Címke: megbízható

Adózói minősítés 2016. negyedik negyedévtől – 2. rész

control-427510_640Változnak az adózói minősítés szempontjai a kockázatos adózók esetében is.

Előző cikkünkben arról írtunk, hogy hogyan változnak a megbízható adózói minősítés szempontjai, most pedig azt nézzük meg, hogy a kockázatos adózók besorolásában milyen szempontváltozások vannak 2016. harmadik negyedévet követően.

Nézzük hát, mely vállalkozások minősülnek kockázatos adózónak!

 • a vállalkozás szerepel a nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók közzétételi listáján vagy
 • szerepel a nagy összegű adótartozással rendelkező adózók közzétételi listáján vagy
 • szerepel a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján vagy
 • egy éven belül az állami adó- és vámhatóság ismételt üzletlezárás intézkedést alkalmazott vele szemben

Újabb szempontok 2016. harmadik negyedévet követően

 • az adózó kényszertörlési eljárás alatt áll vagy
 • a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az adózó terhére illetve javára megállapított adókülönbözet pozitív összege, meghaladja a tárgyévi adóteljesítmény 70%-át vagy
 • a tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált mulasztási bírság összege meghaladja a tárgyévi adóteljesítmény 70%-át

Ki nem minősülhet kockázatos adózónak?

Kockázatos adózónak nem minősülhet, a cégjegyzékbe bejegyzett vagy áfaregisztrált adóalany, amely felszámolás vagy végelszámolás alatt áll.

Meddig áll fenn ez a minősítés?

A kockázatos adózói minősítés, valamelyik fenn felsorolt feltétel bekövetkezésétől számított egy évig áll fenn, kivéve a kényszertörlési eljárást. A kockázatos adózói minősítés kényszertörlési eljárás esetén nem egy évig, hanem a kényszertörlési eljárás időtartama alatt áll fenn.

Az adóhatóság megszünteti kockázatos adózói minősítést a soron következő negyedéves minősítéskor, ha a vállalkozás az ilyen minősítésre okot adó adóhiányt, az ahhoz kapcsolódó bírságot és pótlékot, illetve adótartozást megfizette.

Milyen hátrányok érik ebbe a kategóriába sorolva a vállalkozást?

Ha a vállalkozó, az ellenőrzés alá vont időszak akárcsak egy részében is, vagy az ellenőrzés időtartama alatt, illetve annak egy részében kockázatos adózónak minősül, az ellenőrzés határideje 60 nappal meghosszabbodik.

Az ellenőrzés során feltárt adókülönbözet után, felszámított késedelmi pótlék mértéke időarányosan, a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat ötszöröse, viszont ekkora kamatot fizet az adóhatóság is a késedelmes kiutalás minden napjára.

Az adóhatóság az adóbírság és a mulasztási bírság kiszabását nem mellőzheti, és a kiszabható legkisebb bírság mértéke az általános szabályok szerint kiszabható bírság felső határának 50 százaléka.

Felső határa, pedig az általános szabályok szerint kiszabható mulasztási bírság felső határának 150 százaléka.

Ha tetszett írásunk, kedvelje oldalunkat és kérek szépen egy megosztást is, hogy minél több emberhez eljussanak az információk!

Ha meg szeretné ismerni adótanácsadónk és egy tapasztalt könyvelőiroda vezető további tanácsait, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Bejegyzés nyomtatása Bejegyzés nyomtatása

Adózói minősítés 2016. negyedik negyedévtől – 1. rész

Változnak az adózói minősítés szempontjai.

2016. harmadik negyedévet követően, változnak az adózói minősítés szempontjai.

Az adóhatóság 2016. január 1-től elkezdte az adózók minősítését, külön minősítési szempontrendszerrel megjelölve a megbízható illetve a kockázatos adózókat és erről ki is értesítette őket. Láttuk, hogy az adóhatóság azokat az adózókat, amelyeket sem megbízható, sem kockázatos adózónak nem minősített, azokat átlagos adózónak tekintette.

