Címke: tárgyi adómentes

Tárgyi adómentes ügyletek – 4. rész

A tárgyi adómentes adózók szolgáltatásnyújtásainak  szabályaival folytatjuk.

Cikksorozatunkban a tárgyi adómentes tevékenységet folytató adózók szolgáltatásnyújtásainak szabályait vesszük górcső alá és azt vizsgáljuk meg, hogy általános forgalmi adó szempontjából hogyan kell eljárni a szolgáltatásokról szóló számlák kiállításakor, ha a szolgáltatás áfa törtvény szerinti teljesítési helye belföld.

Most áttekintjük a szolgáltatások főszabály szerinti teljesítési helyeit, hiszen cikksorozatunk előző részében már felsoroltuk a kivétel szabályba tartozó, szolgáltatásokat, amelyeknek bizonyos esetben, a főszabálytól eltérő teljesítési helye van.

Mit is jelent a főszabály szerinti teljesítési hely?

 • ha a megrendelő maga is adóalany – a megrendelő gazdasági letelepedésének országa lesz a teljesítési hely
 • ha a megrendelő nem adóalany – a szolgáltatást nyújtó adóalany gazdasági letelepedésének országa lesz a teljesítési hely

Tehát minden olyan szolgáltatásnak, amely nincs felsorolva a cikksorozat előző részében, főszabály szerinti teljesítési helye van.

Félreértések

Én is sokszor nézeteltérésbe kerülök az ügyfeleimmel, amikor azt akartuk meghatározni, hogy a nyújtott vagy igénybevett szolgáltatásnak mi az általános forgalmi adó szerinti teljesítési helye. A gazdálkodó szervezet vezetői és munkatársai természetesen úgy gondolkodnak, hogy ez nyilván az a hely, ahol a szolgáltatás nyújtás vagy igénybevétel megtörténik.

De nem!

Az általános forgalmi adótörvény szerinti teljesítési hely – néhány egybeeső kivételtől eltekintve – nem azt a teljesítési helyet jelenti, ahol a szolgáltatás ténylegesen  nyújtásra vagy igénybevételre kerül. Ez egy olyan teljesítési hely, ahol függetlenül attól, hogy hol teljesül a szolgáltatás nyújtás vagy igénybevétel, az általános forgalmi adótörvényben meghatározott teljesítési hely fogalom lesz az irányadó.

Nézzük meg ezek után, hogy milyen számlát kell kibocsátania annak a tárgyi adómentes tevékenységet végző adóalanynak, amely teljesítési hely szerint belföldi teljesítési helyű számlát bocsát ki, adóalany vagy nem adóalany megrendelő felé.

Az érthetőség kedvéért az adatokat táblázatba foglaltuk.

Belföldön TAM tevékenységet számláz közösségi adóalanynak Belföldön TAM tevékenységet számláz harmadik országnak
teljesítési hely belföld teljesítési hely belföld
adóalanynak nem adóalanynak adóalanynak nem adóalanynak
TAM TAM TAM TAM
nem kell áfa bevallást adni nem kell áfa bevallást adni nem kell áfa bevallást adni nem kell áfa bevallást adni

Táblázatunkból egyértelműen látjuk, hogy ha a tárgyi adómentes adózó olyan tárgyi adómentes tevékenységet számláz, akár a közösség más tagállamába, akár harmadik országba, amelynek a teljesítési helye belföld, mindenképpen tárgyi adómentes számlát kell kiállítania, függetlenül attól, hogy adóalanynak vagy nem adóalanynak történik a számláz.

Cikksorozatuk következő, s egyben befejező részében megnézzük, hogyan kell a számlákat, az általános forgalmi adó törvény rendelkezései szerint elkészíteni, ha a teljesítési hely nem belföld, hanem a közösség más tagállama vagy harmadik ország és megnézzük azt is milyen szabályok vonatkoznak a tárgyi adómentes adózóra, ha ugyanezen régióktól szolgáltatást vesz igénybe.

Ha meg szeretné ismerni adótanácsadónk és egy tapasztalt könyvelőiroda vezető további tanácsait, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Bejegyzés nyomtatása Bejegyzés nyomtatása

Tárgyi adómentes ügyletek – 3. rész

Eddig a közösségi termékértékesítések, – beszerzések szabályait vettük sorra, most a szolgáltatás nyújtások, – igénybevételek szabályaival folytatjuk.

