Címke: reklámadó

Adó jogszabály változások – 2. rész – 2017. június

Folytatjuk a 2017. júniusi fontosabb adóváltozások bemutatását.

A kata, személyi jövedelemadó, ekho és a társasági adó 2017. júniusi kihirdetett változásai után az áfa, reklámadó és a helyi adó változásokat vázoljuk fel.

Áfa

5% lett az áfa mértéke

 • halak értékesítése esetén
 • étkezőhelyi vendéglátásban az ételek és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italok forgalmazása esetén
 • internet-hozzáférési szolgáltatásnál

Bővült a fordítottan adózok köre a közérdekű nyugdíjas szövetkezet által nyújtott szolgáltatásokkal.

Hatálybalépés: 2018. január 1.

Reklámadó

Egykulcsos adómérték

 • 2017. január 1. és 2017 június 30. között 0
 • 2017. július 1-től 7,5%
 • Mentes az adó alól a reklám közzétételi tevékenység 100 millió forintot meg nem haladó bevétele.

Hatálybalépés: 2017. július 1.

Saját célú reklámok

Nem képez adóalapot a saját célú reklámok közzétételével kapcsolatban felmerült költség, így megszűnik a saját célú reklámok adókötelezettsége.

Hatálybalépés: 2017. május 26.

Helyi adók

Előrehozott befizetés

Remélem senki sem fog élni azzal a lehetőségével, hogy az esedékességnél korábban is befizetheti helyi adóját, ahelyett, hogy azt bármibe befektetné, lekötné a bankszámláján!

Mit kell tenni, ha mégis?

 • a befizetéssel együtt adóbevallást kell benyújtani
 • a benyújtott bevallás nem önellenőrizhető
 • a befizetés nem minősül túlfizetésnek
 • a bevallásban az adózó megjelölheti, hogy mikori adófizetési kötelezettségére fizetett előre
 • a befizetett összeg semmilyen körülmények között nem jár vissza

Hatálybalépés: 2017. június 20.

Bejelentkezési kötelezettség

 • nem kell bejelentkezni az önkormányzati adóhatóságnál az iparűzési adó hatálya alá, ha a társaságot a cégbíróság jegyzi be
 • kizárólag a székhely tekintetében küldi meg az adóhatóság az adatokat az önkormányzatoknak
 • telephelyeket továbbra is be kell jelenteni (megint félmegoldás, de már megszoktuk)
 • egyéb önkormányzati adónemek bejelentését továbbra is meg kell tenni
 • ha az adózó nem az általános szabályok szerinti iparűzési adó fizetési módot választja, akkor a speciális adózási forma választást továbbra is jelenteni kell

Hatálybalépés: 2018. január 1.

Előlegfeltöltés bevallási kötelezettség

2016-ban már az adóhatóság nyomtatványkitöltő programján keresztül is beküldhette az adózó, iparűzési adóbevallását, nem volt köteles az önkormányzati hatóság nyomtatványait használni.

Tovább bővül ez a lehetőség, már a feltöltési kötelezettségről is lehet majd decemberben adatszolgáltatást az adóhatósághoz teljesíteni.

Hatálybalépés: 2017. november 1.

Építményadó a reklámhordozókra is!

 • közterületen elhelyezett hirdetőtáblára és egyéb eszközökre is be kell vallani és meg kell fizetni az építményadót
 • a bevallásra és megfizetésre kötelezett a reklámhordozó tulajdonosa
 • az adókötelezettség az elhelyezési engedély kiadását követő év első napjától az eltávolítás évének utolsó napjáig tart
 • az adó alapja a reklámközzétételre alkalmas felület négyzetmétere
 • az adó éves mértéke négyzetméterenként 0 és 12 eFt között lehet, az önkormányzat döntése szerint

Hatálybalépés: 2018. január 1.

