Címke: személyi jövedelemadó

2019. évi jogszabályi változások – SZJA

Tovább haladunk a 2019. évre elfogadott jogszabályi módosítások ismertetésében.

Folytatjuk az adótörvény változások ismertetését és a kata és kiva után, rátérünk a személyi jövedelemadóra, abban is egy igen sokakat foglalkoztató témára, a cafeteriára. E cikkünk még nem tartalmazza a 2. módosító törvény rendelkezéseit!

Hogyan változnak a dolgozóknak kedvezményesen fizethető juttatások?

Nagyon sok változás van ezen a téren. Nagyon sok eddig jól használható cafeteria elem vagy bérként fog a továbbiakban adózni, vagy magasabb adókulcsú kategóriába kerül a 2019. évben.

A könnyebb áttekinthetőség kedvéért táblázatba foglaltuk az egyes elemeket, amelyeket még használhatnak a vállalkozások kedvezményes adózás mellett.

2019. évi juttatások Korlát Extra korlátok
Adómentes juttatások
Utazási bérlet, jegy azok árának összegéig NINCS
Bölcsődei, óvodai szolgáltatás, ellátás akár a magánszemély nevére szóló számla összegéig
Üzemanyagmegtakarítás 100 eFt/hó
Béren kívüli juttatások
SZÉP-szálláshely 225 eFt/év 34,5% adóval, egyéni és 450 eFt kerettúllépés adója 40,71%
SZÉP-vendéglátás 150 eFt/év
SZÉP-szabaidős szolgáltatás 75 eFt/év
Egyes meghatározott juttatások
Hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás a számla összegéig adómérték 40,71%
Telefonszolgáltatás magáncélú használata a magánhasználat összegéig
Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár célzott szolgáltatásként befizetett összeg
Reprezentáció, üzleti ajándék a számla összegéig
Csekély értékű ajándék minimálbér 10%-a/év

Néhány nem gyakori elem, amit nem tettünk be a táblázatba, mert csak néhány adózót érint.

Nem gyakori béren kívüli juttatás elemek

 • szakszervezet által adott üdülőben nyújtott, üdülési szolgáltatás a minimálbér összegéig
 • szövetkezet közösségi alapjából, az alapszabálynak megfelelően, nem pénzben juttatott jövedelem a minimálbér 50%-áig
 • szakképző iskolai tanuló, kötelező szakmai gyakorlaton lévő hallgató, duális képzésben hallgatói munkaszerződés alapján részt vevő hallgató részére azonos feltételekkel és módon ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott adóköteles bevétel

Az összes olyan elem, amely nem szerepel a táblázatban és a kiegészítésben, de 2018-ban még kedvezményes adózás mellett volt adható, bérként fog adózni.

Melyek ezek a juttatások?

 • munkahelyi étkeztetés
 • Erzsébet-utalvány
 • iskolakezdési támogatás
 • önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás
 • egészségpénztár, önsegélyező pénztári hozzájárulás
 • 100.000.- forint pénzösszeg juttatás
 • sportrendezvényre szóló belépő
 • kulturális belépő
 • mobilitási célú lakhatási támogatás
 • vissza nem térítendő lakáscélú támogatás, hiteltámogatás
 • diákhitel támogatás
 • kockázati biztosítás

Ezen támogatások jó része igen nagy segítségére volt a társaságok vezetőinek abban, hogy kevés, vagy az adómentes juttatások esetében, nulla adófizetés mellett tudjanak ösztönző juttatási rendszereket kialakítani. Sajnos a jogszabályi módosítások következtében, ez a lehetőség 2019-re teljesen minimálisra csökken.

Ha meg szeretné ismerni adótanácsadónk és egy tapasztalt könyvelőiroda vezető további tanácsait, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Bejegyzés nyomtatása Bejegyzés nyomtatása

Személyi jövedelemadó változások 2018. január 1.

2018. január 1-ével is lényeges változások lépnek életbe a személyi jövedelemadóban.

Lényeges változások lépnek életbe 2018. január 1-ével, amelyek egy része már a 2017. júniusi csomagban is megjelent. Írásunkban összefoglaljuk ezeket a fontosabb változásokat.

Családi kedvezmény

Az igénybevehető kedvezmény összege, a két eltartottat nevelő családok esetén havi 2 500 forinttal nőtt.

Kedvezmények havi összege:

 • egy eltartott esetén 66 670 forint
 • két eltartott esetén 116 670 forint
 • három és minden további eltartott esetén 220 000 forint

Közös tulajdon jövedelme

Ki lesz köteles a jövedelem bevallására közös tulajdon esetén?

