Bejegyzés nyomtatása Bejegyzés nyomtatása
dec
4
2013

Adótanácsadói javaslat: ismét művészeti tevékenység támogatása

Adótanácsadóként már írtam arról, hogy a társaságok maguk is dönthetnek fizetendő társasági adójukról, hogy azt a költségvetés átláthatatlan rendszere helyett, egy vagy több maguk által választott művészeti szervezet részére utalják át.

Az adótanácsadó miért támogatna még idén?

A 2014. évi adójogszabály változások következtében január 1-től alkalmazandó módosítások lépnek életbe, amelyek változtatnak a most még alkalmazható lehetőségeken.

Ezzel a témával azért foglalkozunk újra, mert a változásoknak kihatása lehet a gazdálkodó szervezetek ez évi döntéseire.

Mi nem változik?

  • a támogatható szervezetek csoportja és az, hogy jegybevételük 80%-áig támogathatók
  • a támogatási szerződés tartalma
  • a támogatás ráfordításként számolható el a támogatónál
  • a támogatás adása társasági adókedvezményre jogosít, a társasági adó 70%-áig
  • az igazolási kérelem tartalma és az, hogy legfeljebb az átutalást követő 90 napig kérhető
  • az igazolás tartalma

Mi változik az előadó-művészeti szervezet támogatásában jövőre?

Ha tárgyévi társasági adót nem tudja a támogatás teljes összegével csökkenteni, akkor a maradék kedvezménnyel nem a következő három, hanem a következő hat adóév adóját csökkentheti.

A látvány-csapatsport támogatáshoz hasonlóan – a szabályozás egységesítése miatt – megjelenik a kiegészítő támogatás fogalma. A támogatóknak a támogatási szerződésben meghatározott összegen felül (a 10% társasági adókulcs szerint adót fizetők) a támogatás összegének 7,5%-át is kötelezően át kell utalniuk és ez az összeg még ráfordításként is csak úgy számolható el, hogy vissza kell növelni vele a társasági adó alapját.

Az átutalás címzettje a mozgóképszakmai célokra előirányzott források elosztását végző szervezet, vagy a támogatási igazolás kiállításának alapjául szolgáló támogatásban részesülő filmalkotás tekintetében filmelőállítónak minősülő jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. Ez szerepel a jogszabályban, idővel nyilván ez is konkretizálódik majd.

Egy adótanácsadói példa

Hasonlítsuk össze a 2013. év támogatási lehetőségét a 2014. évivel!

Azt fogjuk megnézni, hogy mennyi társasági adót fizet a társaság, ha nem ad, ha 2013-ban ad, illetve ha 2014-ben ad művészeti szervezet részére támogatást.

Vegyük ugyanazokat az adatokat, melyeket előző cikkünkben is használtunk:

  • tárgyévi bevétel 45 000 ezer forint
  • tárgyévi összes költség és ráfordítás 36 000 ezer forint
  • mivel a támogatási igazolás kiadásáért 20 ezer forint eljárási illetéket is fizetni kell, ezt is figyelembe vesszük a kalkulációnál
  • feltételezzük, hogy a társaság más típusú társasági adókedvezményt nem vesz igénybe

Megnevezés

Támogatás nélkül 2013–2014

Támogatás 2013. 12. 31-ig

Támogatás 2014. 01. 01-től

Bevétel

45 000

45 000

45 000

Összes költség és ráfordítás

36 000

36 000

36 000

Eljárási illeték (egy szervezetet támogatva)

20

20

Művészeti szervezet támogatása

587

587

Kiegészítő támogatás

44

Társasági adóalap

9 000

8 393

8 393

Számított adó

900

839

839

Művészeti szervezet támogatása a társasági adó 70%-áig

587

587

Fizetendő társasági adó

900

252

252

Összes kiadás (adóra és támogatásra)

900

859

903

Az adótanácsadói példából azt láthatjuk, hogy támogatás nélkül mindkét évben 900 ezer forint társasági adót fog a társaság fizetni.

Ha viszont úgy dönt, hogy kihasználja a maximálisan adható, kalkulált társasági adó 70%-át kitevő támogatást, akkor a kiválasztott művészeti szervezet számára 2013-ban 587 ezer forint támogatást tud átutalni, 20 ezer forint eljárási illeték és 252 ezer forint fizetendő társasági adó mellett. Ez a támogatás nélküli kalkulációhoz képest 41 ezer forint kiadásmegtakarítást eredményez.

2014-ben – a kiegészítő támogatás bevezetése miatt – szintén a maximálisan adható 587 ezer forintot támogatást figyelembe véve, a társaság összes kiadása 903 ezer forint lesz, mert a különbözetet kitevő 44 ezer forintot a jogszabályi előírás szerinti címzett részére kell utalni és még vállalkozás érdekében felmerült költségként sem számolható el, vagyis ez a kiadás nem csökkenti a társasági adó alapját sem.

A táblázatból tehát azt láthatjuk, hogy ha maximálisan kihasználjuk az adható támogatás mértéket – társasági adó 70%-a –, akkor 2014-ben a társaság ugyanannyi támogatást tud adni, mint 2013-ban, de a kiegészítő támogatás előírása miatt, 44 ezer forint többlet kiadása keletkezik.

Adótanácsadói javaslatom

Amennyiben tehetjük, még 2013-ban utaljuk át a kiválasztott szervezetnek a támogatásra félretett összeget, mert adófizetési kötelezettségünk mértékét ugyan nem érinti a 2014. évi változás, de a kiegészítő támogatás bevezetése miatt a társaságnak többletkiadása keletkezik.

Ha nem akar lemaradni adótanácsadónk hasznos tanácsairól, kedvelje oldalunkat és iratkozzon fel hírlevelünkre!

Szólj hozzá!