Ha meg szeretné ismerni adótanácsadónk és egy tapasztalt könyvelőiroda vezető további tanácsait, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Bejegyzés nyomtatása Bejegyzés nyomtatása

Visszamenőlegesen változik a reklám- és társasági adó

19201081_sVisszamenőleg alkalmazhatják a kedvező változásokat azok a vállalkozások, akik reklámadó fizetésre voltak kötelezettek.

Az Európai Bizottság nyomására törvény módosítás született a bevezetett reklámadóról és annak társasági adót érintő szabályairól. A törvény 2015. június 4-én került kihirdetésre és most is, mint azt már megszoktuk a törvény egyes rendelkezései eltérő időpontokban lépnek hatályba. Ezeket az időpontokat a megfelelő részeknél tüntetjük fel.

Mi is változott és mi változott a 2014. adóévre visszamenőleg?

Reklámadó mértéke

Ha a reklámadó alanya, illetőségtől függetlenül

 • médiatartalom-szolgáltatók
 • olyan médiaszolgáltató, amely napi műsoridejének legalább felében magyar nyelvű médiatartalmat tesz Magyarország területén elérhetővé
 • a sajtótermék alá nem tartozó kiadó bizonyos kivételekkel
 • az a személy, szervezet, amely bármilyen járművet, nyomtatott anyagot, ingatlant reklám céljára hasznosít
 • az interneten közzétett reklám esetén a reklám közzétevője

A rájuk vonatkozó megváltozott adómértékek

 • az adóalap 100 millió forintot meg nem haladó része után 0%
 • az adóalap 100 millió forintot meghaladó része után 5,3%

A reklámadó ugyan az eddigi 500 milliós adóalap helyett már 100 milliós adóalapot meghaladóan fizetendő, de a mértékek igen csak megszelídültek.

Kalkulációra fel! Ez a jogszabályi változás a 2014. adóévre is alkalmazható.

Ha a reklámadó alanya, illetőségtől függetlenül

 • a reklám közzétételének megrendelője

akkor az adómérték az eddigi 20%-ról 5%-ra mérséklődik és marad a havi 2,5 milliós értékhatár.

A reklámadó mértékére vonatkozó rendelkezések 2015. július 5-étől lépnek hatályba, csak a hatálybalépéstől alkalmazható, tehát arányosítással lehet megállapítani a 2015. évi fizetendő adót.

Kapcsolt vállalkozások összeszámítása

Megszűnik a kapcsolt vállalkozások összeszámítási kötelezettsége, kivéve azt az esetet, ha a kapcsolt vállalkozási jogviszony 2014. augusztus 15-ét követő szétválással jön létre.

A kapcsolt vállalkozások összeszámítására vonatkozó módosítás 2015. június 5-től lép hatályba.

Tehát az adójukat 2014-ben összeszámítással megállapító társaságoknak most lehetőségük van arra, hogy az új adómértékekkel újraszámolják azt és a számukra kedvezőbbet válasszák.

Társasági adó

Ez a rendelkezés érinti a legtöbb reklámadó körbe bekerült adózót.

2015. június 5-én lépett hatályba visszamenőlegesen az a rendelkezés, amely 30 millió forintot meg nem haladó reklámköltség esetén elfogadja vállalkozás érdekében felmerült költségként ezt a kiadást.

Ez azt jelenti, hogy 2014. évre elkészült társasági adóbevallásba beállított társasági adónkat – amennyiben abban a reklámkiadások miatt adóalap növelő tételt szerepeltettünk – , önrevízióval csökkenthetjük.

Ezt a törvényi módosítást csak önrevízió keretében tudjuk érvényesíteni, mivel a törvény a társasági adóbevallások beadási határideje után lépett hatályba.

Ha tetszett írásunk, kedvelje oldalunkat és kérek szépen egy megosztást is, hogy minél több emberhez eljussanak az információk!

Ha meg szeretné ismerni adótanácsadónk és egy tapasztalt könyvelőiroda vezető további tanácsait, iratkozzon fel hírlevelünkre!

