékenysége nem hozott bevételt, úgy döntött, hogy használt autókereskedéssel fogja pótolni azt. Könyvelője tájékoztatása szerint csupán az új tevékenység bejelentésére volt szükség. S mivel tanácsadásra érkezett ügyfelem alanyi adómentes, sem áfát felszámítani, sem áfát fizetni nem volt szükséges könyvelője tanácsa szerint, hiszen alanyi adómentes vállalkozásról volt szó.

Mi volt a tévedés?

Vannak esetek, amikor az áfa törvény kizárja, hogy az alanyi adómentes adózó ebben a minőségében járjon el. Ilyen eset az is, amikor az alanyi adómentes adózó az Európai Unió más tagállamából szerez be értékesítésre szánt használt személygépkocsit. Az egyébként alanyi adómentes adózó, ezen tranzakciójával kikerül az alanyi adómentes körből, ezen tranzakciójával nem járhat el alanyi adómentes minőségében, hanem köteles az áfa törvény általános szabályai szerint eljárni.

Mit kell tudni a személygépkocsik üzletszerű továbbértékesítéséről?

Ha belföldön történik a használt személygépkocsik beszerzése és továbbértékesítése, már az sem egy egyszerű eset, ha ez még párosul azzal is, hogy az Európai Unió más tagállama a használt személygépkocsi beszerzési forrása, akkor pedig még bonyolultabb.

A használtautó az „ingóság” kategóriájába tartozik, tehát a használtautó kereskedő a viszonteladóra vonatkozó különleges áfa-szabályokat köteles alkalmazni, bizonyos feltételek teljesülése esetén.

Mindemellett az áfa törvény lehetőséget biztosít arra is, hogy a különleges szabályok alkalmazására kötelezett a viszonteladó, az adóhatóságnak előzetesen tett bejelentésével, az egész tevékenységére vonatkozóan válassza az általános szabályok szerinti adózást. Ettől a választását követő második év végéig nem térhet el.

A mi esetünkben viszonteladónak tekintünk minden olyan adóalanyt, aki ilyen minőségében továbbértékesítési céllal használt személygépkocsit szerez be.

Mikor kötelező alkalmazni a speciális szabályokat?

Amennyiben az adóalany kereskedő továbbértékesítési céllal szerez be használt személygépjárművet, akkor először is meg kell vizsgálnunk, hogy beszerzéskor áthárítottak-e rá áfát, vagy sem. Amennyiben a beszerzési számlán áfa került felszámításra, nem alkalmazhatók a különleges szabályok, az általános szabályok szerint kell eljárni, külön bejelentés nélkül is.

Ha a beszerzési számlán nem került áfa felszámításra, akkor az alábbi személyektől beszerzett használt személygépkocsikra kell a különleges áfa szabályokat alkalmazni:

 • nem adóalany személytől, szervezettől (ide tartozik például a magánszemély is!) beszerzett
 • olyan adóalanytól beszerzett, akinek termékértékesítése az Áfa tv. 87. §-a szerint mentes az adó alól (pl. olyan gépjárműt vásárol, melyet azért számláztak felé adómentesen, mert korábban adó levonására nem volt lehetőség, stb.)
 • alanyi adómentes adóalanytól beszerzett
 • olyan adóalanytól beszerzett, akire a közösségi szabályok alapján a kisvállalkozókra vonatkozó mentesség szabályait kell alkalmazni
 • másik viszonteladótól beszerzett
 • olyan adóalanytól beszerzett, akinek termékértékesítésére a közösségi szabályok szerint a viszonteladókra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Fontos tehát, hogy ha a személygépkocsi beszerzési számláján áfa került felszámításra, akkor nem alkalmazhatók a különleges szabályok. Ha nem került áfa felszámításra a számlán, akkor is csak a fent felsorolt esetekben alkalmazhatók. Illetve lehetősége van az adóalanynak arra, hogy ezeket a különleges szabályokat ignorálja, és teljes tevékenységével bejelentkezzen az általános szabályok szerinti áfa körbe.

Ügyfelemnek választania kellet volna valamilyen használt autók értékesítésére vonatkozó áfa fizetési módot, az adómentesen kapott használt személygépkocsi vásárlási számlája alapján köteles lett volna arra felszámítani, bevallani és megfizetni 27% kulccsal az áfát és alanyi adómentesként illetve árrés (különleges) adózási módot választóként, nem illette volna meg a visszaigénylés joga. Támogatási eljárás keretében ezen bevallások és befizetések elmaradására hívta fel az adóhivatal a figyelmét.

