Bejegyzés nyomtatása Bejegyzés nyomtatása
máj
8
2018

Adózás rendje ügyvezetőknek – 2. rész

Újabb lényeges információkat igyekszünk megosztani önökkel.

Fontos információkkal folytatjuk cikksorozatunkat, melyben a megbízható adózókra vonatkozó előnyöket ismertetjük.

Milyen kedvezményekkel élhetnek a megbízható adózók?

Ellenőrzések időtartama

Az adóhatósági vizsgálat minden társaságra plusz terheket ró. A mindennapi folyamatos munka mellett még a revizorokat is maradéktalanul ki kell szolgálni, ezért jól jöhet a könnyítés.

Az adóhatósági ellenőrzések időtartama – ha az adózó a vizsgálat ideje alatt eleget tesz együttműködési kötelezettségének – nem haladhatja meg a 180 napot, amely általános esetben 365 nap.

Visszaigényelt általános forgalmi adó kiutalása

Azon társaságok életében, akik valamely tevékenységükkel a fordított adózás hatálya alatt számláznak, vagy például egy nagy beruházás eredményeképpen általános forgalmi adót igényelnek vissza, lényeges szempont, hogy a visszaigényelt adóhoz a lehető leggyorsabban jussanak hozzá.

A visszaigényelt általános forgalmi adót az adóhatóság, 30 napon belül utalja ki az általános 75 nap helyett. Kivéve a nyilvánosan működő részvénytársaságokat, amelyekre 120 napos határidő vonatkozik.

Milyen kedvezmények vannak a szankciók tekintetében?

Kiszabható mulasztási bírság

Senki sem tévedhetetlen, ezért bárkivel előfordulhat, hogy egy bejelentési kötelezettséget, egy bevallást vagy bármilyen más kötelezettséget, nem vagy késve teljesít, ezért nem mindegy, hogy ennek a szankciója milyen mértékben terheli a társaság zsebeit.

Ha az adózó a jogszabálysértés elkövetésének időpontjában vagy a jogszabálysértés jegyzőkönyvezésének időpontjában megbízható adózónak minősült, akkor a bírság felső határa, az általánosan kiszabható bírság felső határának 50%-a, kivéve, ha a kiszabott bírság a megbízható adózói minősítés elvesztését eredményezi.

Kiszabható adóbírság

Minden társaság és annak könyvelője törekszik arra, hogy lehetőleg hiba mentesen, a jogszabályoknak megfelelően történjen a gazdasági események rögzítése. Azonban bármikor előfordulhat, hogy hiba kerül a rendszerbe és ebben a hetente változó jogszabályi környezetben mégsem sikerül a jogszabályok előírásait betartani. Ebben az esetben is jól jöhet az a kedvezmény, amely a megbízható adózói minősítéssel jár.

Ha az adózó az adóellenőrzés alá vont adómegállapítási időszak egészében vagy az adóellenőrzés megállapításairól szóló jegyzőkönyv keltének időpontjában megbízható adózónak minősült, akkor a kiszabható adóbírság felső határa, az általánosan kiszabható adóbírság 50%-a, kivéve, ha a kiszabott bírság a megbízható adózói minősítés elvesztését eredményezi.

Fizetési könnyítések

Automatikus fizetési könnyítés

Az adózó, nyilvántartott adótartozásaira – kivéve természetesen a „levonásos adókat” – elektronikus úton

  • ha a nettó adótartozás nem haladja meg az 1,5 millió forintot
  • évente egy alkalommal
  • legfeljebb 12 havi
  • pótlékmentes

fizetési könnyítést kérhet. Az adóhatóság nem vizsgálja, hogy a fizetési nehézség az adózónak felróható-e és a fizetési nehézség kialakulásának okait, körülményeit sem, mint azt általános esetben tenné.

Az adóhatóság a kérelem beérkezésétől számított tizenöt napon belül határozatot hoz, amelyet elektronikus úton kézbesít.

Ha az adózó kérelme nem felel meg a fenti szempontoknak, akkor az adóhatóság az általános szabályok szerint bírálja el a kérelmet.

Az fizetési könnyítés teljesítésére az általános szabályok vonatkoznak, Ha az adózó az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, az automatikus fizetési könnyítés érvényét veszti, és a tartozás az eredeti esedékességtől felszámított késedelmi pótlékkal együtt, egy összegben esedékessé válik.

Ha meg szeretné ismerni adótanácsadónk és egy tapasztalt könyvelőiroda vezető további tanácsait, iratkozzon fel hírlevelünkre!

 

Bejegyzés nyomtatása Bejegyzés nyomtatása

A cikk írójáról

Gazdagné Novák Mária a Countplus Adótanácsadó és Könyvelő Kft vezetője.

Szólj hozzá!