Címke: előadó-művészeti szervezet

Társasági adójából támogathat – 1. rész

24991412_s2015-től nem csak társasági adója, hanem társasági adóelőlege terhére is tehet felajánlásokat a támogatni kívánt szervezetek részére.

2012-től megnyílt a lehetősége annak, hogy a társaságok támogatás formájában támogathassanak kulturális és sport célokat.

Erről nagyon sok írást jelentettünk meg, mert igen hasznosnak éreztük azt, hogy a költségvetés helyett, az adózók maguk dönthetnek arról, hogy jogszabály szerint fizetendő társasági adójukat milyen célra delegálják, ezekből néhány:

Számvitel – adózás, avagy hihetetlen év végi adószökkentő titkok – 2/2. rész

Adótanácsadói javaslat – Ismét művészeti tevékenység támogatása

Adótanácsadói javaslat – Látvány-csapatsport támogatása

Ezt a rendelkezést már kezdik ismerni a társaságok, de 2015-től lényeges, pozitív változás van a támogathatóságban és jó lenne, ha ez az információ is minél több társaság vezetőjéhez jutna el.

2015. január 1-től ezt a lehetőséget bővítette a jogszabály egy másik eljárási formával. A társasági adó hatálya alá tartozó, társasági adó- és előlegfizetésre kötelezett társaságoknak ettől az időponttól van lehetőségük arra, hogy adófelajánlással rendelkezzenek fizetendő társasági adójuk, társasági adóelőlegük bizonyos részéről.

Milyen közös elemek vannak a két támogatási formában?

3 kedvezményezett cél:

 • filmalkotás támogatása
 • előadó-művészeti szervezet támogatása
 • látvány-csapatsport támogatása

A támogatás társasági adó terhére történő elszámolásához rendelkezni kell a jogszabály által előírt szervezetek igazolásával:

 • filmalkotás támogatása esetén – Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság
 • előadó-művészeti szervezet támogatása esetén – Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Előadó-művészeti Iroda
 • látvány-csapatsport támogatása esetén – ha a kedvezményezett az országos sportági szakszövetség vagy a MOB, akkor a sportpolitikáért felelős miniszter, ha amatőr vagy hivatásos sportszervezet, látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány, akkor az országos sportági szakszövetség

Az igazolások beszerzésében támaszkodni tudnak a támogatott szervezetek eljárási tapasztalataira.

Mik a leglényegesebb különbségek?

 • A 2012. óta adható támogatásokat a társaság az előírt társasági adóelőlegek megfizetése mellett, újabb likviditási forrást felhasználva adhatta. Ezt az adott támogatást az év végi bevallásban érvényesíthette és igényelhette vissza befizetett társasági adóelőlegeiből. Persze azok a társaságok, akik folyamatosan támogattak, csökkentve ezzel költségvetés felé fizetendő társasági adójukat, elérték azt, hogy ez csak az első és második évben jelentett problémát, mert a nyújtott támogatások a később  fizetendő társasági adóelőlegeiket is lecsökkentették.
 • Adófelajánlással befizetendő adóelőlegeket, feltöltést és adót tudunk csökkenteni, nincs szükség előfinanszírozásra.
 • Az adófelajánlás alkalmazásával kiállított igazolást az adóhatóságnak meg kell küldeni, míg a “hagyományos” támogatás esetében ezt az adózónak kell megőrizni a bizonylatokra vonatkozóan előírt határidőig.
 • Adófelajánlás esetén, a rendelkező nyilatkozatok megtételének időpontjában az adózónak nem lehet 100 ezer forintot meghaladó adótartozása.

Nézzük az adófelajánlás alkalmazásának részleteit!

Három ütemben tehetünk nyilatkozatot adófelajánlásról

 • adóelőleg terhére
 • adóelőleg-kiegészítés (feltöltés) terhére
 • fizetendő adó terhére

Következő cikkünkben részletesen megnézzük, hogy mik a lépései az adófelajánlás alkalmazásának.

Ha tetszett írásunk, kedvelje oldalunkat és kérek szépen egy megosztást is, hogy minél több emberhez eljussanak az információk!

