Bejegyzés nyomtatása Bejegyzés nyomtatása
dec
18
2013

Figyeljen könyvelőirodájára, költséget és energiát spórolhat!

Adótanácsadóként azt látom, hogy az ügyvezetés gyakran teljesen kivonul a könyvelésből, azt gondolván, hogy ez kizárólag a könyvelők, könyvelőiroda területe.

Az efféle gondolatnak is csak a fele igaz!

Könyvelőiroda vezetői tapasztalataim szerint nagyon nehéz dolga van a könyvelőirodának, amikor a cégvezetést kell döntési helyzetbe hoznia illetve még nehezebb amikor az ügyvezetést döntésre kell bírnia.

A könyvelőiroda valóban minden feladatot elvégez, ami szakmai területét érinti, de vannak olyan döntési helyzetek, amikor a könyvelőiroda az ügyvezetés nélkül nem tudja megalapozottan meghozni a döntéseket.

Mi is az a döntési helyzet, amely most aktivitásra kell ösztönözze az ügyvezetőket?

2013. január 1-től lehetősége van a társaságoknak arra, hogy beszámolási formaként válasszák a mikrogazdálkodói beszámolót. Ez egy olyan beszámoló (mérleg és eredmény-kimutatás) készítési forma, amely az éves- és egyszerűsített éves beszámolóhoz képest lényeges egyszerűsítéseket tartalmaz.

Egy sor éves- és egyszerűsített éves beszámoló készítésében használható választási lehetőséget kizár, és konkrét, kötelező előírásokat tartalmaz az egyes gazdasági események elszámolására, könyvelésére, értékelésére.

Itt jegyezném meg, hogy könyvelőiroda vezetői tapasztalatom szerint ezeket a választási lehetőségeket eddig is igen csekély százaléka alkalmazta a vállalkozásoknak, illetve nem voltak olyan gazdasági eseményei a társaságnak, amelyekre ezek a választási lehetőségek vonatkoztak.

Milyen pótolhatatlan előnyökkel és költségmegtakarítással jár, ha a mikrogazdálkodói beszámoló formát választja?

A vállalkozásnak a beszámoló részeként nem kell kiegészítő mellékletet és üzleti jelentést készítenie. A kiegészítő melléklet készítését a könyvelőiroda rendre megoldotta, de az üzleti jelentés készítése az ügyvezetés feladata volt, amit most egy csapásra elfelejthetünk.

Nem kell számviteli politikát és ehhez kapcsolódó szabályzatokat készíteni. Ezeket a szabályzatokat nyilván nem az ügyvezetés készítette, hanem a könyvelőiroda, s mivel nem tartozott annak feladatai közé, jogosan külön díjat számolt fel érte.

A gyakori jogszabályi változások miatt a szabályzatok aktualizálását is sűrűn el kellett végezniük a könyvelőiroda dolgozóinak, amiért szintén külön díjat számolhattak fel. Egy esetleges adóhatósági ellenőrzéskor ezeket a szabályzatokat az adóhatóság ellenőrizte, s ha a szabályzatoktól eltérő elszámolási, könyvelési megoldásokat talált, büntetett érte. Ezt a lehetőséget most kihúzhatja az adóhatóság lába alól!

Nézzünk néhány különbséget a mikrogazdálkodói beszámoló és az eddig megszokott éves-, egyszerűsített éves beszámolási forma között:

  • kötött szabályok vonatkoznak a könyvelésre, a könyvelőiroda munkájára
  • nincs választási lehetőség a készletek értékelésében
  • minimális a választási lehetőség az immateriális javak, tárgyi eszközök aktiválásának és felújításának elszámolásában
  • csak a kis értékű tárgyi eszközök esetében van választási lehetőség az értékcsökkenés elszámolásában
  • csak legalább három évet érintő számlák esetében van lehetőség azok árbevétel és költség hatását évekre bontani
  • a vevői tartozásokat nem vevőnként, hanem számlánként és lejárt esedékességük időtartama alapján kötelezően értékelni kell

Kinek ajánljuk a mikrogazdálkodói beszámoló készítését?

Érdemes számba venni azokat az egyszerűsítéseket és kötelezően alkalmazandó előírásokat, amelyeket a beszámoló választása kötelezően előír, és megnézni, hogy ez az adott vállalkozást mennyiben érintette volna az előző években.

Vagyis fontos a könyvelőirodával együtt, az előző évek gazdasági eseményeinek átnézése, abból a szempontból, hogy a mikrogazdálkodói beszámoló választásával járó szabályok és előírások okoznak-e valamilyen hátrányt a beszámoló készítésekor, lerontják-e a beszámolót.

A két beszámoló közötti különbségek azoknak a vállalkozásoknak lesznek lényegesek a mikrogazdálkodói beszámoló választásánál, amelyek támogatási vagy hitelkérelem benyújtására készülnek az elkövetkezendő három évben.

Azok a társaságok, amelyek esetében a könyvelésre vonatkozó, kötelezően előírt keretek a beszámoló készítésekor az előző években sem teremtettek volna hátrányt, illetve azok a társaságok, amelyek nem készülnek támogatás vagy hitel felvételére, nyugodtan élhetnek a mikrogazdálkodói beszámoló nyújtotta előnyökkel. Ennek eldöntéséhez természetesen elengedhetetlenül szükséges a könyvelőiroda segítsége, és a választás velük való átbeszélése.

Kik választhatják a mikrogazdálkodói beszámolót?

Azok a társaságok, amelyek 2013-ban kezdődő üzleti évtől könyvvizsgálatra nem kötelezettek, üzleti évük nem tér el a naptári évtől, és amelyek 2011–2012. évi beszámolójában a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket:

  • a mérlegfőösszeg a 100 millió forintot,
  • az éves nettó árbevétel a 200 millió forintot,
  • az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 10 főt.

A mikrogazdálkodói beszámolót a jogelőd nélkül alapított vállalkozások is választhatják.

Mit kell ehhez tenni? A könyvelőiroda barátian rövid checklistája

Összesen csak annyit, hogy a számviteli politikát és a hozzá kapcsolódó szabályzatokat egy ügyvezetői határozattal hatályon kívül kell helyezni, és meg kell hozni azt a belső döntést, hogy valamelyik üzleti év január 1-étől a mikrogazdálkodói beszámolót kívánja a társaság alkalmazni.

Döntésünket még az adóhatóság felé sem kell bejelenteni, csak alkalmazni kell az előírtakat mind a könyvelés, mind a beszámoló készítés vonatkozásában.

Cikkünket a Piac és Profit oldalán is olvashatja.

Ha nem szeretne lemaradni adótanácsadónk, könyvelőirodánk további praktikáiról, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Szólj hozzá!