Bejegyzés nyomtatása Bejegyzés nyomtatása
máj
21
2018

Adózás rendje ügyvezetőknek – 3. rész

Sorra vesszük, milyen következményei lehetnek, ha az adóhivatal kockázatos adózónak minősíti társaságunkat.

Ügyvezetőknek szóló sorozatunk első részében feltérképeztük azokat a hatásokat, a megváltozott jogszabályok tükrében, amelyek akkor érik a társaságot, ha a tulajdonosok vagy az ügyvezetők adóhatósági tartozással szálltak ki egy társaságból.

A második részben azt tárgyaltuk ki, hogy milyen pozitív megítélésre számíthatnak azok a társaságok, amelyek megfelelnek a megbízható adózó kategóriájának.

Ebben a cikkben a kockázatos adózói minősítésről adunk összefoglalást.

Mint tudjuk, az adóhivatal negyedévente minősíti a társaságokat és sorolja

 • megbízható
 • általános
 • kockázatos

adózó kategóriákba.

Mely társaság minősül kockázatos adózónak?

Ha a következő szempontok közül bármelyik teljesül:

 • szerepel a jelentős összegű adóhiánnyal érintett adózók listáján – http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adoslista/hiany_hatralek/jelentos_adohianyosok.html
 • szerepel a 100 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkező adózók listáján – http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adoslista/hiany_hatralek/nemmagan180_2018.html
 • szerepel a be nem jelentett foglalkoztatottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján – http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/benemjelentett
 • egy éven belül az adóhatóság ismételt üzletlezárás intézkedést alkalmazott vele szemben
 • kényszertörlési eljárás alatt áll
 • az adózó terhére a tárgyévben és a megelőző öt évben megállapított nettó adókülönbözet, a tárgyévi összes adóteljesítmény 70%-át meghaladja
 • a tárgyévben és a megelőző két évben esedékesség vált mulasztási bírság összege meghaladja a tárgyévi összes adóteljesítmény 70%-át
 • székhelye, székhelyszolgáltatóhoz van bejegyezve és az adóigazgatási eljárás akadályozása miatt véglegessé vált mulasztási bírságot szabtak ki terhére a tárgyévben vagy az azt megelőző három évben

Meddig marad érvényben a kockázatos adózói minősítés?

Általában 1 évig, kivéve

 • a kényszertörlési eljárást, amikor annak időtartama alatt áll fenn a kockázatos adózói minősítés
 • a jelentős összegű adóhiánnyal és adótartozással érintett adózók esetében addig, amíg a tartozás megfizetésre nem kerül
 • csoportos adóalanyiság esetén mindvégig kockázatos adózó marad, amíg annak legalább egy tagja kockázatos adózónak minősül

Milyen hátrányokra számíthatnak a kockázatos adózók?

Ellenőrzések időtartama

Ha az adózó a vizsgált időszakban vagy a vizsgálat ideje alatt bármikor kockázatosnak minősült, az ellenőrzések lehetséges határideje az általánoshoz képest 60 nappal meghosszabbodik.

Visszaigényelt általános forgalmi adó kiutalása

A kockázatos adózó által visszaigényelt általános forgalmi adó kiutalási határideje hetvenöt nap.

Milyen hátrányokra számíthatnak a szankciók tekintetében?

Késedelmi pótlék

A késedelmi pótlék megállapítása időpontjában kockázatosnak minősülő adózót, a feltárt adókülönbözet után a jegybanki alapkamat ötszöröse terheli.

Kiszabható adóbírság, mulasztási bírság

Ha az adózó a jogszabálysértés elkövetésének vagy feltárásának időpontjában kockázatos adózónak minősült, akkor az adóhatóság az adóbírság és a mulasztási bírság kiszabását nem mellőzheti.

A kiszabható legkisebb bírság mértéke az általános szabályok szerint kiszabható bírság felső határának harminc százaléka.

A kiszabható felső határ pedig az az általános szabályok szerint kiszabható mulasztási bírság felső határának százötven százaléka.

A minősítés szempontjainál felsoroltak között van jó néhány, amely nem likviditási gondokhoz kapcsolódik, hanem gondos odafigyeléssel elkerülhető, és ahogy a szankciókból is látszik ez a büntetések és bírságok tekintetében is számottevő megtakarítási tétel lehet.

Ha meg szeretné ismerni adótanácsadónk és egy tapasztalt könyvelőiroda vezető további tanácsait, iratkozzon fel hírlevelünkre!

 

Bejegyzés nyomtatása Bejegyzés nyomtatása

A cikk írójáról

Gazdagné Novák Mária a Countplus Adótanácsadó és Könyvelő Kft vezetője.

Szólj hozzá!