Ha meg szeretné ismerni adótanácsadónk és egy tapasztalt könyvelőiroda vezető további tanácsait, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Bejegyzés nyomtatása Bejegyzés nyomtatása

Adótanácsadói javaslat: ismét művészeti tevékenység támogatása

Adótanácsadóként már írtam arról, hogy a társaságok maguk is dönthetnek fizetendő társasági adójukról, hogy azt a költségvetés átláthatatlan rendszere helyett, egy vagy több maguk által választott művészeti szervezet részére utalják át.

Az adótanácsadó miért támogatna még idén?

A 2014. évi adójogszabály változások következtében január 1-től alkalmazandó módosítások lépnek életbe, amelyek változtatnak a most még alkalmazható lehetőségeken.

Ezzel a témával azért foglalkozunk újra, mert a változásoknak kihatása lehet a gazdálkodó szervezetek ez évi döntéseire.

Mi nem változik?

 • a támogatható szervezetek csoportja és az, hogy jegybevételük 80%-áig támogathatók
 • a támogatási szerződés tartalma
 • a támogatás ráfordításként számolható el a támogatónál
 • a támogatás adása társasági adókedvezményre jogosít, a társasági adó 70%-áig
 • az igazolási kérelem tartalma és az, hogy legfeljebb az átutalást követő 90 napig kérhető
 • az igazolás tartalma

Mi változik az előadó-művészeti szervezet támogatásában jövőre?

Ha tárgyévi társasági adót nem tudja a támogatás teljes összegével csökkenteni, akkor a maradék kedvezménnyel nem a következő három, hanem a következő hat adóév adóját csökkentheti.

A látvány-csapatsport támogatáshoz hasonlóan – a szabályozás egységesítése miatt – megjelenik a kiegészítő támogatás fogalma. A támogatóknak a támogatási szerződésben meghatározott összegen felül (a 10% társasági adókulcs szerint adót fizetők) a támogatás összegének 7,5%-át is kötelezően át kell utalniuk és ez az összeg még ráfordításként is csak úgy számolható el, hogy vissza kell növelni vele a társasági adó alapját.

Az átutalás címzettje a mozgóképszakmai célokra előirányzott források elosztását végző szervezet, vagy a támogatási igazolás kiállításának alapjául szolgáló támogatásban részesülő filmalkotás tekintetében filmelőállítónak minősülő jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. Ez szerepel a jogszabályban, idővel nyilván ez is konkretizálódik majd.

Egy adótanácsadói példa

Hasonlítsuk össze a 2013. év támogatási lehetőségét a 2014. évivel!

Azt fogjuk megnézni, hogy mennyi társasági adót fizet a társaság, ha nem ad, ha 2013-ban ad, illetve ha 2014-ben ad művészeti szervezet részére támogatást.

Vegyük ugyanazokat az adatokat, melyeket előző cikkünkben is használtunk:

 • tárgyévi bevétel 45 000 ezer forint
 • tárgyévi összes költség és ráfordítás 36 000 ezer forint
 • mivel a támogatási igazolás kiadásáért 20 ezer forint eljárási illetéket is fizetni kell, ezt is figyelembe vesszük a kalkulációnál
 • feltételezzük, hogy a társaság más típusú társasági adókedvezményt nem vesz igénybe

Megnevezés

Támogatás nélkül 2013–2014

Támogatás 2013. 12. 31-ig

Támogatás 2014. 01. 01-től

Bevétel

45 000

45 000

45 000

Összes költség és ráfordítás

36 000

36 000

36 000

Eljárási illeték (egy szervezetet támogatva)

20

20

Művészeti szervezet támogatása

587

587

Kiegészítő támogatás

44

Társasági adóalap

9 000

8 393

8 393

Számított adó

900

839

839

Művészeti szervezet támogatása a társasági adó 70%-áig

587

587

Fizetendő társasági adó

900

252

252

Összes kiadás (adóra és támogatásra)

900

859

903

Az adótanácsadói példából azt láthatjuk, hogy támogatás nélkül mindkét évben 900 ezer forint társasági adót fog a társaság fizetni.

