Címke: általános forgalmi adó

Miből élünk 2016-ban? – 2. rész

39278984_sFolytatjuk az adójogszabályi változások bemutatását.

Egy kis megszakítás után folytatjuk a parlament által elfogadott, 2016. január 1-től, illetve 2015. június 25-től érvényes adójogszabály változások bemutatását.

Előző cikkünkben a személyi jövedelemadó és a társasági adó változásokat tekintettük át, ebben az írásunkban az iparűzési adó és az általános forgalmi adó változásokat vesszük szemügyre.

Folytassuk a helyi iparűzési adóval!

Háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátást és védőnői tevékenységet végzők

 • évi 220 millió forint iparűzési adóalapig lehetőségük lesz az önkormányzatoknak, hogy ezeket a tevékenységeket alacsonyabb kulccsal adóztassák, vagy mentesítsék az iparűzési adó alól,
 • feltétel, hogy a bevételnek legalább 80%-a fenti tevékenységekből, az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól származzon, és a kedvezmény egységesen vonatkozzon ezekre a tevékenységekre,
 • ez a kedvezmény vagy mentesség, de minimis (csekély összegű) támogatásnak minősül.

Egy kis kitérő: mi a de minimis támogatás?

Az adórendszer keretében (közvetett) és az adórendszeren kívüli (közvetlen) támogatások bizonyos, idesorolt együttesét nevezzük de minimis támogatásnak.

Az 1998/2006/EK rendelet szab korlátot a mértékére vonatkozóan, és kimondja, hogy 3 pénzügyi év alatt maximum 200 000 euró támogatás vehető igénybe, kivéve a szállítási ágazatot, ahol 3 év alatt a korlát 100 000 euró.

Általános forgalmi adó

Adómentessé válik az oktatási intézmények részére történő eszközátadás

Az adómentesség feltételei:

 • az oktatási intézmény alapító okiratában meghatározott tevékenységének támogatására történjen az eszközátadás
 • az adományozás ne jelentsen vagyoni előnyt az adományozónak, tagjának, vezető tisztségviselőjének, felügyelőbizottsági-, igazgatósági tagjának, könyvvizsgálójának, illetve ezek közeli hozzátartozójának – nem minősül vagyoni előnynek az adományozó nevére, tevékenységére történő utalás
 • az adományozó kapja meg az oktatási intézmény előírásnak megfelelő igazolását

Ez a rendelkezés már 2015. június 25-től hatályos.

A sertés tőkehúsok értékesítése

A sertés tőkehúsok értékesítése után 5% általános forgalmi adókulcsot kell felszámolni 2016. január 1. után. Nem változott az a rendelkezés, hogy az élő, egész és félsertés értékesítés is 5%-os adókulcs alá tartozik.

Ismerkedésünket a 2016. január 1-től érvényes változásokkal a jövő héten folytatjuk.

Ha tetszett írásunk, kedvelje oldalunkat, és kérek szépen egy megosztást is, hogy minél több emberhez eljussanak az információk!

Ha meg szeretné ismerni adótanácsadónk és egy tapasztalt könyvelőiroda vezető további tanácsait, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Bejegyzés nyomtatása Bejegyzés nyomtatása

Fontosabb változások az adózás rendjében 2015. – Adótanácsadói összefoglaló

36625738_sAdótanácsadói kitekintés a 2015. január 1-i néhány fontosabb adózás rendjét érintő szabályra.

Összegyűjtöttük az adózás rendjét érintő kisebb, de a kis- és középvállalkozásokat annál nagyobb mértékben érintő változásokat. Ezek a változások fontos képviseleti, gyakorisági változások, melyek befolyásolhatják a társaság üzletmenetét, sőt akár likviditását is.

Milyen fontos változások léptek életbe?

Adóhatóság előtti képviselet

Bővült azok köre, akik bennünket vagy társaságunkat képviselhetik egy adóhatósági vizsgálat során. Ettől az évtől már a könyvvizsgálók is jogosultak arra, hogy magánszemélyeket és cégeket képviseljenek.