Ez a téves, nem körültekintő, megnyugtató könyvelői tanács ügyfelemnek 1,8 millió forintjába került és szerencsére támogatási eljárás és nem adóhatósági vizsgálat keretében tárták fel a hibát, ami további fizetendőket – bírság, késedelmi pótlék – nem vont maga után.

Ha ügyfelem már a könyvelői tanácsadáskérés fázisában tisztában lett volna azzal, hogy áfa fizetési kötelezettsége keletkezik, nem kezdett volna bele a használt személygépkocsi kereskedésbe, mert látta volna, hogy nem keletkezik az ügyleteken akkora árrés, amely nagysága mellett ezt a tevékenységet érdemes lett volna folytatnia.

Cikkünk következő részében megnézzük, hogy az alanyi adómentes, a különleges áfa fizetési és az általános áfa adózási mód választása milyen áfa fizetési különbségeket teremt a használt gépkocsi értékesítőknél.

Ha meg szeretné ismerni adótanácsadónk és egy tapasztalt könyvelőiroda vezető további tanácsait, iratkozzon fel hírlevelünkre!

 

 

Bejegyzés nyomtatása Bejegyzés nyomtatása

 

 

Adótanácsadói segítség személygépkocsi értékesítéshez – 2. rész

29580486_sFolytatom az előző héten elkezdett személygépkocsi értékesítésre vonatkozó adótanácsadói útmutatásaimat, hogy ezen a területen felszámoljuk a bizonytalanságokat.

Ezen a héten folytatom az előző héten elkezdett személygépkocsi értékesítésre vonatkozó adótanácsadói útmutatásaimat, hogy az ezen a területen tapasztalt bizonytalanságokat felszámoljuk.

Előző írásomból láthattuk, hogy a személygépkocsi beszerzések áfája, bizonyos esetben, időarányosan visszaigényelhető.

Most adótanácsadói szemmel azt nézzük meg, hogyan kell egy ilyen személygépkocsi értékesítést lebonyolítani.

2013. első negyedévéig igen kaotikus helyzet volt az áfában a gépkocsi értékesítések körül, egy nehezen értelmezhető jogszabályi megfogalmazás miatt. A jogszabály azt írta elő, hogy meg kell vizsgálni a gépkocsi-beszerzés körülményeit, és annak fényében kell eldönteni, hogy az értékesítésről áfás vagy áfamentes számlát kell-e kibocsátani. Ez sok céget és néhány adótanácsadót is összezavart.

Ha a gépkocsi megvásárlásakor olyan számlát kaptunk, amin felszámított áfa volt, akkor ennek a gépkocsinak az eladásakor adómentes számlát kellett adnunk a vásárlónak, mert a gépkocsi beszerzésekor volt olyan áfánk, amit törvényi tiltás miatt nem tudtunk visszaigényelni.

Ha a gépkocsi megvásárlásakor pedig olyan számlát kaptunk, amin nem is volt felszámítva áfa (pl. magánszemélytől vettük adásvételi szerződéssel), akkor ennek a gépkocsinak az eladásakor áfát kellett felszámítanunk a számla kiállításakor.

Adótanácsadóként azt tapasztalom, hogy ez a törvényi rendelkezés a mai napig nagyon sok könyvelő és könyvelőiroda gyakorlatában benne maradt, pedig 2013. második negyedévében született egy törvénymódosítás, amely egységesítette ezt a helyzetet.

Hogyan kell az értékesítést számlázni?

A megváltozott jogszabály szerint a tárgyi eszközként aktivált személygépkocsi értékesítésekor akkor is adómentes számlát kell adni a vevőnek, ha a vásárláskor nem volt a beszerzési számlán áfa felszámítva.

Vagyis semmit sem kell vizsgálni a beszerzésekkel kapcsolatban, értékesítéskor mindig adómentes számlát kell kiadni.

Kell-e számlázni, vagy elég az adásvételi szerződés?

A társaság bármit is értékesítsen, számlát (illetve nyugtát) kell kiállítania róla.

Adótanácsadóként elfogadható, ha készül az adásvételről szerződés is, de mindenképpen készülnie kell számlának is, hiszen az adóalanynak ez kötelezettsége.

FONTOS kiigazítás a cikk 1. részéhez!

Mivel a törvényi változás miatt a személygépkocsit már csak adómentesen lehet értékesíteni, nincs olyan eset, amikor a beszerzés áfája 60 hónapos használatot figyelembe véve visszaigényelhető lenne. Az arányos visszaigénylésre csak abban az időszakban volt lehetőség, amikor a gépkocsi eladását áfával terhelten kellett számlázni, mert a beszerzéskor nem volt a gépkocsin felszámított áfa.

