Bejegyzés nyomtatása Bejegyzés nyomtatása
jún
19
2013

Számviteli törvényi változások, amiről Önnek is tudnia kell

Van-e a számviteli törvénynek olyan változása, amiről nem elég, ha csak a könyvelője tud?

Cégvezetőként nem elég csak a piacszerzéssel foglalkoznia, még a számviteli törvény változásaira, a könyvelésre is oda kell figyelnie?

Igen, vannak olyan fontos számviteli törvényi változások, amelyeket egy cégvezetőnek is fontos ismernie, különben a megtermelt profitját bírságokra fogja költeni.
Késő ezekkel a jogszabályi követelményekkel akkor szembesülni, amikor könyvelési anyagát viszi el a könyvelőjéhez, mert akkor már elkésett azzal, hogy ezeknek a követelményeknek meg tudjon felelni.

Az egyik legfontosabb, a társaság vezetőjét érintő változása a számviteli törvénynek, hogy 2013. január 1-től nem fizethetünk bármennyit készpénzben!

Pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózók között szerződésenként, egy naptári hónapban legfeljebb 1,5 millió forint készpénzforgalom engedélyezett!
Ha ezt a számviteli szabályt nem tartjuk be, akkor a 1,5 millió forintot meghaladóan kifizetett készpénzrész után 20% mulasztási bírságot kell a költségvetésbe átutalnunk.

A továbbiakban időtakarékosan végigvesszük az összes fontos információt, amit evvel a témával kapcsolatban minden vállalkozónak tudnia kell.

Kik a pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózók?

 • belföldi jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (pl. Bt., Kkt., Kft., Nyrt., Zrt.)
 • általános forgalmi adó fizetésére kötelezettet magánszemély (pl. egyéni vállalkozó, telket sorozatjelleggel értékesítő)

Milyen kifizetésekre vonatkozik ez a számviteli szabály?

 • azokra az ellenértékként kifizetett összegekre, amikor az egyik társaság szerződésben meghatározott, tevékenységi körébe tartozó szolgáltatást nyújt vagy termékértékesítést végez egy másik társaság részére
 • ha a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást adómentesen végzi a társaság, akkor az adómentes összeg nem haladhatja meg a számviteli törvény szerinti 1,5 millió forintot
 • ha a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást általános forgalmi adó felszámításával végzi a társaság, akkor az általános forgalmi adóval növelt ellenérték nem haladhatja meg a számviteli törvény szerinti 1,5 millió forintot
 • a kölcsönvevő által fizetendő kamatra

Mire nem vonatkozik a számviteli szabály?

 • hitel, kölcsön felvételére, visszafizetésére
 • elszámolási előlegek nyújtására, visszafizetésére
 • kötbér, késedelmi kamat, kártérítésre
 • osztalékfizetésre

Mi nem minősül a számviteli szabály szerint készpénzfizetésnek?

 • ha a fizetésre kötelezett a másik fél bankszámláját vezető bankjánál fizet be készpénzt
 • ha a fizetésre kötelezett csekket állít ki
 • vagyis nem minősül készpénzfizetésnek, ha legalább az egyik félnél megvalósul a bankszámla jóváírás vagy terhelés

Mi minősül egy szerződésnek?

 • a keretszerződésen belüli egyedi megállapodások, lehívások
 • a folyamatos szerződések

Mi nem minősül egy szerződésnek?

 • keretszerződés, mert nem egy önálló szerződéstípus, hanem hosszabb időszak vonatkozásában rögzíti a felek jogait és kötelezettségeit
 • többszöri árubeszerzés egy hónapon belül, ugyanattól a gyártótól vagy kereskedőtől

Mi az, amit a könyvelőjének még jelentenie kell az adóhivatal felé?

Ezek a jelentések nem vonnak maguk után semmilyen szankciót, csak a teljes kép érdekében tesszük közzé az adóhivatal által megfigyelt készpénzfizetéses akciókat.

 • minden olyan készpénzfizetést, amelyet kapcsolt vállalkozása felé teljesít, és meghaladja az 1 millió forintot
 • minden olyan készpénzfizetést, amelyet bármely más társaság felé teljesít és meghaladja a 2 millió forintot

Ebben a vonatkozásban nemcsak az értékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét kell figyelembe venni, hanem minden típusú kifizetést (pl. hitel, kölcsön nyújtás), kivéve, ha az végső fogyasztó felé történik.

Ha bármi kérdése maradt a témával kapcsolatban, vegye igénybe ingyen Skype tanácsadási szolgáltatásunkat!

Szólj hozzá!