Címke: szociális hozzájárulási adó

2019. évi szociális hozzájárulási adó és a kiva – 4. rész

Eddig a szociális hozzájárulási adó és adókedvezmények 2019. január 1-től hatályos változásait tekintettük át.

Az eddigiekben áttekintést adtunk a szociális hozzájárulási adóról és az érvényesíthető kedvezményekről, most megnézzük, milyen szociális hozzájárulási adótípusú kedvezmények vehetők igénybe abban az esetben, ha a vállalkozás a kisvállalati adót választotta.

Kisvállalati adóban érvényesíthető adókedvezmények

 • Szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatottak
 • Munkaerőpiacra lépők
 • Három vagy több gyermeket nevelő, munkaerőpiacra lépő nők
 • Megváltozott munkaképességű személyek
 • Kutatók
 • Kutatási-fejlesztési tevékenység

A kategóriák részletes bemutatását cikksorozatunk 2-3. részében már megtettük, most a jobb áttekinthetőség kedvéért, csak a kedvezményeket mutatjuk be táblázatba foglalva.

Kedvezmények Kedvezmény maximális összege az első két évben Kedvezmény maximális összege a harmadik évben Kedvezmény maximális összege a negyedik – ötödik évben Kedvezmény maximális összege a további években
Szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatottak a minimálbér adójának fele
Munkaerőpiacra lépők a minimálbér adója a minimálbér adójának fele
Három vagy több gyermeket nevelő, munkaerőpiacra lépő nők a minimálbér adója a minimálbér adójának fele
Megváltozott munkaképességű személyek a minimálbér kétszerese után fizetendő adó
Kutatók PhD vagy ennél magasabb fokozat esetén, legfeljebb 500 eFt után fizetendő adó
doktori képzésben részt vevő hallgató vagy doktorjelölt esetén, legfeljebb 100 eFt után fizetendő adó fele
Kutatási-fejlesztési tevékenység a kutatás-fejlesztési tevékenység közvetlen költségként elszámolt bérköltség után számított adó fele

Fontos!

Fontos tudni, hogy ha a vállalkozás 2018. december 31-én az addig hatályos rendelkezések szerint érvényesítette a kedvezményeket, akkor azt az érvényesítésre nyitva álló időszak alatt továbbra is érvényesítheti az átmeneti rendelkezések szerint.

Ha egy adott vállalkozás munkaviszonyban álló magánszemélye az átmeneti rendelkezés szerint tovább érvényesítheti a 2018. december 31-én hatályos kedvezményt és a megváltozott rendelkezések szerint 2019. január 1-től jogosult lenne egy másik típusú kedvezményre is, akkor a vállalkozás választása szerint csak az egyik kedvezményt érvényesítheti.

Ha meg szeretné ismerni adótanácsadónk és egy tapasztalt könyvelőiroda vezető további tanácsait, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Bejegyzés nyomtatása Bejegyzés nyomtatása

2019. évi szociális hozzájárulási adó – 3. rész

Cikkünk előző részében bemutattuk az igénybevehető kedvezményeket.

Az eddigiekben, részletesen bemutattuk a szociális hozzájárulási adóból igénybevehető kedvezményeket egy kivételével, amelyet egy újabb módosítás tovább módosított, de reméljük, hogy 2019. évben már végleg így marad.

Kutatás-fejlesztési tevékenység kedvezménye

Ki veheti igénybe?

 • azok a társaságok tudják igénybevenni, akik a társasági adózási formát választották és
 • munkaviszonyban kutató-fejlesztő munkavállalót foglalkoztattak és
 • saját tevékenységi körben alap-, alkalmazott kutatást, kísérleti fejlesztést végző, kutatóhelynek minősülnek
 • ezzel együtt nem vehető igénybe a társasági adóról szóló törvényben meghatározott kutatás-fejlesztési adóalap csökkentő kedvezményeként, az ugyanezen bérköltség adóval növelt értéke

Az adókedvezmény összege a közvetlen bérköltség adójának fele.

Közös szabályok

 • egy természetes személy csak egyféle kedvezményben részesülhet
 • ugyanazon munkaadónál fennálló több munkaviszony esetében is csak egyszeresen vehetők igénybe
 • munkáltató váltás esetén a kedvezményt az átvevő munkáltató tovább érvényesítheti, a kedvezménnyel érintett időszak fennmaradó részére

A jobb áttekinthetőség kedvéért a kedvezményeket a már bevett gyakorlat szerint, táblázatba foglaltuk össze a havi kedvezményeket.