Cikkünk első részében áttekintjük újra azokat a feltételeket, amelyek teljesülése esetén vállalkozásunk a megbízható adózó kategóriába kerülhet és bemutatjuk azt a csekély, ám a gazdasági élet szereplője számára lényeges változást, ami a minősítési szempontokban következik be.

Megbízható adózó

Nézzük, melyek ezek a feltételek!

 • a vállalkozás legalább 3 éve folyamatosan működik vagy legalább 3 éve áfa-regisztrált adóalany
 • a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adóhatóság által az adózó terhére megállapított összes adókülönbözet nem haladja meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 3%-át – adóteljesítmény alatt a befizetett összes adómennyiséget kell érteni
 • a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adóhatóság nem indított ellene végrehajtási eljárást
 • a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt
 • nem rendelkezik 500 000 forintot meghaladó nettó adótartozással,
 • a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll adószámfelfüggesztés hatálya alatt
 • a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll adószámtörlés hatálya alatt
 • a terhére az állami adó- és vámhatóság által kiszabott, a tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált mulasztási bírság összege nem haladta meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 1%-át
 • a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll fokozott adóhatósági felügyelet alatt
 • nem minősül kockázatos adózónak

Ahhoz, hogy vállalkozásunkat az adóhatóság a megbízható adós kategóriába sorolja be, vállalkozásunk a fenti feltételek mindegyikének meg kell feleljen.

Ha a vállalkozás a tárgyévet megelőző öt évben nem működött, az adóhatóság a feltételek fennállását a működés megkezdésétől vizsgálja.

Mi változik 2016. harmadik negyedévet követően?

Egyetlen változás van, ami a nyilvánosan működő részvénytársaságokra vonatkozik. Ezek a részvénytársaságok akkor is megbízható adózó kategóriába kerülnek, ha nem működnek legalább 3 éve folyamatosan vagy kevesebb, mint 3 éve áfa-regisztrált adóalanyok.

Nézzük át, milyen előnyökkel jár a megbízható adós besorolás?

 • az adóhatósági ellenőrzés időtartama, a vállalkozó együttműködő viselkedése esetén, nem haladhatja meg a 180 napot
 • az adóhatóság a foglalkoztatotti bejelentés, valamint az EKÁER-rel kapcsolatos bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy hibás teljesítése esetén, mulasztási bírság kiszabása nélkül, szólítja fel a vállalkozást a pótlásra vagy a hiba javítására, ebben az esetben mulasztási bírság kiszabására, csak a felszólítás nem teljesítése esetén van lehetőség
 • a kiszabható mulasztási bírság felső határa, az általános szabályok szerint kiszabható mulasztási bírság felső határának 50 százaléka.
 • a kiszabható adóbírság felső határa, az általános szabályok szerint kiszabható adóbírság felső határának 50 százaléka.
 • az adóhatóság, a 10 000 forint vagy azt meghaladó, de legfeljebb 500 000 forint összegű tartozásra, kérelemre vagy az adóhatóság által kezdeményezett ajánlat elfogadásáról szóló nyilatkozattal, évente egy alkalommal legfeljebb 12 havi automatikus pótlékmentes részletfizetést engedélyez
 • erről a lehetőségről az adóhatóság negyedévente értesíti az adózót, elektronikus úton, amelynek elfogadására 8  napon belül van lehetőség
 • ha a vállalkozás az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, az automatikus részletfizetési kedvezmény ugyanúgy érvényét veszti, mint az eddigi esetekben és a tartozás késedelmi pótlékkal terhelten, egy összegben esedékessé válik

Ha tetszett írásunk, kedvelje oldalunkat és kérek szépen egy megosztást is, hogy minél több emberhez eljussanak az információk!