Előző írásainkban megnéztük a tárgyi adómentes adózók közösségi termékértékesítése, – beszerzése kapcsán mutatkozó speciális szabályokat, a következőkben pedig a szolgáltatások, tárgyi adómentes vállalkozásokra vonatkozó speciális szabályait tekintjük át, azon belül is először a teljesítési hely szabályokat.

Milyen lépésekben gondolkodjunk?

 • Első lépés annak tisztázása, hogy adóalany vagy nem adóalany partnerrel kerülünk a szolgáltatás során kapcsolatba.
 • Második lépés annak meghatározása, hogy mi a teljesítési helye a szolgáltatás nyújtásnak, vagy igénybevételnek.
 • Harmadik lépés annak meghatározása, hogy a nyújtott szolgáltatásunk főszabály szerint adóköteles-e vagy a szolgáltatás, amit nyújtunk, a kivétel szabályba tartozik.

Nézzünk meg a kivételszabályba tartozó szolgáltatások teljesítési helyeit!

 • ügynöki tevékenység – csak nem adóalany megrendelő esetében tér el a főszabálytól – teljesítési hely, ahol a közvetített ügylet ténylegesen teljesül
 • ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatások – a teljesítés helyét az ingatlan fekvése határozza meg
 • személyszállítás – a teljesítés hely, az útvonal, amelyet ténylegesen megtesznek
 • Közösségen belüli fuvarozástól eltérő termékfuvarozás esetén – csak nem adóalany megrendelő esetén tér el a főszabálytól – teljesítési hely, a ténylegesen megtett útvonal
 • Közösségen belüli fuvarozás – csak nem adóalany megrendelő esetében tér el a főszabálytól – teljesítési hely, ahol a termék fuvarozásának indulási helye van
 • kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások – adóalany esetén a főszabályt kell alkalmazni – kivéve a belépőjegyes eseményeket, itt az a teljesítés helye ahol a szolgáltatást tényleges nyújtják
 • kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások – csak nem adóalany megrendelő esetében tér el a főszabálytól – teljesítési hely, ahol a szolgáltatást ténylegesen teljesítik
 • közlekedési eszközök rövid időtartamú bérbeadása (vízi 90, egyéb 30 nap) – teljesítési hely, ahol a közlekedési eszközt ténylegesen a bérbevevő birtokába adják
 • személyszállításhoz, termékfuvarozáshoz járulékosan kapcsolódó szolgáltatások (ki-, be-, átrakodás is), szakértői értékelés, amely közvetlenül termékre irányul (kivéve az ingatlant), terméken végzett munka (kivéve az ingatlant) – csak nem adóalany megrendelő esetében tér el a főszabálytól – teljesítési hely, ahol a szolgáltatást ténylegesen nyújtják
 • éttermi és vendéglátó ipari szolgáltatások – teljesítési hely, ahol a szolgáltatást ténylegesen teljesítik, ha a szolgáltatás közlekedési eszközön történik, akkor a teljesítés helye az indulási hely (az oda-vissza útnak két teljesítési helye van)
 • szellemi alkotásokhoz és egyebekhez kapcsolódó szolgáltatások (szellemi alkotáshoz fűződő jogok és hasonló jogok átengedése, reklámszolgáltatások, tanácsadási, ügyvédi, számviteli, adóügyi, számítástechnikai, fordítói és tolmácsolási szolgáltatások, továbbá más, ezekhez hasonló szolgáltatások, ideértve a mérnöki szolgáltatást is, adatok feldolgozása és információk közlése, banki, biztosítási, vagyonbiztosítási, egyéb pénzügyi szolgáltatás, munkaerő kölcsönzése, termék bérbeadása) – csak nem adóalany megrendelő esetében tér el a főszabálytól – teljesítési hely, ahol a szolgáltatás igénybevevője letelepedett
 • telekommunikációs szolgáltatások, rádiós és televíziós műsorszolgáltatások – csak nem adóalany megrendelő esetében tér el a főszabálytól – teljesítési hely, a Közösség azon tagállama ahol a szolgáltatást igénybevevő letelepedett
 • elektronikus úton nyújtott szolgáltatás – csak nem adóalany megrendelő esetében tér el a főszabálytól – a Közösség azon tagállama ahol a szolgáltatást igénybe vevő letelepedett

Ezek a szabályok a szolgáltatás nyújtásra és a szolgáltatás igénybevételre egyaránt vonatkoznak.

Következő cikkünkben továbbmegyünk és megnézzük a tárgyi adómentes adózók szolgáltatás nyújtásaira és szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szabályokat.