Fokozott adóhatósági felügyelet alatt állók

Eddig azok a társaságok, akiket ilyen felügyelet alá vont az adóhivatal, kötelesek voltak beadandó nyilatkozataikat, bevallásaikat adótanácsadóval, adószakértővel vagy okleveles adószakértővel ellenjegyeztetni. Ezek a társaságok elég nehéz helyzetbe kerültek, mert nem volt elég, hogy az adóhatóság nagyítóval figyelte őket, még olyan ellenjegyzőt is találniuk kellett, aki hajlandó volt vállalni a dokumentumok „hitelesítését”. Hát, nem volt nagyon könnyű, és még további kiadásokat is jelentett a hitelesítő díjának kifizetése.

Ez a kötelezettség ettől az évtől megszűnt.

Élelmiszerértékesítés automatából

Újabb kis csatorna, ahol a költségvetés növelni tudja bevételeit.

A kezelőszemélyzet nélküli élelmiszerértékesítést végző automaták üzemeltetői kötelesek bejelenteni az adóhatósághoz:

 • az értékesítés megkezdését
 • az értékesítés befejezését
 • az automata működését érintő bármilyen változást

Sejthettük, hogy ez a bejelentés nem lesz ingyenes! Az első bejelentés díjköteles, automatánként 30 ezer forint.

Figyelem!

A bejelentési kötelezettség kiterjed a már üzemelő automaták üzemeltetőire is. Az ilyen berendezést üzemeltetők 2015. március 31-ig kötelesek bejelenteni az üzemeltetést, és megfizetni a regisztrációs díjat.

Változik az áfa bevallás gyakorisága

Az alakuló cégek áfa bevallási gyakorisága negyedévesről havira változik, és ez a megalakulás teljes évére és az azt követő teljes évre is vonatkozik.

Akinek az adóévet megelőző második adóévben 50 millió forintot meghaladó nettó árbevétele volt, köteles áttérni éves bevallásról negyedéves bevallásra.

Ha tetszett adótanácsadónk írása, kedvelje oldalunkat!

S ha nem szeretne lemaradni értékes adózási információkról, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Bejegyzés nyomtatása Bejegyzés nyomtatása

Választási lehetőség az általános forgalmi adóban 2015. – Adótanácsadói összefoglaló – 3. rész

4736434_sFolytatjuk adótanácsadói kitekintésünket egy 2015. január 1-től érvényes általános forgalmi adó választási lehetőség ismertetésével.

Adótanácsadónkkal minden fontos, 2015. január 1-től érvényes, általános forgalmiadó-változást áttekintettünk az előző írásokban.
Egy kivételével.
Ez a változás az ingatlanok bérbeadására és értékesítésére vonatkozóan választható általános forgalmiadó-kötelezettséget érinti.

Kis összefoglalást is adva, általánosságban is tekintsük át az egyes ingatlanok értékesítésére és bérbeadására vonatkozó áfaszabályokat!

Ingatlanok értékesítése

Alapértelmezés szerint az ingatlanok értékesítése adómentes. Van azonban két kivétel, amikor az ingatlanok értékesítése áfaköteles lesz, és ez nem is választható, változtatható meg.

Mely ingatlanok értékesítése áfaköteles?

 • új ingatlan értékesítése, amelynek első jogerős rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg, vagy megtörtént ugyan, de az arra jogosító határozat jogerőre emelkedésétől még nem telt el két év
 • építési telek értékesítése

Mely ingatlanok értékesíthetők adómentesen vagy értékesíthetők az általános áfamérték felszámításával is, az adózó választása és bejelentése alapján?

 • a fenti kategória szerint újnak nem minősülő ingatlanok értékesítése
 • építési teleknek nem minősülő földterület

Hogyan lehet általános szabályok szerinti áfafizetési kötelezettséget választani?

Kétféle lehetőség van erre:

 • csak a nem lakóingatlannak minősülő ingatlan esetében választjuk az áfafizetési kötelezettséget
 • lakó és nem lakóingatlannak minősülő ingatlan esetében is választjuk az áfafizetési kötelezettséget

5 éves szabály

Bármely lehetőséget is választjuk, azt megváltoztatni és az értékesítést újra adómentessé tenni csak öt év elteltével lehet.

Mi változott 2015. január 1-től? Meddig kell bejelenteni?