 

Bejegyzés nyomtatása Bejegyzés nyomtatása

Reklámadó törvény változások 2015. – Adótanácsadói összefoglaló

35600891_sAdótanácsadói áttekintés a 2015. évi reklámadó törvény változásairól.

2015. január 1-től több vonatkozásban is lényegesen változtak a reklámadó törvény rendelkezései, amelyek pozitívan érinthetik a kis- és középvállalkozások adózását. Ezekről adunk rövid, használható összefoglalást.

Azt már tudjuk, hogy a reklámadót főszabály szerint a reklám közzétevője fizeti, de vannak kivételek, amikor a reklám közzétételének megrendelése is adókötelesség válik.

Mikor nem lesz adóköteles a reklám közzétételének megrendelése?

 • Ha a reklám közzétételének megrendelője rendelkezik a reklám közzétevőjének nyilatkozatával, amelyben a közzétevő vagy arról nyilatkozik, hogy megfizeti a reklámadót, vagy arról, hogy mentes a reklámadó fizetési kötelezettség alól.
 • Ha nem rendelkezik ugyan a nyilatkozattal, de bizonyítani tudja, hogy kérte azt, s a számla kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül nem kapta meg és ezeket az információkat (a nyilatkozat kiadásának kérését, a közzétevő személyét és a közzététel ellenértékét), az adóhivatalhoz bejelenti.
 • Ha a reklám közzétevője szerepel a reklám megrendelésének időpontjában az állami adóhatóság honlapján közzétett nyilvántartásban.
 • A sportról szóló törvény szerint bizonyos nevesített reklámközzétételek szintén mentesek az adó alól.

Ezek bármelyikének teljesülése esetén nem lesz adóköteles a reklám közzétételének megrendelése.

További változásokat fogadott el a parlament?

Adókulcs emelkedés

A sávos adókulcs legfelső mértéke, a reklámot közzétevők esetében, 40%-ról 50%-ra nőtt, vagyis 20 milliárd forintos adóalap felett a fizetendő reklámadó 50%.

Kapcsolt vállalkozások

Ha a kapcsolt vállalkozási viszony nem egész évben áll fenn, akkor csak a fennállás időtartamára vonatkozó, időarányos adóalap összegét kell figyelembe venni.

Nyilatkozat adási kötelezettség

Az adóhivatal nyilvántartásába bejelentkezett közzétevő nem köteles nyilatkozatot adni megrendelői felé, a bejelentkezéssel mentesül a nyilatkozattételi kötelezettség alól.

Társasági adóvonatkozás változása

Ha a reklám közzététel megrendelőjének reklámra fordított kiadása az évi 30 millió forintot nem haladja meg, akkor nincs teendője, elszámolhatja költségként a reklámra fordított kiadását és nem kell adóalapot növelnie vele. Ha meghaladja, akkor a következő három feltételből legalább egyet teljesítenie kell ahhoz, hogy a reklámra fordított kiadása ne legyen társasági adóalap növelő tétel.

 • Rendelkeznie kell a reklám közzétevőjének nyilatkozatával, amelyben a közzétevő vagy arról nyilatkozik, hogy megfizeti a reklámadót, vagy arról, hogy mentes a reklámadó fizetési kötelezettség alól.
 • Ha nem rendelkezik nyilatkozattal, de bizonyítani tudja, hogy kérte azt, de a számla kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül nem kapta meg és ezeket az információkat (a nyilatkozat kiadásának kérését, a közzétevő személyét és a közzététel ellenértékét), az adóhivatalhoz bejelenti.
 • Ha a reklám közzétevője szerepel a reklám megrendelésének időpontjában az állami adóhatóság honlapján közzétett nyilvántartásban.

Ha a három feltételből egyet sem tud teljesíteni, akkor a reklámra fordított kiadásának már az első forintja is társasági adóalap növelő kiadás lesz.