Ha tetszett adótanácsadónk írása, kedvelje oldalunkat! S ha nem szeretne lemaradni értékes adózási információkról, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Bejegyzés nyomtatása Bejegyzés nyomtatása

 

Tárgyi adómentes ügyletek – 2. rész

Előző írásunkban a tárgyi adómentes adózók belföldi ügyleteit érintő szabályokat tárgyaltuk.

Alapozás és a jobb érthetőség kedvéért előző írásunkban a tárgyi adómentes tevékenységet folytatók belföldi ügyletei során alkalmazandó szabályokat néztük át.

A folytatásban átlépjük az országhatárt és a tárgyi adómentes tevékenységet folytatók közösségi ügyleteit tekintjük át, először a termékbeszerzéseket és termékértékesítéseket, amelyek során a saját országukban adóalanyokkal kerülünk kapcsolatba.

Termékbeszerzés a közösség más tagállamából

Termékbeszerzés 10 eEUR alatt és fölött

Tárgyi adómentes tevékenységet végző adóalanynak, akkor van általános forgalmi adó fizetési kötelezettsége, ha

 • a közösségi termékbeszerzés adó nélküli értéke a tárgyévet megelőző évben vagy a tárgyévben meghaladja a 10 eEUR értékhatárt
 • ha értékhatár alatti beszerzésekre általános forgalmi adó fizetési kötelezettséget választ
 • ha bármikor megadja közösségi adószámát, függetlenül attól, hogy elérte-e a 10 eEUR értékhatárt

Bejelentési kötelezettségek

Adatmódosító lapon be kell jelenteni az adóhivatalba, ha

 • az adóalany termékbeszerzéseivel meghaladja a 10 eEUR értékhatárt
 • ha értékhatár meghaladása nélkül úgy dönt, hogy az adókötelezettséget választja
 • ha értékhatár alatti beszerzése közben bármikor megadja közösségi adószámát

10 eEUR alatti termékbeszerzés esetén lehetőségünk van arra, hogy ezt úgy tegyük meg, hogy

 • nem kérünk közösségi adószámot
 • nem számítunk fel általános forgalmi adót, amiről a partnert is értesíteni kell
 • a partner által felszámított általános forgalmi adót nem tudjuk levonásba helyezni
 • nem kell általános forgalmi adó bevallást és összesítő nyilatkozatot adni

10 eEUR felett, vagy általános forgalmi adózás választása esetén

 • közösségi adószámot kell kérni
 • fel kell számítani a számlára az általános forgalmi adót és nem tudjuk levonásba helyezni
 • általános forgalmi adó bevallást és összesítő nyilatkozatot kell adni

Nem vonatkoznak ezek a szabályok arra a számlára, amelyet a saját tagállamában adómentesnek minősülő adóalany állít ki. Az ilyen számlán a partner, adómentességről nyilatkozik, nem számít fel általános forgalmi adót és nem is hárít át a vevőre. Ebben az esetben természetesen nem számítunk fel áfát és nem is adunk bevallást.

Termékértékesítés a közösség más tagállamába

Akkor kötelező közösségi adószámot kérni, ha a termék értékesítés belföldi teljesítése adóköteles lenne. Ebben az esetben adómentes – fordított adós – számlát állítunk ki, amelynek az általános forgalmi adó felszámítását áthárítjuk a vevőre.

Esetünkben azonban, a termékértékesítés belföldi teljesítése nem adóköteles, hanem tárgyi adómentes, ezért közösségi adószámot sem kell kérni és tárgyi adómentes értékesítésről kell a számlát kiállítani. Ebből az is következik, hogy általános forgalmi adóbevallást sem kell adni.

Közösségen belüli termékértékesítésnek csak az olyan ügylet minősülhet, amelynek során

 • más tagállamban közösségi adószámmal rendelkező adóalanynak, nem adóalany jogi személynek történik az értékesítés
 • a termék fuvarokmánnyal vagy más hitelt érdemlő módon igazolhatóan, más tagállamba kerül

Ha meg szeretné ismerni adótanácsadónk és egy tapasztalt könyvelőiroda vezető további tanácsait, iratkozzon fel hírlevelünkre!

 

Bejegyzés nyomtatása Bejegyzés nyomtatása

Tárgyi adómentes ügyletek – 1. rész

Hiánypótlásként, tudnivalók a tárgyi adómentes tevékenységet folytatók közösségi ügyleteiről.

Egyik olvasóm hívta fel rá a figyelmem, hogy igen alaposan átnéztük az alanyi adómentes katá-sok közösségi ügyleteit, az általános forgalmi adó szemüvegén át, de a tárgyi adómentes tevékenységet folytatók közösségi ügyletei érintetlenek maradtak.

