Bejegyzés nyomtatása Bejegyzés nyomtatása
máj
8
2013

Személygépkocsi vásárlás, lízing vagy bérlet adótanácsadó szemmel

Adótanácsadóként azt mondom, hogy még a személygépkocsi áfája is visszaigényelhető, persze csak akkor, ha jól választunk!

Attól, hogy Ön nem adótanácsadó, biztosan ismeri ezeket a fogalmakat, de vajon azt is tudja, hogy adómegtakarítási szempontból miben különböznek ezek a finanszírozási formák egymástól? Tudja, hogy vállalkozóként melyiket érdemes használnia, hogy a felmerülő költségek döntő hányada elszámolható legyen a könyvelésben?

Ezek nagyon fontos szempontok a vásárlás tervezésekor, de nagyon fontos ezek ismerete is, mert ilyen nagyságrend mellett egy – adótanácsadó nélküli – rossz döntés százezreket húzhat ki a vállalkozók zsebéből.

A következőkben a különböző finanszírozási formák jellemzőit nézzük meg egy adótanácsadó szemével.

Adótanácsadó tippek gépkocsi beszerzéséhez:

az adók elszámolhatósága és a könyvelés szempontjából milyen finanszírozási lehetőségek vannak?

  • vásárlás
  • pénzügyi lízing
  • bérlés
  • operatív lízing

Vásárlás 

A teljes vételárat, áfával együtt, egy összegben kell megfinanszírozni.

A felszámított áfa sem a személygépkocsi árából sem annak járulékos költségeiből nem igényelhető vissza. Az eszköz a társaság tulajdonába kerül, ezért ékcsökkenést számolhat el rá a könyvelésben. Minden az eszközzel kapcsolatos jog és kötelezettség a társaságot terheli.

Pénzügyi lízing 

A lízingbe adó megvásárolja a személygépkocsit, amit rendszeres díjfizetés ellenében átenged a lízingbe vevőnek.

Az eszköz a futamidő végéig a lízingbeadó tulajdonában marad, de a lízingbevevő könyvelésében kerül kimutatásra, ezért a lízingbevevő jogosult értékcsökkenést elszámolni. Attól függően beszélünk zárt illetve nyílt végű lízingről, hogy a lízingtárgy a futamidő végén automatikusan a lízingbe vevő tulajdonába kerül, vagy a lízingbe vevő dönt arról, hogy a tulajdonába kerül vagy nem.

A zárt végű lízing tulajdonképpen egy meghitelezett vásárlással egyenértékű, a lízingbeadó alapvetően finanszírozási szerepet tölt be, így a személygépkocsi és járulékos költségeinek áfája nem igényelhető vissza.

A nyílt végű lízinget viszont az áfa törvény bérbeadáshoz hasonló szolgáltatásnak minősíti, ezért annak áfája visszaigényelhető. Ez esetben a futamidő végén a személygépkocsi maradványértéke az lízingbe vevő választásának megfelelő személyre kerül kiállításra és csak ennek a számlának az áfája nem lesz visszaigényelhető.

Bérlés

A szerződés tartalma nem finanszírozás, hanem szolgáltatás, amelynek keretében a bérbeadó az eszközt a bérlő használatába adja, a futamidő végén pedig visszakapja azt. A bérbeadó marad a megvásárolt személygépkocsi tulajdonosa, az ő könyvelésében kerül az eszköz kimutatásra, így értékcsökkenést a bérbevevő nem számolhat el.

Az áfa a rendszeresen felszámított bérleti díjjal együtt fizetendő és mind a személygépkocsi bérleti díjából, mind annak járulékos költségeiből a céges használatra jutó áfa visszaigényelhető.

A bérleti időszak végén a bérbevevő nem válik az eszköz tulajdonosává, hanem bérbeadó azt egy következő bérlő részére adja használatba.

Azért természetesen előfordulhat az is, hogy ha a bérbeadó a személygépkocsi értékesítése mellett dönt, akkor bérlő a bérleti időszak végén megvásárolhatja azt, de ez már egy külön szerződés keretében valósul meg és erre a szerződéses összegre már nem igényelhető vissza az áfa.

Operatív lízing

A szerződés tartalma nem finanszírozás, hanem szolgáltatás, amelynek keretében a lízingbeadó az eszközt a lízingbe vevő használatába adja, a lízingbe vevő pedig a futamidő végén visszaszolgáltatja azt. Az eszköz a lízingbeadó tulajdonában marad, de a lízingbevevő könyvelésében kerül aktiválásra, ezért a lízingbevevő jogosult értékcsökkenést elszámolni rá.

Az áfa a rendszeresen felszámított lízing díjjal együtt fizetendő és mind a személygépkocsi bérleti díjából, mind annak járulékos költségeiből a céges használatra jutó áfa visszaigényelhető.

A lízing időszak végén a lízingbe vevő nem válik az eszköz tulajdonosává, hanem lízingbe adónak visszaszolgáltatja azt.

5 fontos adótanácsadói szempont a döntéshez

  • Látszik, hogy adózási szempontból átjárhatóak a kategóriák és kiemelt fontossága van annak, hogy a személygépkocsi beszerzése kapcsán kötött szerződésünk milyen feltételeket és lehetőségeket tartalmaz.
  • Fogadjuk meg az adótanácsadó ajánlását és figyeljünk arra, hogy az adóhatóság nem a szerződések megnevezése, hanem annak belső tartalma alapján fogja megítélni adófizetési kötelezettségünket.
  • A bérlet, a nyílt végű pénzügyi lízing és az operatív lízing óriási előnye, hogy a beszerzett személygépkocsi és járulékos költségei áfája (a nagyságrendhez képest minimális adminisztrációval) csaknem teljesen visszaigényelhető.
  • Mivel személygépkocsi esetében a felszámított áfa mértéke 27%, így egy jó adótanácsadói ajánlással kiválasztott finanszírozási formával akár ötödét is megtakaríthatjuk a személygépkocsi bruttó árának.
  • A döntéshez azonban minden esetben ismerni kell azokat a konkrét kondíciókat (díjakat, kamatokat) is, amik rárakódnak az eszköz beszerzési árára. Dönteni csak akkor lehet jól, ha az egyes beszerzési formák esetében vizsgáljuk meg, hogy a személygépkocsi nettó árára milyen „vissza nem szerezhető” tételek rakódnak rá. Mint bármely gazdasági döntéshez, az adótanácsadói ajánlás mellett, ehhez is szükség van a konkrét számokkal való alátámasztásra.

Három hét múlva, adótanácsadói szemmel azt boncolgatjuk, hogy ki is legyen a személygépkocsi tulajdonosa, üzembentartója? 

Ha értesítést szeretne kapni hetente megjelenő hírlevelünkről, iratkozzon fel rá!

Szólj hozzá!