Hasznosnak tartotta adótanácsadónk írását? Kedvelje oldalunkat!

S ha nem szeretne lemaradni értékes adózási információkról, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Adótanácsadói segítség személygépkocsi értékesítéshez – 1. rész

23871967_sÍrásomban adótanácsadóként azért foglalkozom személygépkocsi értékesítésével kapcsolatos adózási kérdésekkel, mert azt látom, hogy itt még mindig sok a bizonytalanság.

Írásomban adótanácsadóként azért foglalkozom a társaságokat meghatározott ideig, vállalkozási tevékenységükben segítő személygépkocsi értékesítésének kérdésével, mert azt látom, hogy ezen a területen még mindig sok a bizonytalanság.

Miért ajánlott az adótanácsadói segítség?

A vállalkozások többsége tulajdonol személygépkocsit, mert szüksége van arra, hogy üzletkötésekben és egyéb gyors ügyintézésekben segítse munkájukat.

Ezek a személygépkocsik rendre elöregszenek, és arra ítéltetnek, hogy eladásra kerüljenek, mert a vállalkozás egy korszerűbb modellt kíván beszerezni.

Hogyan kell eljárni egy ilyen személygépkocsi adás-vétel ügyben?

Milyen fontos szempontokat kell figyelembe venni az adótanácsadó szerint, annak érdekében, hogy a vállalkozás a lehető leginkább költség- és adótakarékos módon tudja ezt a gazdasági eseményt lebonyolítani?

Nézzük először azt, hogyan került a társaság tulajdonába a személygépkocsi.

Odakerülhetett olyan módon, hogy beszerzéskor a vételár tartalmazott áfát is, az áfa törvény tiltása miatt viszont ezt az áfáját nem tudtuk visszaigényelni (pl. zárt végű lízing, autókereskedőtől való vásárlás).

Vagy odakerülhetett úgy is, hogy eleve nem volt felszámított áfa a személygépkocsi vételárán (pl. magánszemélytől vagy használtautó-kereskedőtől való vásárlás esetén).

A személygépkocsi áfája tehát törvényi tiltás miatt nem igényelhető vissza, még ha gazdasági tevékenység érdekében szereztük is be. De változtat-e ezen az, ha később értékesítjük ezt a személygépkocsit?

Visszaigényelhető-e értékesítéskor az áfa? Az adótanácsadó szerint igen!

A személygépkocsi vásárlásakor felszámított áfája értékesítéskor visszaigényelhető, a következő feltételekkel:

 • a személygépkocsit, ha a társaság vállalkozási tevékenységét több éven át segítő eszközként szereztük be, akkor minden valószínűség szerint a tárgyi eszközök között került aktiválásra
 • ingó tárgyi eszközként vonatkozik rá a 60 hónapos figyelési időszak, ami azt jelenti, hogy ha a személygépkocsinkat 60 hónapos használat előtt értékesítjük, akkor a vásárláskor vissza nem igényelt áfa a 60 hónap maradék hónapjaira visszaigényelhető
 • van egy összegkorlátja is a visszaigényelhetőségnek: ez az összeg akkor lesz visszaigényelhető az adótanácsadó szerint, ha meghaladja a 10 ezer forintot.

Ez azt jelenti, hogy ha pl. egy személygépkocsit 34 hónapon keresztül használunk, ezt követően pedig a 35. hónapban értékesítünk, akkor a teljesítés hónapjára és a hátralevő hónapokra együttesen – 60 hónapot véve alapul – időarányosan jutó előzetesen felszámított adó összegét a vállalkozás visszaigényelheti.

Nézzük meg ezt egy adótanácsadói példán, az érthetőség kedvéért!

A személygépkocsi vételárában felszámított áfa 1,2 millió forint volt.

A személygépkocsit a vállalkozás a 35. hónapban értékesíti.

Jogszabály szerint ekkor a 35. hónapra és a 60 hónapból még hátralévő időre, tehát összesen 26 hónapra jutó időarányos áfa, 520 ezer forint visszaigényelhető.

Kiigazítás!

Ezek az áfa visszaigénylési feltételek azonban csak addig voltak érvényben és csak akkor, amikor a személygépkocsi eladást áfával terhelten kellett kiszámláznia a társaságnak!

Hasznosnak tartotta adótanácsadónk írását? Kedvelje oldalunkat!

S ha nem szeretne lemaradni értékes adózási információkról, iratkozzon fel hírlevelünkre!