 • a magánszemélyt a tulajdoni hányada arányában terheli adókötelezettség
 • a tulajdonostársak közössége esetén a bevétellel szemben felmerült költség bármelyik tulajdonos nevére szóló bizonylat alapján elszámolható
 • házassági vagyonközösség fennállása alatt, a felek tevékenységéből származó és minden más jövedelem után azt a magánszemélyt terheli adókötelezettség, aki a tevékenységet folytatja, illetőleg / vagy aki a jövedelemszerzés jogcímének jogosultja
 • Ez mind szép, de a törvény szövege szerint, akár figyelmen kívül is hagyható, mert csak a tulajdonosok eltérő rendelkezése illetve tulajdonjogi korlátozások hiányában alkalmazandó.

Mit is jelent ez?

Azt, hogy ha nincsenek tulajdonjogi korlátozások, akkor arról, hogy ki lesz bevallásra kötelezett a közös tulajdon jövedelmével kapcsolatban, a tulajdonostársak döntik el, csak írniuk kell egy tulajdoni arányoktól eltérő megállapodást egymással.

Milyen közös tulajdonokra vonatkozik ez a rendelkezés?

 • ingó vagyontárgy
 • ingatlan
 • vagyoni értékű jog
 • értékpapír

Mobilitási célú lakhatási támogatás

Mi változik a mobilitási célú lakhatási támogatás rendelkezéseiben?

Lényegesen megemelkedett az adható támogatás összege.

Az ugyanazon munkáltató által nyújtott mobilitási célú lakhatási támogatás havi összege

 • a foglakoztatás első 24 hónapjában a minimálbér 40%-a helyett, annak 60%-a
 • a foglakoztatás második 24 hónapjában a minimálbér 25%-a helyett, annak 40%-a
 • a foglakoztatás második 24. hónapját követő 12 hónapban a minimálbér 15%-a helyett 20%-a

Gépjármű üzemeltetéssel kapcsolatos költségek

Milyen járműre számolhatunk el költséget?

 • saját tulajdonú
 • zárt végű lízingbe vett

Ki számolhat el költséget egy adott járműre?

A tulajdonos és annak közeli hozzátartozói, vagyis

 • házastárs
 • egyenesági rokon
 • az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek
 • nevelőszülő
 • testvér

Egyenesági a rokonság azok között, akik közül az egyik a másiktól származik.

Milyen költségek számolhatók el?

 • üzemanyag-felhasználás
 • számlával (bizonylattal) történő igazolás alapján a jármű fenntartásának, javításának és felújításának költsége

Mivel igazolható a tulajdonjog?

 • a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott törzskönyvvel
 • a törzskönyv visszavonása esetén a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott igazolással

Ha meg szeretné ismerni adótanácsadónk és egy tapasztalt könyvelőiroda vezető további tanácsait, iratkozzon fel hírlevelünkre!

 

Bejegyzés nyomtatása Bejegyzés nyomtatása

 

 

Személyi jövedelemadó változások 2. rész – 2017. június

Folytatjuk a személyi jövedelemadó törvény júniusban elfogadott változásainak bemutatását.

A közös tulajdon jövedelmének elszámolása és a mobilitási célú lakáshatási támogatás változási után tovább folytatjuk a személyi jövedelemadó törvény júniusi változásainak bemutatását.

Orvosi praxisjog

Mikor adómentes?

Adómentes az egészségügyi államigazgatási szerv által orvos részére adott önálló háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi tevékenység nyújtására jogosító engedélyben foglalt praxisjog (megszerzéskor működtetési jog) átruházásáért kapott ellenérték, amely alapján önálló orvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel, meghatározott körzetben volt végezhető.

Mikor csak sávos rendszerben adómentes?

Az egyéb módon szerzett praxisjog átruházásából származó bevétel értékcsökkenési leírást és megfizetett illetéket meghaladó része

 • 100%-ban adóköteles a megszerzés évében és az azt követő első évben
 • 90%-ban a megszerzés évét követő második évben,
 • 60%-ban a megszerzés évét követő harmadik évben,
 • 30%-ban a megszerzés évét követő negyedik évben,
 • 0%-ban a megszerzés évét követő ötödik és az azt követő években.

Hatálybalépés: 2017. június 20.

Gépjármű üzemeltetéssel kapcsolatos költségek

Milyen járműre számolhatunk el költséget?