Ha viszont úgy dönt, hogy kihasználja a maximálisan adható, kalkulált társasági adó 70%-át kitevő támogatást, akkor a kiválasztott művészeti szervezet számára 2013-ban 587 ezer forint támogatást tud átutalni, 20 ezer forint eljárási illeték és 252 ezer forint fizetendő társasági adó mellett. Ez a támogatás nélküli kalkulációhoz képest 41 ezer forint kiadásmegtakarítást eredményez.

2014-ben – a kiegészítő támogatás bevezetése miatt – szintén a maximálisan adható 587 ezer forintot támogatást figyelembe véve, a társaság összes kiadása 903 ezer forint lesz, mert a különbözetet kitevő 44 ezer forintot a jogszabályi előírás szerinti címzett részére kell utalni és még vállalkozás érdekében felmerült költségként sem számolható el, vagyis ez a kiadás nem csökkenti a társasági adó alapját sem.

A táblázatból tehát azt láthatjuk, hogy ha maximálisan kihasználjuk az adható támogatás mértéket – társasági adó 70%-a –, akkor 2014-ben a társaság ugyanannyi támogatást tud adni, mint 2013-ban, de a kiegészítő támogatás előírása miatt, 44 ezer forint többlet kiadása keletkezik.

Adótanácsadói javaslatom

Amennyiben tehetjük, még 2013-ban utaljuk át a kiválasztott szervezetnek a támogatásra félretett összeget, mert adófizetési kötelezettségünk mértékét ugyan nem érinti a 2014. évi változás, de a kiegészítő támogatás bevezetése miatt a társaságnak többletkiadása keletkezik.

Ha nem akar lemaradni adótanácsadónk hasznos tanácsairól, kedvelje oldalunkat és iratkozzon fel hírlevelünkre!

Adótanácsadói tipp – előadó-művészeti szervezet támogatása

Tudja, hogy vannak olyan lehetőségek – és ezt egy adótanácsadó biztosan állíthatja –, amikor fizetendő adójáról eldöntheti, hogy azt a költségvetés feneketlen bugyrába teszi-e, vagy saját maga dönt annak felhasználásáról?

Az adótanácsadó spórolási tippje

Az egyik ilyen lehetőséggel foglalkozunk, azzal hogy a gazdálkodó szervezetek előadó-művészeti szervezeteket támogathatnak elszámolhatóan, és ezt a támogatást saját befizetendő társasági adójukból adhatják.

Mely előadó-művészeti szervezet támogatható adómentesen?

Csak a nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezetek, a támogatott szervezetnek szerepelnie kell a Film- és Előadó-művészeti Iroda nyilvántartásában.

Jogosultnak kell lenniük a támogatás befogadására, melynek maximuma az adott évi jegybevételének 80%-a.

Adótanácsadónk szerint mi nem maradhat ki a támogatási szerződésből?

 • a támogatás összege
 • a támogatás közérdekű célja – akár egy konkrét esemény is megjelölhető
 • az, hogy a támogatást ellenszolgáltatás és visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtják

Milyen kedvezmény igénybevételére jogosít a támogatás?

 • a támogatás összege ráfordításként számolható el a támogatónál, csökkentve ezzel a társasági adó alapját
 • a támogatás összegével csökkenthető a megállapított társasági adó összege
 • ha nem tudjuk a teljes támogatási összeget érvényesíteni társasági adónk terhére, mert az kevesebb, mint a támogatás összege, akkor ezt a kedvezményt a következő három adóévre is átvihetjük

Milyen igazolás szükséges a kedvezmény igénybevételéhez?

A 2013. június 1-e után nyújtott támogatások estében, a támogatást követő 90 napon belül kérhető az igazolás kiállítása az Előadó-művészeti Irodától, a kérelemhez csatolni kell a támogatási szerződés, a támogatott szervezet igazolását és a teljesítésigazolást (banki átutalás másolata). Ezt adótanácsadó irodája, könyvelője is elintézheti Önnek. Ez a határidő jogvesztő, tehát a 91. napon benyújtott kérelemre az iroda már nem tud igazolást kiállítani. Fontos, hogy számoljon vele, hogy az igazolás kiadásáért 20 ezer forint eljárási illetéket kell fizetnie.