Ha meg szeretné ismerni adótanácsadónk és egy tapasztalt könyvelőiroda vezető további tanácsait, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Bejegyzés nyomtatása Bejegyzés nyomtatása

Adózói minősítés 2016. január 1-től – 2. rész

36356911_sA megbízható adózók után jöjjenek a kockázatos adózók!

Előző cikkünkben leírtuk azokat a jellemzőket, amelyek alapján egy társaság bekerülhet a megbízható adós kategóriájába. A megbízható adós kategóriájába való bekerülés feltételeinek utolsó pontja így szólt: nem minősül kockázatos adózónak.

Mely vállalkozások minősülnek kockázatos adózónak!

 • a vállalkozás szerepel a nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók közzétételi listáján
 • szerepel a nagy összegű adótartozással rendelkező adózók közzétételi listáján
 • szerepel a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján
 • egy éven belül az állami adó- és vámhatóság ismételt üzletlezárás intézkedést alkalmazott vele szemben.

Meddig áll fenn ez a minősítés?

A kockázatos adózói minősítés, valamelyik fenn felsorolt feltétel bekövetkezésétől számított egy évig áll fenn.

A minősítés jogkövetkezményeit nem kell alkalmazni, ha az adózó felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás alatt áll.

Az adóhatóság megszünteti kockázatos adózói minősítést a soron következő negyedéves minősítéskor, ha a vállalkozás az ilyen minősítésre okot adó adóhiányt, az ahhoz kapcsolódó bírságot és pótlékot, illetve adótartozást megfizette.

Milyen hátrányok érik ebbe a kategóriába sorolva a vállalkozást?

 • Ha a vállalkozó, az ellenőrzés alá vont időszak akárcsak egy részében is, vagy az ellenőrzés időtartama alatt, illetve annak egy részében kockázatos adózónak minősül, az ellenőrzés határideje 60 nappal meghosszabbodik.
 • Az ellenőrzés során feltárt adókülönbözet után, felszámított késedelmi pótlék mértéke időarányosan, a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat ötszöröse, viszont ekkora kamatot fizet az adóhatóság is a késedelmes kiutalás minden napjára.
 • Az adóhatóság az adóbírság és a mulasztási bírság kiszabását nem mellőzheti, és a kiszabható legkisebb bírság mértéke az általános szabályok szerint kiszabható bírság felső határának 50 százaléka.
 • Felső határa, pedig az általános szabályok szerint kiszabható mulasztási bírság felső határának 150 százaléka.

Hogyan történik a minősítés?

 • a minősítésre 2016. első negyedévét követően kerül sor
 • negyedévente újra ismétlődik, a negyedév utolsó napján fennálló adatok alapulvételével
 • a tárgynegyedévet követő 30 napon belül történik meg a minősítés
 • a minősítés eredményéről negyedévente elektronikus úton értesítik a vállalkozásokat, kivéve ha a minősítésében változás nem következett be
 • a vállalkozó ezt a minősítését bármikor lekérdezheti az ügyfélkapus rendszeren keresztül

Mit tehet a vállalkozó, ha nem ért egyet a minősítésével?

A vállalkozó a minősítéstől vagy a minősítés elmaradásától számított hat hónapon belül kifogást nyújthat be az adóhatósághoz. A kifogásra előírt határidő jogvesztő, ha kicsúszunk belőle, már semmi nem tehető.

Ha az adóhatóság a kifogásnak helyt ad, módosítja az adózó minősítését, melyről az adózót elektronikus úton értesíti. A kifogás elutasításáról pedig határozatban rendelkezik.

Ha tetszett írásunk, kedvelje oldalunkat és kérek szépen egy megosztást is, hogy minél több emberhez eljussanak az információk!

Ha meg szeretné ismerni adótanácsadónk és egy tapasztalt könyvelőiroda vezető további tanácsait, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Bejegyzés nyomtatása Bejegyzés nyomtatása

Adózói minősítés 2016. január 1-től – 1. rész

8411784_sSokat hallani a médiában arról, hogy az adóhatóság 2016. január 1-től minősíteni fogja az adózókat.