Lehetőség van arra, hogy 2015. február 28-ig – az 5 éves szabály figyelmen kívül hagyásával – megváltoztassuk azon nyilatkozatunkat, amellyel az összes ingatlanunk értékesítésére adófizetési kötelezettséget választottunk. Így azt javaslom – a későbbiekben megindokolva -, kizárólag a lakóingatlannak nem minősülő ingatlan értékesítésére válasszuk az adófizetési kötelezettséget.

Ingatlanok bérbeadása

Alapértelmezés szerint az ingatlanok bérbeadása adómentes, de vannak kivételek, amikor ez a bérbeadás áfaköteles.

Melyek az áfaköteles bérbeadások?

 • kereskedelmi szálláshely szolgáltatást szolgáló ingatlan bérbeadása
 • közlekedési eszköz elhelyezésének, parkolásának biztosítását szolgáló bérbeadás, ha azt valóban közlekedési eszköz elhelyezésére használják
 • ingatlannal tartósan összekötött gép, egyéb berendezés bérbeadása (például benzinkút bérbeadása)
 • széf bérbeadása

Bármely más ingatlan adómentesen adható bérbe, vagy a társaság választása és bejelentése szerint akár az általános áfamérték felszámításával is.
Az 5 éves szabály erre a választásra is vonatkozik.

Hogyan döntsünk?

Milyen szempontokat kell figyelembe venni?

A lakóingatlan és a hozzá kapcsolódó (felújítási, javítási stb.) kiadások általános forgalmi adója a tételes tiltás miatt akkor sem vonható le, ha a lakóingatlan értékesítését vagy bérbeadását áfakötelessé tettük.

Az egyéb ingatlanok esetében nincs tételes tiltás az áfa visszaigénylésére. Tehát ha az ingatlant a bevételszerző tevékenységünk érdekében használjuk, és bejelentjük áfafizetési kötelezettség alá, akkor az egyéb ingatlanokkal kapcsolatos kiadások általános forgalmi adója visszaigényelhetővé válik.

Ha adóalanyoknak értékesítünk vagy adunk bérbe ingatlant, akkor nincs jelentősége annak, hogy áfás áron számlázunk-e vagy sem (kivéve, ha olyan adóalanyról van szó, aki adómentes tevékenységet folytat, és nem tudja a felszámított áfát visszaigényelni).

Ha viszont nem adóalanyoknak (pl. magánszemélyeknek) értékesítünk vagy adunk bérbe ingatlant, akkor versenyképesebb árat tudunk elérni, ha nem jelentkeztünk be az ingatlanok tekintetében áfakörbe, hiszen a nem adóalany nem tudja az áfát visszaigényelni, így neki 27%-kal drágább lesz az ingatlanok ára vagy bérleti díja. Itt viszont számítani kell arra, hogy az ingatlannal kapcsolatosan felmerült kiadások áfája sem lesz visszaigényelhető.

Aki kedveli az oldalunkat, attól kérek egy megosztást is, hogy minél több emberhez eljussanak az információk!

Ha tetszett adótanácsadónk írása, kedvelje oldalunkat!

Ha meg szeretné ismerni adótanácsadónk és egy tapasztalt könyvelőiroda vezető további tanácsait, iratkozzon fel hírlevelünkre!


Bejegyzés nyomtatása Bejegyzés nyomtatása

Ha nem készül fel a változásokra, likviditási gondjai lehetnek!

25446188_sEz az általános forgalmi adó változás csak 2015. július 1-jétől lép életbe, és az időszakos elszámolású ügyletekre vonatkozik, de jobb, ha már most megismeri!

Ez egy olyan általános forgalmi adó változás, amelyről már egy évvel ezelőtt is beszámoltam, de a törvényi változás mindössze 3 napot élt meg, és máris visszavonásra került.

Most úgy döntött a parlament, hogy 2015. július 1-től mégis életbe lépnek az időszakos elszámolású ügyletekre vonatkozó rendelkezéstervezetek.

Milyen tevékenységekre vonatkozik a változás?

2015. július 1-től:

 • könyvelői szolgáltatás
 • adótanácsadói, adószakértői szolgáltatás
 • könyvvizsgálói szolgáltatás

2016. január 1-től:

 • minden időszakos elszámolású ügyletre

Mi ez a változás?