Mit tartalmazzon a kérelem?

 • az igazolás felhasználásának célját
 • a támogató nevét
 • a támogató székhelyét
 • a támogató adószámát

Mit tartalmaz az igazolás?

 • a támogatást nyújtó szervezet megnevezését, székhelyét, adószámát
 • a támogatott előadó-művészeti szervezet megnevezését, székhelyét, nyilvántartási számát, besorolási kategóriáját
 • azt a tényt, hogy a támogató szervezet a támogatást az előadó-művészeti szervezet tevékenységéhez juttatta
 • a támogatás dátumát
 • a támogatás összegét

Az igazolás kiadásának feltétele, hogy az előadó-művészeti szervezet a tárgyévet követő év január 31-ig adatot szolgáltasson tárgyévi jegybevételéről.

FONTOS!

A támogató gazdálkodó szervezetnek a támogatás nyújtás (átutalás) időpontjában nem lehet köztartozása! Ezt úgy tudjuk a legkönnyebben igazolni, ha utalás előtt aznapi adófolyószámla kivonat és iparűzési adófolyószámla kivonat áll a rendelkezésünkre.

Nézzünk egy adótanácsadói példát!

Vegyünk három társaságot, a következő azonos adatokkal:

 • tárgyévi bevétel 45 000 ezer forint
 • tárgyévi összes költség és ráfordítás 36 000 ezer forint
 • feltételezzük, hogy a társaság más típusú társasági adókedvezményt nem vesz igénybe

Különbség a három társaság között:

 • az ”A” társaság a tárgyévben nem támogat előadó-művészeti szervezetet
 • a „B” társaság 588 ezer forintos támogatást nyújt előadó-művészeti szervezetnek a tárgyévben
 • a „C” társaság 700 ezer forintos támogatást nyújt előadó-művészeti szervezetnek a tárgyévben
Megnevezés “A”
társaság
“B”
társaság
“C”
társaság
Bevétel
Összes költség és ráfordítás
Művészeti szervezet támogatása
45 000
36 000
45 000
36 000
588
45 000
36 000
700
Társasági adóalap
Számított adó
Művészeti szervezet támogatása a társasági adó 70%-áig
9 000
900
9 412
841
588
8 300
830
581
Fizetendő társasági adó 900 253 249
Összes kiadás (adóra és támogatásra) 900 841 949

Az „A” és „B” társaság összehasonlításából teljesen jól látható, hogy a támogatást nyújtó „B” társaságnak – amely kihasználta a nyújtható támogatás összeg maximumát – az 588 ezer forint támogatással és a 253 ezer forint társasági adóval, összesen 841 ezer forint kiadása van.

Ezzel szemben a támogatást nem nyújtó „A” társaságnak 900 ezer forint kiadása van, amelyet teljes egészében társasági adó címen fog befizetni a költségvetésbe.

A „C” társaság a 700 ezer forintos támogatás nyújtásával túllépte a maximálisan társasági adó kedvezményként igénybe vehető támogatás mértéket, így tárgyévi kiadása több, mint az „A társaságnak, amely nem fordított egyetlen fillért sem előadó-művészeti szervezet támogatására. De ez csak a tárgyévben van így, hiszen a támogatás tárgyévben nem érvényesített részét (700 ezer forint – 581 forint) 119 ezer forintot, le tudja vonni a következő három adóév társasági adójából. Vagyis tulajdonképpen (949 ezer forint – 119 ezer forint) 830 ezer forint tényleges kiadása keletkezett, hiszen a 119 ezer forintot vissza fogja kapni a következő években.

Cikkünket a Piac és Profit oldalán is olvashatja.

Ha szeretné tudni, hogyan tarthatja a legtöbb pénzt társaságában, iratkozzon fel hírlevelünkre!