Kedvezmények Kedvezmény maximális összege az első két évben Kedvezmény maximális összege a harmadik évben Kedvezmény maximális összege a negyedik – ötödik évben Kedvezmény maximális összege a további években
Szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatottak a minimálbér adójának fele
Munkaerőpiacra lépők a minimálbér adója a minimálbér adójának fele
Három vagy több gyermeket nevelő, munkaerőpiacra lépő nők a minimálbér adója a minimálbér adójának fele
Megváltozott munkaképességű személyek a minimálbér kétszerese után fizetendő adó
Közfoglalkoztatottak a közfoglalkoztatási garantált bér 130%-a után fizetendő adó fele
Kutatók PhD vagy ennél magasabb fokozat esetén, legfeljebb 500 eFt után fizetendő adó
doktori képzésben részt vevő hallgató vagy doktorjelölt esetén, legfeljebb 100 eFt után fizetendő adó fele
Kutatási-fejlesztési tevékenység a kutatás-fejlesztési tevékenység közvetlen költségként elszámolt bérköltség után számított adó fele

Ha meg szeretné ismerni adótanácsadónk és egy tapasztalt könyvelőiroda vezető további tanácsait, iratkozzon fel hírlevelünkre!

 

Bejegyzés nyomtatása Bejegyzés nyomtatása

2019. évi szociális hozzájárulási adó – 2. rész

Cikkünk első részében bemutattuk az „összevont” szociális hozzájárulási adótörvény lényegesebb változásait.

Eddig az „összevont” szociális hozzájárulási adótörvény lényegesebb elemeit mutattuk be, kinek, mikor kell ezt az adónemet megfizetnie és kik mentesülnek alóla. Most sorra vesszük azokat a kedvezményeket, amelyek bizonyos életkorhoz, tevékenységhez, szakképzettséghez köthetők.

Kik és mik a kedvezményezettek?

 • Szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatottak
 • Munkaerőpiacra lépők
 • Három vagy több gyermeket nevelő, munkaerőpiacra lépő nők
 • Megváltozott munkaképességű személyek
 • Közfoglalkoztatottak
 • Kutatók
 • Kutatási-fejlesztési tevékenység

A felsorolásból jól látszik, hogy a kedvezményezettek személye teljesen megváltozott, a törvény 2019-től, teljesen más helyzetben lévő munkavállalókat támogat a kedvezménnyel.

Vegyük sorra a kkv-kat érintő kedvezményeket!

Szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatottak

 • FEOR 9. főcsoportja szerinti munkakörök
 • FEOR 6. főcsoport 61. csoportjába tartozók
 • FEOR 7. főcsoport 7333 számú foglalkoztatásból a mezőgazdasági gép karbantartó, javító
 • FEOR 8. főcsoport 8421 számú foglalkoztatott

Kedvezmény összege a bruttó bér, legfeljebb a minimálbér adójának fele.

Munkaerőpiacra lépők

Az alkalmazás hónapját megelőző 275 napon belül legfeljebb 92 napig rendelkezett biztosítási kötelezettséggel járó biztosítási jogviszonnyal (munkaviszony, társas vállalkozói jogviszony, stb.).

Kedvezmény összege a bruttó bér, legfeljebb a minimálbér adója az első két évben és legfeljebb a minimálbér adójának fele a foglalkoztatás harmadik évében.

A kedvezményt a kifizető az adóhatóság igazolása birtokában érvényesítheti, melyet biztosítotti bejelentést követően, a foglalkoztatás kezdő időpontját követő hó 10-ig hivatalból, ennek hiányában a kifizető havi bevallásban tett kérelmére állít ki és elektronikusan küld meg az adóhivatal a kifizető részére.

Három vagy több gyermeket nevelő, munkaerőpiacra lépő nők

Az alkalmazás hónapját megelőző 275 napon belül legfeljebb 92 napig rendelkezett biztosítási kötelezettséggel járó biztosítási jogviszonnyal (munkaviszony, társas vállalkozói jogviszony, stb.).

Kedvezmény összege a bruttó bér, legfeljebb a minimálbér adója az első három évben és legfeljebb a minimálbér adójának fele a foglalkoztatás negyedik és ötödik évében.

A kedvezményt a kifizető az adóhatóság igazolása birtokában érvényesítheti, melyet biztosítotti bejelentést követően, a foglalkoztatás kezdő időpontját követő hó 10-ig hivatalból, ennek hiányában a kifizető havi bevallásban tett kérelmére állít ki és elektronikusan küld meg az adóhivatal a kifizető részére, a legalább három gyermek után járó családi pótlékra való jogosultságról szóló igazolás birtokában érvényesítheti.

Az adókedvezmény érvényesítésére vonatkozó jogosultságot nem érinti, ha az érvényesítési idő alatt a három gyermek után járó családi pótlékra való jogosultság megszűnik.