 • saját tulajdonú
 • zárt végű lízingbe vett

Ki számolhat el költséget egy adott járműre?

A tulajdonos és annak közeli hozzátartozói, vagyis

 • házastárs
 • egyenesági rokon
 • az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek
 • nevelőszülő
 • testvér

Egyenesági a rokonság azok között, akik közül az egyik a másiktól származik.

Milyen költségek számolhatók el?

 • üzemanyag-felhasználás
 • számlával (bizonylattal) történő igazolás alapján a jármű fenntartásának, javításának és felújításának költsége

Mivel igazolható a tulajdonjog?

 • a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott törzskönyvvel
 • a törzskönyv visszavonása esetén a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott igazolással

Hatálybalépés: 2018. január 1.

Iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók

Milyen térítések adómentesek?

 • a gyakorlati képzésük ideje alatt kötelezően
 • vagy a gyakorlati képzést végző szervezet saját döntése alapján biztosított
 • nem pénzbeli juttatások, ideértve az utazási költségtérítést is

Hatálybalépés: 2017. június 20., de 2017. január 1-től alkalmazható!

Segély, kártérítés

Milyen forrásból kapható adómentesen?

 • közadakozásból
 • munkáltatójától segélyként, támogatásként

Milyen esemény bekövetkezésekor?

 • elemi kár
 • katasztrófa
 • tűzkár
 • baleset

Hatálybalépés: 2017. június 20., de 2017. január 1-től alkalmazható!

Ha meg szeretné ismerni adótanácsadónk és egy tapasztalt könyvelőiroda vezető további tanácsait, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Bejegyzés nyomtatása Bejegyzés nyomtatása

 

 

 

 

Személyi jövedelemadó változások 1. rész – 2017. június

Mai írásunkban tovább követjük a nyári változásokat a személyi jövedelemadó területén.

A kata nyári változásainak áttekintése után, a törvénykezés személyi jövedelemadó módosításait vesszük górcső alá, megnézzük, hogy ezen a területen milyen változások születtek és azok hogyan lépnek hatályba.

Vegyük sorra a változásokat!

Közös tulajdon jövedelme

Ki lesz köteles a jövedelem bevallására közös tulajdon esetén?

 • a magánszemélyt a tulajdoni hányada arányában terheli adókötelezettség
 • a tulajdonostársak közössége esetén a bevétellel szemben felmerült költség bármelyik tulajdonos nevére szóló bizonylat alapján elszámolható
 • házassági vagyonközösség fennállása alatt, a felek tevékenységéből származó és minden más jövedelem után azt a magánszemélyt terheli adókötelezettség, aki a tevékenységet folytatja, illetőleg / vagy aki a jövedelemszerzés jogcímének jogosultja

Ez mind szép, de a törvény szövege szerint, akár figyelmen kívül is hagyható, mert csak a tulajdonosok eltérő rendelkezése illetve tulajdonjogi korlátozások hiányában alkalmazandó.

Mit is jelent ez?

Azt, hogy ha nincsenek tulajdonjogi korlátozások, akkor arról, hogy ki lesz bevallásra kötelezett a közös tulajdon jövedelmével kapcsolatban, a tulajdonostársak döntik el, csak írniuk kell egy tulajdoni arányoktól eltérő megállapodást egymással.

Milyen közös tulajdonokra vonatkozik ez a rendelkezés?

 • ingó vagyontárgy
 • ingatlan
 • vagyoni értékű jog
 • értékpapír

Hatálybalépés: 2018. január 1.

Mobilitási célú lakhatási támogatás

Mi változik a mobilitási célú lakhatási támogatás rendelkezéseiben?

Lényegesen megemelkedett az adómentesen adható támogatás összege.

Az ugyanazon munkáltató által, adómentesen adható mobilitási célú lakhatási támogatás havi összege

 • a foglalkoztatás első 24 hónapjában a minimálbér 40 helyett, annak 60%-a
 • a foglalkoztatás második 24 hónapjában a minimálbér 25 helyett, annak 40%-a
 • a foglalkoztatás második 24. hónapját követő 12 hónapban a minimálbér 15 helyett 20%-a

Hatálybalépés: 2018. január 1.

Következő cikkünkben tovább folytatjuk a fontosabb változások bemutatását a személyi jövedelemadó területén.

Ha meg szeretné ismerni adótanácsadónk és egy tapasztalt könyvelőiroda vezető további tanácsait, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Bejegyzés nyomtatása Bejegyzés nyomtatása