A kibocsátott számlák utáni általános forgalmi adót a számla teljesítési időpontja szerinti időszakban kell bevallani és befizetni. A törvényi változás ezt a teljesítési időpont értelmezést változtatja meg 2015. július 1-jétől a fenti szolgáltatást végző társaságok esetében.

Hogyan kell 2015. június 30-ig és július 1. után az általános forgalmi adó befizetésének időpontját meghatározni?

Vegyünk egy adótanácsadói példát!

Tételezzük fel, hogy egy könyvelőtársaság havi általános forgalmi adó bevallásra kötelezett, és 2014. évben végez szolgáltatást.

Ha a júliusban elvégzett munkát számlázza le a társaság, akkor a számlát nyilván augusztusban fogja kiállítani, amikor már megvan a teljesítésigazolása, és a számlafizetési határideje nem lesz hamarabb, mint augusztusban.

Ennek a számlának a teljesítési időpontja az általános forgalmi adó törvény szerint abban az időszakban lesz, amikor a számla fizetési határideje van, vagyis augusztusban.

Így ennek a számlának a fizetendő általános forgalmi adóját a 2014. évre érvényes szabályok szerint, augusztus hónapra kell bevallani, és szeptember 20-ig kell megfizetni.

Mi a változás?

Maradjunk az előző adótanácsadói példánál, de a könyvelőtársaság 2015. július 1. utáni szolgáltatási számláinak kiszámlázást nézzük meg.

Ha a júliusban elvégzett könyvelési szolgáltatást számlázza le a könyvelő társaság, akkor a számlát nyilván most is augusztusban fogja kiállítani, amikor már megvan a teljesítés igazolása, de a számla teljesítésének időpontja nem annak augusztusi fizetési határideje lesz, hanem az elvégzett teljesítéssel érintett időszak utolsó napja, vagyis július.

Ennek a számlának az általános forgalmi adóját tehát a júliusi általános forgalmi adó bevallásban kell bevallani, és augusztus 20-ig kell megfizetni.

Nézzük meg egy adótanácsadói számpéldán, hol jelenthet ez a törvényi változás likviditási gondokat!

Egyszerűsítő feltételezések:

 • havi bevallásra kötelezett a könyvelőtársaság
 • minden hónapban 500 ezer forint értékű, kizárólag könyvelési szolgáltatásból származó, befizetendő általános forgalmi adója keletkezik
 • fizetési határidő, a szolgáltatásvégzés utolsó napjától számított 15. naptári nap

Szolgáltatás tényleges teljesítése

Számla ÁFA tartalma

Fizetési határidő

ÁFA szerinti teljesítési idő

ÁFA fizetési határideje

Májusban végzett kiszámlázott szolgáltatás

500 000

2015.06.15

2015.06. hó

2015.07.20

Júniusban végzett kiszámlázott szolgáltatás

500 000

2015.07.15

2015.07. hó

2015.08.20

Júliusban végzett kiszámlázott szolgáltatás

500 000

2015.08.15

2015.07.hó

2015.08.20

Augusztusban végzett kiszámlázott szolgáltatás

500 000

2015.09.15

2015.08. hó

2015.09.20

A táblázatból tökéletesen látszik, hogy a változás hatálybelépésének hónapjában (júliusban) megduplázódik a könyvelőtársaság általános forgalmi adófizetési kötelezettsége, hiszen a júniusban végzett munkák általános forgalmi adóját és a júliusban végzett számlákét is a júliusi bevallásban kell szerepeltetni, és augusztus 20-ig befizetni.

Negyedéves bevallás esetén sincs ez másként, csak ebben az esetben a harmadik negyedévre kell azzal számolni, hogy nem három, hanem négyhavi teljesítés általános forgalmi adóját kell a harmadik negyedéves bevallásba betenni, és október 20-ig befizetni.

Aki kedveli az oldalunkat, attól kérek egy megosztást is, hogy minél több emberhez eljussanak az információk!

Ha meg szeretné ismerni adótanácsadónk és egy tapasztalt könyvelőiroda vezető további tanácsait, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Ha tetszett írásunk, kedvelje oldalunkat és tartson velünk a jövő héten is!


Bejegyzés nyomtatása Bejegyzés nyomtatása