Az adóhatóság 2016. január 1-től, különböző szempontok szerint osztályozni fogja az adózókat. Az adózás rendjéről szóló jogszabály meghatározza azokat az ismérveket, ami alapján az adóhatóság megbízható vagy kockázatos adózónak minősítheti a vállalkozást.

Cikkünk első részében áttekintjük azokat a feltételeket, amelyek teljesülése esetén vállalkozásunk a megbízható adózó kategóriába kerülhet.

Ki lehet megbízható adózó?

 • a vállalkozás legalább 3 éve folyamatosan működik
 • a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adóhatóság által az adózó terhére megállapított összes adókülönbözet nem haladja meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 3%-át – adóteljesítmény alatt a befizetett összes adómennyiséget kell érteni
 • a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adóhatóság nem indított ellene végrehajtási eljárást
 • a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt
 • nem rendelkezik 500 000 forintot meghaladó nettó adótartozással,
 • a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll adószámfelfüggesztés hatálya alatt
 • a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll adószámtörlés hatálya alatt
 • a terhére az adóhatóság által kiszabott, a tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált mulasztási bírság összege nem haladta meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 1%-át
 • a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll fokozott adóhatósági felügyelet alatt
 • nem minősül kockázatos adózónak

Ahhoz, hogy vállalkozásunkat az adóhatóság a megbízható adós kategóriába sorolja be, vállalkozásunk a fenti feltételek mindegyikének meg kell feleljen.

Ha a vállalkozás a tárgyévet megelőző öt évben nem működött, az adóhatóság a feltételek fennállását a működés megkezdésétől vizsgálja.

Milyen előnyökkel jár a megbízható adós besorolás?

 • az adóhatósági ellenőrzés időtartama, a vállalkozó együttműködő viselkedése esetén, nem haladhatja meg a 180 napot
 • az adóhatóság a foglalkoztatotti bejelentés, valamint az EKÁER-rel kapcsolatos bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy hibás teljesítése esetén, mulasztási bírság kiszabása nélkül, szólítja fel a vállalkozást a pótlásra vagy a hiba javítására, ebben az esetben mulasztási bírság kiszabására, csak a felszólítás nem teljesítése esetén van lehetőség
 • a kiszabható mulasztási bírság felső határa, az általános szabályok szerint kiszabható mulasztási bírság felső határának 50 százaléka.
 • a kiszabható adóbírság felső határa, az általános szabályok szerint kiszabható adóbírság felső határának 50 százaléka.
 • az adóhatóság, a 10 000 forint vagy azt meghaladó, de legfeljebb 500 000 forint összegű tartozásra, kérelemre vagy az adóhatóság által kezdeményezett ajánlat elfogadásáról szóló nyilatkozattal, évente egy alkalommal legfeljebb 12 havi automatikus pótlékmentes részletfizetést engedélyez
 • erről a lehetőségről az adóhatóság negyedévente értesíti az adózót, elektronikus úton, amelynek elfogadására 8  napon belül van lehetőség
 • ha a vállalkozás az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, az automatikus részletfizetési kedvezmény ugyanúgy érvényét veszti, mint az eddigi esetekben és a tartozás késedelmi pótlékkal terhelten, egy összegben esedékessé válik

Tartsanak velünk két hét múlva is!

Részletesen bemutatjuk, hogy milyen feltételek teljesülése esetén sorolhatja az adóhatóság, vállalkozásunkat a kockázatos kategóriába.

Ha tetszett írásunk, kedvelje oldalunkat és kérek szépen egy megosztást is, hogy minél több emberhez eljussanak az információk!

Ha meg szeretné ismerni adótanácsadónk és egy tapasztalt könyvelőiroda vezető további tanácsait, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Bejegyzés nyomtatása Bejegyzés nyomtatása