Megváltozott munkaképességű személyek

 • egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60%-os mértékű
 • 2011. december 31-én I., II., III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra jogosult
 • rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül
 • Kedvezmény összege a bruttó bér, legfeljebb a minimálbér kétszerese után fizetendő adó.

Cikksorozatunk következő részében a kutatás-fejlesztési tevékenységet folytatók kedvezményét mutatjuk majd be, remélhetőleg már az október 19-én elfogadott és kihirdetett törvényjavaslati módosítással együtt és táblázatban foglaljuk majd össze a kedvezményeket a jobb áttekinthetőség kedvéért.

Ha meg szeretné ismerni adótanácsadónk és egy tapasztalt könyvelőiroda vezető további tanácsait, iratkozzon fel hírlevelünkre!

 

Bejegyzés nyomtatása Bejegyzés nyomtatása

 

2019. évi szociális hozzájárulási adó – 1. rész

2019. január 1-től lényegesen megváltozik a társaságok jövedelmek után fizetendő adója.

A 2018. július 31-én kihirdetett szociális hozzájárulási adó törvény 2019. január 1-től hatályon kívül helyezi az egészségügyi hozzájárulásról szóló törvényt és lényegesen megváltoztatja a jövedelmek után fizetendő adók mértékét és azok alapját.

A továbbiakban sorra vesszük a törvényi változásokat az új szociális hozzájárulási adó törvény legfontosabb elemeinek bemutatásával (figyelembe véve a 2018. november 18-án elfogadott és a köztársasági elnöknek aláírásra megküldött módosítást is).

Milyen jövedelmek esetén kell szociális hozzájárulási adót fizetni?

 • a személyi jövedelemadó törvény szerinti összevont adóalapba tartozó jövedelmek után
 • a tanulószerződés alapján kifizetett díj
 • az ösztöndíjas foglalkoztatás alapján fizetett ösztöndíj
 • az érdekképviseletet ellátó szervezet részére megfizetett tagdíj
 • önálló és nem önálló tevékenységből származó jövedelem
 • béren kívüli juttatások
 • egyes meghatározott juttatások
 • kamatkedvezményből származó jövedelem

További adófizetési kötelezettségek

 • vállalkozásból kivonat jövedelem
 • értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem
 • ösztalék, vállalkozói osztalékalap
 • árfolyamnyereségből származó jövedelem
 • külföldi illetőségű előadóművész jövedelme

A szociális hozzájárulási adó (2019-ben 19,5%) alapjának felső határa, ezen jövedelmek esetében (a “További adófizetési kötelezettségek” alatt szereplő jövedelmek esetében), a minimálbér összegének huszonnégyszerese, amely alapba beleszámít természetesen az összevont adóalapba tartozó jövedelem, a tanulószerződés alapján kifizetett díj, az ösztöndíjas foglalkoztatás, az érdekképviseleti tagdíj és az önálló és nem önálló jövedelem is.

Az adminisztrációt valóban sikerült csökkenteni, hiszen nem két jogszabályt kell ismerni, hanem csak egyet a továbbiakban, viszont az adó nagyságát is sikerült, az adminisztráció csökkentés jegyében feltornázni. Az egészségügyi hozzájárulásról szóló törvény szerinti plafon, ameddig azt meg kellett fizetni 450 000 forint volt, az adminisztráció csökkentés jegyében azonban a tervezett 2019. évi 150 000 forintos minimálbér mellett ez az adófizetési plafon 702 000 forintra fog emelkedni.

Ki mentesül az adófizetési kötelezettség alól?

 • a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó
 • az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött özvegyi nyugdíjas
 • 25 éves korig az iskolaszövetkezeti tag, aki nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat
 • szociális szövetkezet, tagi jogviszonyban lévő tagja
 • felsőoktatási intézmény hallgatója, hallgatói munkaszerződéses jogviszonyában

További fontosabb mentesülések

 • táppénz, baleseti táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermeknevelési támogatás gyermekgondozási díj
 • ingatlan bérbeadás jövedelme
 • magánnyugdíjpénztár és önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által, szolgáltatásként kifizetett összeg

Tartsanak velünk a továbbiakban is, hiszen a szociális hozzájárulási adóval foglalkozó cikkünk második részében az igénybevehető adókedvezményeket vesszük majd sorra.

Ha meg szeretné ismerni adótanácsadónk és egy tapasztalt könyvelőiroda vezető további tanácsait, iratkozzon fel hírlevelünkre!

 

Bejegyzés nyomtatása Bejegyzés nyomtatása