Bejegyzés nyomtatása Bejegyzés nyomtatása
okt
24
2017

Adó jogszabály változások – 3. rész – 2017. június

Folytatjuk a 2017. júniusi fontosabb adóváltozások bemutatását.

Írásunk harmadik részében az egyszerűsített vállalkozói adó, illeték, társadalombiztosításról szóló törvény, egészségügyi hozzájárulás, adózás rendje fontosabb változásit vázoljuk fel. 

EVA

Osztalékadót kiváltó adó

A számviteli törvény osztalékfogalom változásai miatt, az osztalékadót kiváltó adó alapjából levonható a mérlegben kimutatott osztalékelőleg követelés könyv szerinti értéke, feltéve, hogy az előleget a beszámoló elfogadásakor osztalékként jóváhagyták.

Hatálybalépés: 2017. adóévtől

Illeték

Lakáscsere

Jó hír, hogy azok a magánszemélyek is érvényesíthetik a lakáscseréhez kapcsolódó illetékalap kedvezményt, akik nem magánszeméllyel cserélnek lakást.

Hatálybalépés: 2018. január 1.

Kisebb forgalmi értékű lakás

Olyan esetben, amikor a magánszemély lakást vásárol és várhatóan a megvásárolt lakás értékénél magasabb áron értékesíti meglévő lakását, lehetősége van arra, hogy nyilatkozzon arról, hogy a lakásszerzéstől számított egy éven belül szeretné igénybe venni a kisebb forgalmi értékű lakásszerzéshez kapcsolódó illetékmentességet.

Hatálybalépés: 2018. január 1.

TB

Közérdekű nyugdíjas szövetkezet

Mentesül a biztosítási kötelezettség alól, nem kell utána járulékokat fizetni, a közérdekű nyugdíjas-szövetkezet öregségi nyugdíjban részesülő tagja.

Nem kell

  • szociális hozzájárulási adót,
  • egészségügyi hozzájárulást fizetni.

Hatálybalépés: 2017. július 1.

Egészségügyi szolgáltatási járulék

A 2017. évi, 7 110 forintos mérték 7 320 forintra növekszik.

Hatálybalépés: 2018. január 1.

Eho

Az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem után nem kell egészségügyi hozzájárulást fizetni. Arra a hónapra, adóévre kell először alkalmazni, amikor az új mérték hatálybalépett.

Hatálybalépés: 2018. január 1.

Adózás rendje

Külföldi bankszámlák

Be kell jelenteniük külföldi bankszámlaszámukat a Magyarországon bejegyzett, belföldi gazdasági társaságoknak.

Hatálybalépés: 2018. január 1.

Székhelyszolgáltatás

Azok a gazdasági társaságok, akik 2017. január 1. megelőzően székhelyszolgáltatást vettek igénybe és ez az igénybevétel fennáll, ezt az tényt az állami adóhatósághoz be kell jelenteni.

Bejelentési határidő: 2017. szeptember 29.

Megbízható adózó

A kedvező mulasztási bírság és adóbírság kiszabása eddig akkor nem volt alkalmazható, ha az adóhatóság olyan adóhiányt állapított meg, mely a megbízható adózói minősítés elvesztését eredményezte. A jogszabály szövegében annyi változás történt, hogy most már, az adóhatóságnak elég adókülönbözetet megállapítania, ahhoz, hogy az adózó elveszítse megbízható adózói minősítését.

Mik jelentenek ezek a fogalmak?

Adókülönbözet, a bevallott vagy bevallani elmulasztott adó alapján az adóhatóság által utólag megállapított adó, költségvetési támogatás különbözete

Adóhiánynak minősül, az adózó terhére megállapított adókülönbözet akkor, ha ezt az adókülönbözetet az esedékesség időpontjáig nem fizették meg, illetve a költségvetési támogatást igénybe vették. Ha az adózónak túlfizetése van az eredeti esedékesség napján és ez a túlfizetés az ellenőrzés megkezdésének napján is fennáll, nem keletkezik adóhiány

Így hiába lesz megfizetve az adózó be nem vallott vagy rosszul bevallott adója az adóhatóság felé, már a megállapított adókülönbözet is a megbízható adózói minősítés elvesztését fogja jelenteni.

Hatálybalépés: 2017. június 20.

Ha meg szeretné ismerni adótanácsadónk és egy tapasztalt könyvelőiroda vezető további tanácsait, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Bejegyzés nyomtatása Bejegyzés nyomtatása

 

Szólj hozzá!