Ezt a hiányt pótolva tekintjük át, azokat a szabályokat, amik ennek az adózói körnek a termékértékesítéseire és a beszerzéseire valamint a szolgáltatás nyújtásaira és igénybevételeire vonatkoznak.

Alapozásképpen, kezdjük először a tevékenységi kört folytató adózók belföldi ügyleteivel.

Mi is az a tárgyi adómentesség?

A tárgyi adómentes vagy ahogy az adóhivatal nevezi, „a kizárólag adólevonásra nem jogosító” tevékenységet folytató adóalanyok, valamilyen jogalkotók által meghatározott tárgyhoz, tevékenységhez kapcsolódó mentességet élveznek, tehát amikor ezeket a szolgáltatásaikat értékesítik, akkor nem számítanak fel általános forgalmi adót a kibocsátott számláikon.

Néhány tárgyi adómentes tevékenység:

 • egyetemes postai szolgáltatás
 • köz- és felsőoktatás, felnőttképzés
 • humán egészségügyi szolgáltatás
 • sport-szolgáltatás, melyet közszolgáltató teljesít
 • biztosítás
 • hitel és pénzkölcsön nyújtása
 • valutával kapcsolatos szolgáltatás
 • ingatlan értékesítés, kivéve az új ingatlan vagy az építési telek értékesítését
 • ingatlan bérbeadás, kivéve az adóköteles bérbeadásokat (kereskedelmi szálláshely szolgáltatást nyújtó ingatlan bérbeadása; közlekedési eszköz elhelyezésének, parkolásának biztosítását szolgáló bérbeadás; ingatlannal tartósan összekötött gép, egyéb berendezés bérbeadása és széf bérbeadása)

Nem csak előnyökkel jár!

Ez egy igen kényelmes pozíció, hiszen a számlák kiállítása során nem kell az általános forgalmi adóval foglalkozni, de veszíthetünk rajta. Az ilyen tevékenységet folytatók ugyan kötelezően, nem tüntetnek fel általános forgalmi adót a számláikon, így nem keletkezik általános forgalmi adó fizetési kötelezettségük, de a tevékenység folytatásához beszerzett termékek, igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett, megfizetett áfát sem helyezhetik levonásba.

Kivétel szabály – Ahol az adózó választhat!

Az adózó választhatja azt a megoldást is, hogy nem tárgyi adómentesen számláz, hanem általános forgalmi adót számít fel és így ezen tevékenységivel kapcsolatban beszerzett termékek, igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett áfáját levonásba helyezi.

Ez csak három esetben lehetséges

 • beépített ingatlan és ehhez tartozó földrészlet értékesítése
 • beépítetlen ingatlan értékesítése
 • ingatlan bérbeadása, haszonbérbeadása

Mit választhat még az adózó?

Választhatja azt, hogy alanyi adómentes körbe jelentkezik be. Ebben az esetben, kiszámlázott tárgyi adómentes tevékenységei is bele fognak számítani az alanyi adómentes (éves 8 milliós) értékhatárba és mindenben úgy fog eljárni, mint egy alanyi adómentes adózó.

Ha az adózó nem csak tárgyi adómentes tevékenységet végez…

Ha az adózó nem választotta az alanyi adómentességet, hanem általános forgalmi adó fizetési kötelezettséget választott a nem tárgyi adómentes tevékenységeire, akkor a kétféle tevékenységhez beszerzett termékek, igénybe vett szolgáltatások számláit külön kell nyilvántartania. Az áfás tevékenységhez beszerzett termékek, igénybe vett szolgáltatások számláin felszámított általános forgalmi adó levonásba helyezhető, a tárgyi adómentes tevékenységhez beszerzett termékek, igénybe vett szolgáltatások számláin felszámított általános forgalmi adó viszont nem.

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy ha vannak olyan beszerzett termékek, igénybevett szolgáltatások, amelyek mindkét fajta tevékenységhez kapcsolódnak. Ezeknek a számláknak az áfája csak az általános forgalmi adó köteles értékesítés arányában válik levonhatóvá.

Ezek után térjünk vissza a tárgyi adómentes ügyletekhez és nézzük meg, hogyan kell eljárnunk, ha átlépjük az országhatárt. Erre következő írásunkban kerítünk sort.

Ha meg szeretné ismerni adótanácsadónk és egy tapasztalt könyvelőiroda vezető további tanácsait, iratkozzon fel hírlevelünkre!

 

Bejegyzés nyomtatása Bejegyzés nyomtatása