Bejegyzés nyomtatása Bejegyzés nyomtatása
ápr
23
2018

Adózás rendje ügyvezetőknek – 1. rész

Változtak a szabályok az adóregisztrációs eljárásban.

Változtak az adóregisztrációs eljárás szabályai, változott az új társaságok alapításakor követendő eljárási szabályok. Bevezetésre került az adófizetési biztosíték.

Mikor kötelezi az adóhatóság az alakuló társaságot vagy a személycserékkel érintett, már meglévő társaságot adófizetési biztosíték letételére?

Ha van olyan közös szelete egy régi társasággal, amely az adószám megállapítása iránti kérelem benyújtásának napját

 • megelőző öt éven belül
 • a túlfizetéssel csökkentett 1 millió forintot meghaladó adótartozással
 • a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók esetében 2 millió forintot meghaladó tartozással
 • jogutód nélkül szűnt meg
 • feltéve, hogy a régi társaságban ez a közös szelet a felszámolás vagy a kényszertörlési eljárás kezdő napját megelőző háromszázhatvanadik napon, illetve azt követően bármelyik nap fennállt
 • és az adóregisztrációs eljárás megindításának időpontjáig az adótartozás nem térült meg.

Mi ez a közös szelet?

Az adószám megállapítása iránti kérelem benyújtásának napját megelőző öt éven belül

 • vezető tisztségviselője
 • cégvezetője
 • képviseletre jogosult tagja, vagy kft., zrt. esetében 50%-ot meghaladó mértékű szavazati joggal vagy minősített többségű befolyással rendelkező tagja, részvényese

volt a fenti feltételekkel megszűnt társaságnak.

Mi az adófizetési biztosíték?

Az adófizetési biztosíték az adóhivatal erre a célra megnyitott, elkülönített letéti számlájára történő kamatmentes

 • egyösszegű befizetés vagy
 • a kiállításától számított tizenkét hónapon keresztül érvényes, az előírt adófizetési biztosíték összegéről szóló, az állami adó- és vámhatóság mint kedvezményezett javára, a Magyar Nemzeti Bank nyilvántartásában szereplő, vagy az Európai Unió más tagállamában honos, bejegyzett pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, befektetési vállalkozás által kiállított garancialevél.

Mekkora az adófizetési biztosíték összege?

A megszűnt társaság adótartozásának összege.

Meddig kell az adófizetési biztosítékot rendelkezésre bocsátani?

Egy éven keresztül, folyamatos szinten tartási kötelezettség mellet. Ha az adóhivatal a társaság folyó adótartozására használ fel az adófizetési biztosítékból, elektronikus úton értesíti a társaságot, a biztosíték teljes vagy részleges felhasználásáról. A társaság kötelezettsége pedig ilyenkor az, hogy 15 napon belül az eredeti összegre egészítse ki az adófizetési biztosítékot. Az egy év letelte után az adóhivatal a biztosítékot, 30 napon belül visszafizeti a társaság részére.

Mi a következménye, ha a felhasznált adófizetési biztosítékot a társaság nem egészíti ki?

Az adóhivatal elrendeli az adószám törlését, amelyet közvetlenül az adózóval közöl. Ha az adózó az adószám törlését elrendelő határozat véglegessé válásáig eleget tesz kötelezettségének, az adóhivatal a határozatot visszavonja.

Megakadályozható-e az adóregisztrációs eljárás?

Igen, az érintett személy kimentési kérelmet terjeszthet elő.

Van-e helye jogorvoslati eljárásnak?

Fellebbezést lehet előterjeszteni az adófizetési biztosíték letételére kötelező határozat közlésétől számított 8 napon belül. a benyújtott fellebbezésnek az adófizetési biztosíték letételére nincs halasztó hatálya.

Következő írásunkban, a teljesség igénye nélkül, tovább boncolgatjuk az adózás rendje törvény változásait.

Ha meg szeretné ismerni adótanácsadónk és egy tapasztalt könyvelőiroda vezető további tanácsait, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Bejegyzés nyomtatása Bejegyzés nyomtatása

Related Posts

A cikk írójáról

Gazdagné Novák Mária a Countplus Adótanácsadó és Könyvelő Kft vezetője.

Szólj hozzá!