Aki kedveli az oldalunkat, attól kérek egy megosztást is, hogy minél több emberhez eljussanak az információk!

Ha tetszett írásunk, kedvelje oldalunkat és tartson velünk a jövő héten is!

Ha meg szeretné ismerni adótanácsadónk és egy tapasztalt könyvelőiroda vezető további tanácsait, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Bejegyzés nyomtatása Bejegyzés nyomtatása

A reklámköltség nem csak reklámadó-fizetési kötelezettséget jelent 2014-ben!

20315031_sAdótanácsadónk szerint nem minden fizetendő adó, reklámadó és nem minden reklámmal kapcsolatos fizetési kötelezettséget ír elő a reklámadó törvény.

Adótanácsadónk szerint nincs minden reklámköltséggel kapcsolatos fizetési kötelezettség teljesítve, ha kifizeti az esetleges reklámadót. Az igazság az, hogy reklámköltséggel kapcsolatosan nem csak a reklámadótörvény ír elő fizetési kötelezettséget, hanem más jogszabályok is.

Adótanácsadói összefoglalást adunk azokról a fontos információkról, amelyek a reklámadóval kapcsolatosan érintik a társaságokat.

Kinek kell reklámadó-bevallást adnia és reklámadót fizetnie?

Azok a társaságok, akik reklámok megrendelői, kötelesek nyilatkozatokkal igazolni, hogy a reklámok közzétevői az adott reklámmal kapcsolatos reklámadót megfizették, vagy mentesek a reklámadó-fizetési kötelezettség alól.

Milyen formában lehet ezt a nyilatkozatot beszerezni, megtenni?

 • a szerződésben
 • a számlán
 • külön nyilatkozatban.

Adótanácsadói véleményem szerint legcélszerűbb ezt a számlán megtenni, mert akkor világosan látható, hogy az adott reklám után a reklámadót a médiatársaság megfizette.

Ez nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy a szerződésben szerepeltessük ezt a nyilatkozatot, de akkor mindenképpen ajánlatos a számla mellé besorolni azt.

Ugyanez mondható el a számlától és szerződéstől elkülönült nyilatkozatról is. Ha az adótanácsadóra hallgat, ezt is célszerű a számla mögött tartani, hogy bármikor egyértelműen bizonyítható legyen az, hogy a társaságnak az adott számlával kapcsolatosan nem volt reklámadó-fizetési kötelezettsége.

Mikor van reklámadó-fizetési kötelezettsége a reklámot megrendelőknek?

A jogszabály szerint akkor, ha olyan reklám közzétételük volt, amelyhez nem szerezték meg a szolgáltató nyilatkozatát – vagy azért, mert a szolgáltató nem nyilatkozik, vagy azért, mert saját előállítású reklámra költöttek, és nincs aki nyilatkozzon –, és ez az összeg meghaladja a havi 2,5 millió forintot.

Ha a társaságnak nem keletkezik reklámadó-fizetési kötelezettsége, mert a havi nyilatkozat nélküli reklámköltségei nem haladják meg a 2,5 millió forintot, akkor minden rendben van?

Nem!

A reklámadó törvény megjelenésével egy időben változott a társasági adótörvény is. Így ha a társaságnak nincs reklámadó-fizetési kötelezettsége, mert a nyilatkozat nélküli reklámköltségei nem haladják meg a határértéket, társasági adófizetési kötelezettsége ettől bizony még van.

Adótanácsadói figyelmeztetés!

Figyeljünk a nyilatkozat nélküli reklámköltségekre, mert a társasági adótörvény szerint ezek nulla forinttól kezdve növelik a társasági adó alapját, vagyis nem minősülnek vállalkozás érdekében felmerült költségeknek.

Ha tetszett írásunk, kedvelje oldalunkat, és tartson velünk a jövő héten is!

Ha meg szeretné ismerni adótanácsadónk és egy tapasztalt könyvelőiroda vezetőjének további tanácsait, iratkozzon fel hírlevelünkre!